• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE – Het overbruggingsrecht in 2021

Gepost op 1 juni 2021 in Algemeen

Een nieuw jaar brengt ook enkele wijzigingen van de coronasteunmaatregelen met zich mee. Vanaf 01/01/2021 treden een aantal belangrijke wijzigingen in werking voor het crisis-overbruggingsrecht.

Wat verandert er in 2021?

Enkele steunmaatregelen worden stopgezet:

 • Het crisis-overbruggingsrecht vrijwillige sluiting (sinds 1 september 2020)
 • Het heropstart-overbruggingsrecht of relance overbruggingsrecht (vanaf 1 januari 2021)
 • Het enkel overbruggingsrecht gedwongen sluiting (vanaf 1 januari 2021)
 • Quarantaine/kinderopvang via het klassieke overbruggingsrecht (wél nog via de nieuwe regeling)

Opgelet, de aanvragen voor deze steunmaatregelen voor 2020 zijn wél nog mogelijk in 2021

Tot 31 maart 2021

 • Crisis-overbruggingsrecht vrijwillige sluiting (juli – augustus 2020)
 • Heropstart-overbruggingsrecht (juli – september 2020)
 • Crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting (juli – september 2020)
 • Klassiek overbruggingsrecht quarantaine/kinderopvang (juli – september 2020)

Tot 30 juni 2021

 • Heropstart-overbruggingsrecht (oktober – december 2020)
 • Crisis-overbruggingsrecht (oktober – december 2020)
 • Klassiek overbruggingsrecht quarantaine/kinderopvang (oktober – december 2020)

Het nieuw crisis-overbruggingsrecht 2021

Het nieuwe systeem bestaat uit vier verschillende pijlers

 1. Gedwongen sluiting
 2. Aanzienlijke omzetdaling
 3. Quarantaine
 4. Kinderopvang


PIJLER 1: GEDWONGEN SLUITING

Tot 30 juni 2021 blijft de bestaande regeling gelden voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten (take away, click & collect en nachtwinkels worden wel toegelaten) en zelfstandigen die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren die hun activiteiten volledig stopzetten.

Lees ook: CORONA UPDATE – Corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen (update september 2020)

De regeling geldt niet meer voor zelfstandigen die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren, maar wel nog een beperkte activiteit uitvoeren. Zij kunnen wel een beroep doen op de tweede pijler van het nieuw overbruggingsrecht: aanzienlijke omzetdaling.

Alle sectoren die vanaf 9 juni 2021 hun activiteiten kunnen hervatten, zullen recht hebben op de dubbele uitkering voor de maand juni.

Volgende sectoren komen in aanmerking voor het dubbele overbruggingsrecht voor de maand juni:

 • foorkramers
 • bioscopen
 • bowlingzalen
 • onbemande zonnebanken
 • fitnesscentra
 • natuurparken (indoor)
 • pretparken (indoor)
 • binnenspeeltuinen
 • casino's
 • wedkantoren
 • alle bedrijven die recreatie binnen aanbieden, behalve discotheken
 • dienstverlening aan huis

Het gaat om een bedrag van 3.228,20 euro bruto voor een zelfstandige met gezinslast en 2.583,38 euro bruto voor een zelfstandige zonder gezinslast.

Belangrijk! Ook de horecasector zal in juni nog recht hebben op het dubbel overbruggingsrecht, ook cafés en restaurants die hun buitenterras al hebben geopend. Zaken die nog steeds gesloten blijven, zoals discotheken, hebben uiteraard ook nog steeds recht op de uitkering.

De gedwongen sluiting vanaf juli 2021

 • Enkel voor rechtstreeks getroffen zelfstandigen en dus niet meer door afhankelijke zelfstandigen.
 • Er moet spraken zijn van een volledige onderbreking van de activiteiten.
  Dit wil zeggen dat er geen enkele activiteit meer wordt toegelaten, ook take away, click & collect of een andere activiteit als zelfstandige of werknemer niet!
 • Er is geen voorafgaande verzekeringsplicht of bijdragebetaling vereist.

Volledige uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoot maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Halve uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro.

Het overbruggingsrecht wordt samen met andere vervangingsinkomens bekeken (bv. werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, …). De maximum uitkering is het bedrag van het overbruggingsrecht, dit wordt per maand beoordeeld, ongeacht de dagen waarop een uitkering werd verkregen.

Een voorbeeld: een zelfstandige in bijberoep krijgt voor de maand februari 807,05 euro overbruggingsrecht. Van 20 tot 25 februari krijgt hij een uitkering van de RVA van 270,00 euro. De uitkering van de RVA zal afgetrokken worden van het overbrugginsrecht. Uiteindelijk zal hij nog 537,05 euro overbruggingsrecht ontvangen.

PIJLER 2: AANZIENLIJKE OMZETDALING

Vanaf 1 januari tot en met juni 2021 krijgen zelfstandigen steun bij een ernstige omzetdaling, ook wanneer de zaak open blijft. Deze pijler vervangt de relance-uitkering.

Er kan een uitkering aangevraagd worden wanneer er door de coronacrisis een aanzienlijk deel van de inkomsten verloren gaat. Hierbij is het belangrijk om aan te tonen dat de omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor de steun wordt aangevraagd, met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019 is gedaald. Er wordt steeds vergeleken met het jaar 2019, het jaar voor de coronacrisis. Indien er nog geen activiteit was in de refertemaand 2019, wordt er rekening gehouden met de eerstvolgende volledige maand.

Een voorbeeld: er zal een crisis-overbruggingsuitkering voor de maand januari 2021 worden toegekend indien de omzet van december 2020 (de maand voorafgaand aan de aanvraag) minstens 40% lager ligt dan de omzet in december 2019.

Elke zelfstandige kan de steun bij ernstige omzetdaling aanvragen, ook wanneer de onderneming nooit verplicht gesloten was (ook niet in de eerste golf). Bij deze pijler hoeft de zelfstandige dus niet afhankelijk te zijn van een gesloten sector.

Een voorbeeld: vrije beroepen zoals kinesisten zien soms klanten wegvallen omdat zij geen risico willen lopen. Sinds september 2020 kon de kinesist in kwestie geen crisis-overbruggingsrecht meer genieten. Vanaf 2021 kunnen zij wel terug op steun rekenen.

Bij de aanvraag moet een attest van de boekhouder, rekeninguittreksels of andere bewijsstukken toegevoegd worden en een motivatie om de link met de coronacrisis aan te tonen. Zowel het sociaal verzekeringsfonds als het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zullen hier controles op uitvoeren.

Belangrijk element: de sociale bijdragen

 • 12 kwartalen of minder zelfstandig: er moeten in minstens 2 van deze kwartalen wettelijke voorlopige sociale bijdragen betaald zijn.
 • Langer dan 12 kwartalen zelfstandig: er moeten minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de steunaanvraag wettelijke voorlopige sociale bijdragen betaald zijn.

Volledige uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoot maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Halve uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro.

PIJLER 3 EN 4: QUARANTAINE EN OPVANG VAN EEN KIND

De regeling voor deze pijlers geldt momenteel van januari 2021 tot en met maart 2021, maar kan nog verlengd worden.

Gemeenschappelijke voorwaarden quarantaine en kinderopvang

 • De activiteiten worden volledig onderbroken
 • Er is geen enkele activiteit toegelaten
 • Indien actief binnen een vennootschap, telt enkel de persoonlijke activiteit
 • Indien thuiswerk mogelijk is, vervalt het recht op het overbruggingsrecht
 • Er is geen voorafgaande verzekeringsplicht of bijdragebetaling nodig, starters komen dus ook in aanmerking

Voorwaarden quarantaine

 • Onderbreking van de activiteiten van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze dagen moeten niet in dezelfde maand of kwartaal liggen (bv. van 27 januari t.e.m. 2 februari)
 • Er moet een quarantaine-attest afgeleverd worden op de naam van de zelfstandige of op naam van een persoon ingeschreven op hetzelfde adres
 • Indien er bewust naar een rode zone gereisd werd, is er géén recht meer op een uitkering
 • Indien de zelfstandige zelf ziek is, zal hij een uitkering ontvangen via het ziekenfonds

Voorwaarden kinderopvang

 • Onderbreking van de activiteiten van minstens 7 dagen. Deze moeten niet opeenvolgend zijn, maar moeten wél in dezelfde kalendermaand liggen. (bv. elke dinsdag en donderdag van de maand januari). Tijdens deze dagen wordt geen enkele activiteit toegelaten. Binnen een vennootschap telt de persoonlijke activiteit. Indien thuiswerk hierbij mogelijk is, is er geen recht op het overbruggingsrecht.
 • Het gaat over kinderen jonger dan 18 jaar of kinderen met een beperking (geen leeftijdsgrens).
 • Het kind moet op hetzelfde adres wonen, er wordt ook rekening gehouden met co-ouderschap

Het kind moet thuis blijven om een van volgende redenen:

 • Verplichte quarantaine
 • Sluiting van de klas, school, kinderdagverblijf of opvangcentrum door corona
 • Afstandsonderwijs door corona
 • Intra- of extramurale dienstverlening/zorg voor kinderen met een beperking stopgezet door corona
 • Schoolvakanties tellen hierbij NIET mee

Volledige uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoot maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Halve uitkering

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro.

Het klassieke overbruggingsrecht

Er zijn ondertussen al heel wat soorten overbruggingsrecht in het leven geroepen sinds de start van de coronacrisis. Voor deze crisis bestond het overbruggingsrecht voor zelfstandigen al, vandaag het “klassiek overbruggingsrecht” genoemd. Ook aan deze regeling werden enkele aanpassingen gedaan in het kader van de COVID-19 pandemie.

Er zijn ook bij het klassiek overbruggingsrecht 4 verschillende pijlers:

 1. Faillissement
 2. Collectieve schuldenregeling
 3. Gedwongen onderbreking door brand, natuurramp, allergie, beschadiging, beslissing of gebeurtenis met economische impact (bv. corona)
 4. Stopzetting door economische moeilijkheden (bv. leefloon, laag inkomen, …)

Enkele voorwaarden om een beroep te kunnen doen op het klassiek overbruggingsrecht:

 • Minimaal 4 kwartalen actief als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot maxi statuut
 • Minimaal 4 kwartalen sociale bijdragen betaald (in referteperiode 16 kwartalen)
 • Er is geen beroepsactiviteit en de zelfstandige ontvangt geen vervangingsinkomen
 • De hoofdverblijfplaats is in België
 • Voor pijler 1, 2 en 4 moet de activiteit een volledige kalendermaand onderbroken worden. Voor pijler 3 is een kortere onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen mogelijk (deze dagen moeten niet in dezelfde maand vallen)

De voordelen van het klassiek overbruggingsrecht gelden maximaal 12 maanden en zorgen voor maximaal 4 kwartalen behoud van het recht op ziekteverzekering.

Uitkeringen

 

Tijdelijke versoepelingen klassiek overbruggingsrecht

Voor gebeurtenissen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 gelden tijdelijke versoepelingen van het klassiek overbruggingsrecht.

 • Samenvoeging met vervangingsinkomen mogelijk, met als maximaal bedrag het totaal van het overbruggingsrecht.
 • Gelijkstelling ziekteverzekering en pensioen: voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2021

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief