• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Tegemoetkoming kosten beschermingsmateriaal zorgverleners

Gepost op 20 november 2020 in Algemeen

Het RIZIV verleent een financiële tegemoetkoming aan zorgverleners voor de specifieke uitrusting en de beschermingsmaatregelen (zoals handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en –spray) die nodig zijn tijdens de COVID-19-pandemie.  Het RIZIV ondersteunt de getroffen beroepen op deze manier door de extra uitgaven voor bescherming tijdens deze crisis zo veel mogelijk te compenseren. 

Welke zorgverleners komen in aanmerking?

De tegemoetkoming geldt voor zorgverleners die werken in de ambulante zorg (niet-gehospitaliseerde patiënten) en geneeskundige verstrekkingen verleend van 4 mei tot en met 30 november waarbij fysiek contact vereist is. Dit systeem is ook van toepassing voor de zorgverleners die in een ziekenhuis werken op voorwaarde dat de facturatie niet via de ziekenhuisfactuur gebeurt.
De tegemoetkoming is er voor elke zorgverlener ongeacht of hij geconventioneerd is of niet. Het verbod op het aanrekenen van een coronasupplement aan patiënten blijft van toepassing.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Er worden verschillende categorieën van zorgverleners onderscheiden waarbij het bedrag van de tegemoetkoming is aangepast aan de realiteit van elke categorie.

1. Zorgverleners die de patiënten thuis of in een privépraktijk zien

Het gaat in deze categorie om thuisverpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, klinische psychologen en klinische orthopedagogen.

Voor deze zorgverleners wordt een bedrag van 2,50 EUR per fysiek contact voorzien. Door die tegemoetkoming wordt rekening gehouden o.a. met de noodzaak voor de zorgsectoren die in een privépraktijk werken om hun lokalen te desinfecteren. De tegemoetkoming kan maximaal 200 keer per kalendermaand verkregen worden.

Opgelet, voor thuisverpleging geldt een bijzondere regeling. Zij ontvangen geen vast bedrag van 2,50 euro per contact, maar kunnen (sinds begin maart) een bijkomend variabel bedrag factureren afhankelijk van de verstrekking. Dit oorspronkelijke systeem blijft bestaan voor de verstrekkingen die tot 31 augustus 2020 worden verleend.
De verpleegkundige dient het bijkomend bedrag te factureren aan de patiënt via een pseudocode, bij de basisverstrekking of het aangerekende forfait:

  • 419252: van toepassing in aanvulling op een basisverstrekking / forfait PP - Bedrag: 2,63 EUR
  • 419274: van toepassing in aanvulling op forfait A / forfait PA - Bedrag: 3,02 EUR
  • 419296: van toepassing in aanvulling op forfait B / forfait PB - Bedrag: 3,68 EUR
  • 419311: van toepassing in aanvulling op Forfait C / Forfait PC - Bedrag: 5,26 EUR

Voor de patiënt is er geen persoonlijk aandeel in dit bijkomende bedrag (remgeld).

Vanaf 1 september 2020 is het globale systeem van 2,50 EUR per fysiek contact van toepassing en niet meer dat van het aanvullende ereloon.

2. Apothekers, audiciens, opticiens, bandagisten, orthopedisten, medische huizen en revalidatiecentra

Deze zorgverleners en zorginstellingen ontvangen de patiënten in een ruimte die toegankelijk is voor het publiek. Ze zullen een maandelijks forfait van 500 EUR ontvangen.

Medische huizen: dit is een forfaitair bedrag per medisch huis, ongeacht het aantal daar geregistreerde patiënten en ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Revalidatiecentra: ditzelfde forfait per centrum is er voor de erkende centra die geen deel uitmaken van een ziekenhuis en die maximaal 100 patiënten per dag kunnen ontvangen. Voor revalidatiecentra met een hogere capaciteit zal een specifieke maatregel worden ontwikkeld.

3. Diëtisten, ergotherapeuten, podologen en orthoptisten
Deze zorgverleners zullen een maandelijks forfait van 100 EUR ontvangen.

4. Tandartsen en artsen-specialisten in de stomatologie en de otorhinolaryngologie
Deze beroepen bevinden zich in een bijzondere situatie aangezien het type zorg het risico op verspreiding van het virus vergroot en dus extra beschermingsmaatregelen vereist. Deze zorgverleners zullen een bedrag per contact ontvangen van 20 EUR per patiënt. Deze tegemoetkoming kan maximaal 200 keer per kalendermaand verkregen worden.

Hoe kan deze tegemoetkoming worden aangerekend?

De ziekenfondsen zullen de tegemoetkoming van het RIZIV uiterlijk op 31 december 2020 betalen aan de zorgverleners, dit op basis van het aantal contacten dat gedurende de periode is gelegd. Zorgverleners dienen hier zelf niets voor te ondernemen. Dit is een tijdelijke maatregel die in geval van nood opnieuw in werking zou kunnen treden.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief