• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De aangifte in de personenbelasting 2021: wat is nieuw?

Gepost op 4 juni 2021 in Fiscaliteit

Ten gevolge van de nieuwe federale regering en de coronacrisis, zijn er een aantal inhoudelijke veranderingen doorgevoerd in de aangifte in de personenbelasting. In deze blogpost zetten we de belangrijkste nieuwigheden voor u op een rijtje.

Lees meer over de formele wijzigingen aan het aangifteformulier in onze blogpost van 9 april 2021.

1.    Kinderopvang: hoger belastingvoordeel

Wie in 2020 opvangkosten betaalde aan bijvoorbeeld de crèche, voor- en naschoolse opvang of een jeugdkamp, kan een groter deel van deze kosten recupereren via de belastingaangifte. Voorheen kon voor kinderen tot 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20 euro per dag aan opvangkosten fiscaal ingebracht worden. Dit maximumbedrag werd voor opvangkosten betaald in 2020 opgetrokken tot 13 euro per dag. Ook de leeftijdsgrens werd opgetrokken naar 14 jaar (of 21 jaar voor kinderen met een zware handicap). Het maximumbedrag zal voor het inkomstenjaar 2021 bovendien nog verder verhoogd worden naar 13,70 euro per opvangdag.

Aangezien heel wat jeugd- en sportkampen en andere activiteiten geannuleerd werden, werd tevens beslist dat ouders die hun geld niet terugvroegen ook van dit belastingvoordeel kunnen genieten. Er wordt hiermee een uitzondering gemaakt op de regel dat er effectief opvang moet zijn geweest. Deze uitzondering is van toepassing op alle activiteiten die tussen 14 maart en 31 december 2020 werden geannuleerd.

2.    Verhoogd belastingvoordeel voor giften

Om giften van minstens 40 euro aan erkende instellingen te stimuleren, wordt een belastingvoordeel toegekend. Tot nu toe bedroeg deze belastingvermindering 45 procent, maar deze vermindering werd voor giften gedaan in 2020 opgetrokken naar 60 procent. Verder werd ook het percentage van uw inkomen dat aan giften gespendeerd mag worden, verhoogd van 10 naar 20 procent van het netto-inkomen. Het absolute maximumbedrag bedraagt nog steeds 397.859 euro. Ook onlinegiften, bijvoorbeeld via PayPal of Mollie, komen in aanmerking.

Wie tussen 1 maart en 30 juni 2020 giften in natura – zoals bijvoorbeeld mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, beschermende kledij etc. – heeft gedaan aan ziekenhuizen, het Rode Kruis, OCMW’s en instellingen voor mensen met een handicap, bejaarden en beschermde minderjarigen, kan ook uitzonderlijk van dit belastingvoordeel genieten. Ook voor wie tussen 1 maart en 31 december 2020 computers heeft geschonken aan Belgische scholen om daarmee het afstandsonderwijs te ondersteunen, geldt het belastingvoordeel.

Wanneer deze giften in natura vervaardigd of verworven werden in het kader van de beroepsactiviteit van ondernemers, handelaars of vrijeberoepers, kunnen deze uitzonderlijk ook als beroepskosten ingebracht worden. Het gaat om de giften in natura die tussen 1 maart en 31 juli (of 31 december in het geval van computers) 2020 gedaan werden. De aftrek als beroepskosten is echter niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor giften.

3.    Bezoldigingen studentenarbeid niet volledig meegeteld

Ouders met kinderen ten laste, betalen minder belastingen. Wanneer deze kinderen studentenarbeid doen, blijven ze enkel fiscaal ten laste wanneer hun eigen inkomsten (of: nettobestaansmiddelen) beperkt blijven. Kinderen van gehuwde of wettelijk samenwonende ouders mogen in 2020 maximum 3.380 euro bestaansmiddelen hebben, terwijl dit voor kinderen van alleenstaande of feitelijk samenwonende ouders 4.880 euro bedraagt. In het kader van de coronacrisis zullen de bezoldigingen voor studentenarbeid – in alle sectoren en ongeacht het betalingstijdstip – in het tweede kwartaal (van 1 april tot en met 30 juni 2020) niet meegeteld worden bij de berekening van deze bestaansmiddelen. Daarnaast zullen ook de bezoldigingen voor de studentenarbeid in het onderwijs en de zorgsector in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet meetellen.

4.    Hoger belastingvoordeel voor mantelzorgers

Er geldt een bijkomende financiële ondersteuning voor mantelzorgers die zich over oudere, inwonende familieleden ontfermen. Wie inwonende personen ten laste heeft, geniet al langer een belastingvoordeel, in de vorm van de belastingvrije som (een eerste schijf van inkomen die niet belast wordt). De toeslag op deze belastingvrije som voor wie een zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar in huis neemt, werd voor het inkomstenjaar 2020 opgetrokken van 3.270 naar 4.900 euro.

5.    Uitbreiding tax shelter voor kmo’s

Er bestond al een belastingvermindering van 30 of 45 procent voor wie tot 100.000 euro nieuwe aandelen koopt van een starter of een groeibedrijf. Deze tax shelter wordt nu tijdelijk uitgebreid: er is nu ook de mogelijkheid om te investeren in kmo’s wiens omzet omwille van de coronacrisis met minstens 30 procent daalde tussen 14 maart en 30 april 2020.

Dit bijkomend belastingvoordeel kan genoten worden door particulieren die tussen 14 maart en 31 december 2020 inschrijven op nieuwe aandelen op naam tijdens een kapitaalverhoging tot maximum 250.000 euro. Er is een belastingvermindering van 20 procent voor een maximale investering van 100.000 euro bij betaling en volstorting van de aandelen in dezelfde periode. Het maximale belastingvoordeel komt daarmee op 20.000 euro. Indien de aandelen geen 5 jaar worden bijgehouden, zal het belastingvoordeel gedeeltelijk teruggegeven moeten worden.

6.    Woonbonus bij coronaverlenging

Sinds begin 2020 werd in Vlaanderen de woonbonus afgeschaft voor wie een lening aangaat voor de aankoop of bouw van een gezinswoning. Lopende leningen behouden hun belastingvoordeel, maar looptijdverlengingen leveren in principe geen belastingvoordeel meer op.

Looptijdverlengingen door betalingsuitstel naar aanleiding van de coronacrisis, vormen echter een uitzondering op deze regel. Wie tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kon 6 maand betalingsuitstel vragen bij de bank. De looptijd van de lening werd hiermee met enkele maanden verlengd. Deze extra maanden zullen wel nog een belastingvoordeel opleveren.

7.    Uitbreiding Vlaamse win-winlening

Sinds 2006 krijgen vrienden en familieleden die geld uitlenen aan een of meerdere Vlaamse kmo’s met de zogenaamde win-winlening, een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. De mogelijkheden voor win-winleningen afgesloten na 6 oktober 2020 werden uitgebreid gezien de hoge nood aan extra kapitaal omwille van de coronacrisis. Het maximaal uit te lenen bedrag werd van 50.000 naar 75.000 euro gebracht en de kredietnemer kan nu maximaal 300.000 euro in plaats van 200.000 euro ontlenen. De duurtijd kan tevens schommelen tussen vijf en tien jaar en hoeft dus niet langer acht jaar te zijn.

Er was in het geval van een faillissement of het niet meer kunnen terugbetalen van de lening al een vangnet in de vorm van een eenmalig belastingkrediet van 30 procent van het verloren gegane kapitaal. Voor leningen die afgesloten werden na 15 maart 2020 tot 31 december 2021, werd dit uitgebreid tot een eenmalig belastingkrediet van 40 procent voor de volledige looptijd van de win-winlening.

De duur van een lopende lening die vervalt in 2020 kan bovendien verlengd worden met maximum twee jaar, zodat de ondernemingen de terugbetaling meer kunnen spreiden of kunnen uitstellen.

8.    Aftrekbaarheid receptiekosten

Terwijl beroepsmatige receptiekosten normaal gezien voor de helft als beroepskosten kunnen worden ingebracht, geldt nu geen aftrekbeperking meer voor receptiekosten betaald van 8 juni tot en met 31 december 2020. Deze werden ter ondersteuning van de evenementensector met andere woorden 100 procent aftrekbaar gemaakt.

9.    Consumptiecheques belastingvrij

In het kader van het relanceplan van de federale regering, konden bedrijven hun werknemers tot eind 2020 een belastingvrije consumptiecheque geven. Dit om de koopkracht van werknemers op te krikken en zwaar getroffen sectoren een boost te geven.

10. Cruciale sectoren: extra overuren

Werknemers in cruciale of essentiële diensten en sectoren – denk maar aan de zorg, landbouw, voedingshandel en scheikundige industrie – konden naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus vrijwillig meer overuren doen. Bovenop de gebruikelijke 100 overuren, konden ze tussen 1 april en 30 juni 2020 nog 120 extra vrijwillige overuren presteren. Indien voor deze uren geen overloon werd betaald, ontsnappen deze aan de belastingen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief