• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Nieuwe Europese btw-richtlijn voor e-commerce vanaf 1 juli 2021: wat moet u weten?

Gepost op 7 mei 2021 in Fiscaliteit

Om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers binnen en buiten de Europese Unie en om btw-fraude tegen te gaan, riep de Europese Commissie een nieuwe btw-richtlijn in het leven voor e-commerce. Deze nieuwe regel zorgt ervoor dat webshops vanaf 1 juli 2021 sneller met buitenlandse btw-verplichtingen te maken zullen krijgen wanneer zij goederen verkopen aan particulieren uit andere EU-lidstaten. Om te vermijden dat ondernemingen zich hierdoor voor btw-doeleinden zullen moeten registreren in andere lidstaten, zal deze buitenlandse btw kunnen worden afgedragen via de gecentraliseerde One Stop Shop-aangifte.

Huidige regeling

In de huidige regeling voor verkopen op afstand, die zal gelden tot 30 juni 2021, wordt er per EU-lidstaat een afzonderlijke omzetdrempel tussen 35.000 en 100.000 euro gehanteerd. Wanneer de omzet van de verkopen aan een andere lidstaat de corresponderende drempel niet overschrijdt, blijft de levering onderworpen aan Belgische btw. Indien de drempel wel overschreden wordt, wordt er btw opeisbaar in deze andere lidstaat. De onderneming dient dan in de betrokken lidstaat een btw-nummer aan te vragen, lokale btw aan te rekenen, facturen uit te reiken conform aan de facturatieregels van deze lidstaat en lokaal periodieke btw-aangiftes in te dienen. De webshop dient bovendien zelf het juiste btw-tarief te bepalen, aangezien er geen uniform tarief van kracht is in de verschillende EU-lidstaten.

Wijzigingen

De huidige drempels per lidstaat verdwijnen vanaf 1 juli 2021 en worden vervangen door een globale drempel van 10.000 euro die geldt voor alle intra-EU afstandsverkopen samen. Indien de totale omzet van buitenlandse verkopen binnen de EU jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, kan er nog Belgische btw worden afgedragen. Aangezien de drempel gevoelig verlaagd werd, zullen Belgische ondernemingen dus veel sneller buitenlandse btw moeten afdragen dan voorheen het geval was.

One Stop Shop

Om het afdragen van de verschuldigde btw uit andere EU-lidstaten te vereenvoudigen, wordt de mogelijkheid voorzien om dit via één gecentraliseerde btw-aangifte op kwartaalbasis te doen, de zogenaamde One Stop Shop (OSS). Concreet zullen Belgische ondernemingen deze OSS-aangifte kunnen indienen via het portaal van Intervat. De buitenlandse btw zal dan door de Belgische Staat doorgestort worden aan de betrokken EU-lidstaten. Meer informatie over de procedure voor de registratie in Intervat, kan u terugvinden op de website van de FOD Financiën.

Voor gebruikers van de OSS-regeling vervalt bovendien de facturatieverplichting. Wie toch nog facturen wil uitreiken, kan dit op een administratief eenvoudigere manier doen: de facturen dienen niet langer opgesteld worden conform de facturatieregels van het EU-land van aankomst, maar volgens de facturatieregels van de lidstaat waar de verkoper geregistreerd is voor het OSS-regime. Belgische ondernemingen moeten met andere woorden enkel de verplichte factuurvermeldingen vanuit Belgisch btw-oogpunt in acht nemen. Er moet wel steeds vermeld worden in welke lidstaat de verkoop op afstand plaatsvindt en welk btw-tarief van toepassing is.

Invoer van goederen

Ook voor de invoer van goederen in het kader van verkopen op afstand treedt vanaf 1 juli een nieuwe regeling in werking. Momenteel geldt er een btw-vrijstelling voor de invoer van goederen buiten de EU met een waarde tot 22 euro, maar deze vervalt nu ook.

Voor verkopen op afstand van ingevoerde goederen met een maximale waarde van 150 euro werd eveneens – om de btw-formaliteiten te beperken – een bijzondere regeling getroffen: om de btw voor deze verkopen te voldoen, kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Import One Stop Shop (IOSS). De invoer van de goederen wordt op deze manier vrijgesteld van btw en de btw op de verkopen op afstand wordt door middel van een gecentraliseerde IOSS-aangifte afgedragen. Anders dan bij de OSS-aangifte, moet de IOSS-aangifte maandelijks worden ingediend. Voor Belgische ondernemingen kan dit opnieuw volgens hetzelfde principe via het Intervat-portaal: de buitenlandse btw op alle verkopen op afstand van ingevoerde goederen wordt via één gecentraliseerde aangifte afgedragen, ongeacht in welke lidstaat de invoer van goederen heeft plaatsgevonden.

Wanneer de ingevoerde goederen niet op de eigen webshop maar via een online marktplaats zoals bol.com worden verkocht en hun waarde de drempel van 150 euro niet overschrijdt, wordt de btw op deze verkopen in principe door de online marktplaats geïnd en afgedragen.

Plan van aanpak

Ondanks het feit dat de nieuwe regeling pas ingaat op 1 juli 2021, is het raadzaam dat ondernemingen die momenteel al verkopen op afstand doen of dit in de toekomst willen doen, nu reeds inschatten welke gevolgen deze nieuwe btw-regels zullen hebben op hun activiteiten.

Belgische ondernemingen die tot nu toe steeds onder de verschillende drempels zijn gebleven, kunnen namelijk per 1 juli 2021 wel plots geconfronteerd worden met de verplichting om buitenlandse btw af te dragen. Zij hebben er dus zeker baat bij om zich alvast te registreren voor de One Stop Shop, wat sinds 1 april 2021 mogelijk is.

Het kan ook zinvol zijn om de prijszetting op de webshop te evalueren, aangezien er in het buitenland andere btw-tarieven van toepassing zullen zijn op de verkopen. Ook de aanpassingen aan de interne systemen kunnen alvast voorbereid worden.

Belgische ondernemingen die verkopen op afstand doen naar andere EU-lidstaten en al btw afdragen in deze lidstaten omdat ze de huidige drempels overschrijden, kunnen ook baat hebben bij een overschakeling naar het OSS-regime. Op deze manier kunnen buitenlandse btw-nummers mogelijks geschrapt worden en kan er bespaard worden op de daarmee gepaard gaande btw-compliance kosten.

 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor u klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief