• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Relance-overuren uitgebreid naar en verlengd voor alle sectoren

Gepost op 6 september 2021 in Algemeen

Een nieuw wetsontwerp voorziet in de verlenging van de corona-overuren, die voortaan relance-overuren worden genoemd, tot 31 december 2021. De steunmaatregel, die voorheen enkel voor cruciale sectoren gold, wordt daarnaast verruimd tot alle, dus zowel essentiële als niet-essentiële, sectoren.

  • Met relance-overuren worden de vrijgestelde bijkomende vrijwillige overuren bedoeld die bovenop de ‘gewone’ vrijwillige overuren worden toegekend.
  • Anders dan bij de oorspronkelijke crisismaatregel, kunnen nu alle sectoren gebruikmaken van de relance-overuren.
  • Hoewel het een wetsontwerp betreft, mag de regeling in de praktijk al worden toegepast in alle sectoren.

Wat zijn relance-overuren?

Een van de coronasteunmaatregelen die door de regering in het leven werd geroepen in november 2020, betrof de toekenning van 120 extra vrijwillige overuren (bovenop de ‘gewone’ vrijwillige overuren) aan de cruciale sectoren.

Voor deze overuren geldt een fiscale gunstregeling: er is geen overloon en geen RSZ op verschuldigd en ze zijn niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing en belasting. Om deze reden wordt er naar deze overuren ook vaak als netto-overuren verwezen. Daarnaast worden ze niet meegerekend voor de interne grens (het maximaal aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd.

Zoals bij de ‘gewone’ vrijwillige overuren, moet de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaren met de regeling van relance-overuren. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten en dit voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Voor werknemers in essentiële sectoren geldt een uitzondering: wanneer deze hun akkoord al hebben gegeven voor de bijkomende corona-overuren, blijft dit van toepassing voor de resterende 6 maanden.

Voor wie?

Voor de cruciale sectoren houdt dit wetsontwerp gewoon een verlenging in van de huidige crisismaatregel: deze maatregel gold oorspronkelijk enkel voor het eerste kwartaal van 2021, maar werd intussen al tweemaal verlengd tot het tweede en derde kwartaal. Met dit nieuwe wetsontwerp wordt de maatregel verder uitgebreid naar het vierde kwartaal. Het saldo van de corona-overuren zal dus nog tot eind december 2021 gebruikt kunnen worden.

Voor alle andere sectoren gaat het om een nieuwe maatregel. Aan werknemers uit niet-essentiële sectoren worden nu dus ook 120 relance-overuren toegekend die tussen 1 juli en 31 december 2021 gepresteerd mogen worden.

Vanaf wanneer?

Op 20 juli 2021 kondigde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan dat de toepassing van de regeling in alle sectoren al in de praktijk zal aanvaard worden, ondanks het feit dat de wet zich nog in een ontwerpfase bevindt.

Eens de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn, zal de fiscus de toepassing van de belastingvrijstelling voor betrokken werknemers aanvaarden en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021.

De ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing zal pas geregulariseerd kunnen worden vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg zullen de nodige correcties moeten worden aangebracht op de loonfiches.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief