• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Registratierechten: wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

Gepost op 8 oktober 2021 in Algemeen

Op maandag 27 september 2021 legde minister-president Jan Jambon de Septemberverklaring af. Hierin werden een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd, onder meer op vlak van registratierechten bij de aan- en verkoop van een woning. Deze wijzigingen zijn nog niet opgenomen in definitieve wetgeving en moeten dus nog gestemd worden in het Vlaams Parlement.

 • Een van de aangekondigde veranderingen is de verlaging van het verkooprecht voor de enige en eigen woning: het standaardtarief van deze belasting bedraagt momenteel 6%, maar zal vanaf 1 januari 2022 verlaagd worden naar 3%.
 • Bij de aankoop van onroerende goederen die niet als enige eigen woning gekwalificeerd kunnen worden, zal het standaardtarief van het verkooprecht dan weer verhoogd worden naar 12%.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal het systeem van meeneembaarheid van registratiebelasting afgeschaft worden.

Verlaging van het verkooprecht

Met het verkooprecht wordt de belasting bedoeld die betaald moet worden bij de registratie van een overdracht onder bezwarende titel van de eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed. Deze belasting wordt berekend op de normale verkoopwaarde van het goed. Op vandaag bedraagt het standaardtarief van deze belasting 10%. In sommige gevallen en mits het naleven van enkele strikte voorwaarden, kon dit tarief al verminderd worden naar 6% of 5%. Vanaf 1 januari 2022 zullen deze tarieven wijzigingen ondergaan, de voorwaarden daarentegen blijven onveranderd.

Enige en eigen woning

Vanaf 1 januari 2022 zal bij de aankoop van de enige eigen woning slechts 3% registratiebelasting verschuldigd zijn in plaats van 6%. Bepalend hierbij is de datum van de authentieke akte.

De voorwaarden om van dit verminderd tarief te genieten, zijn dezelfde als voorheen:

 • De aankoop gebeurt door één of meerdere natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen nooit genieten van het verminderd tarief. Indien natuurlijke personen samen met rechtspersonen een woning aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.
 • Het onroerend goed wordt overgedragen met als tegenprestatie de betaling van een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komt dus niet in aanmerking.
 • De volledige volle eigendom moet overgedragen worden. De aankoop van de blote eigendom of het vruchtgebruik komt dus niet in aanmerking.
 • Het onroerend goed dat aangekocht wordt moet een woning zijn. Een woning is een onroerend goed dat, eventueel na normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon. Zo komen bijvoorbeeld bouwgronden niet in aanmerking.
 • De aankoper mag nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond op datum van de authentieke akte. Indien de aankoop door verschillende personen samen gebeurt, mogen deze personen niet samen de volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. De ligging van het ander onroerend goed (binnen- of buitenland) speelt geen rol.
 • De genieter van het verminderd tarief moet zich inschrijven op het adres van de gekochte woning in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister binnen de drie jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte.

Ingrijpende esthetische renovatie of sloop en herbouw

Wanneer de koper van een enige eigen woning zich ertoe verbindt om deze ingrijpend energetisch te renoveren, kan een bijkomende verlaging van het tarief verkregen worden: in dit geval is er slechts 1% registratiebelasting verschuldigd, in plaats van 5% voorheen.

Naast de voorwaarden voor het verminderd tarief voor de enige en eigen woning, zoals hierboven uiteengezet, moet bijkomend aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Er worden ingrijpende energetische renovatiewerken uitgevoerd. De specifieke voorwaarden waaraan deze renovatiewerken moeten voldoen, kunnen hier nagelezen worden.
 • Binnen vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte moet een energieprestatiecertificaat bouw bekomen worden.
 • De koper moet zich op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Bescheiden enige en eigen woning

Bij de aankoop van een enige eigen 'bescheiden' woning kon, naast het voormeld verminderd tarief, een extra rechtenvermindering van 5.600 euro of 4.800 euro genoten worden. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro. Voor woningen die gelegen zijn in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel is de maximale aankoopprijs vastgelegd op 220.000 euro.

De nieuwe regeling snoeit in de bedragen van de rechtenverminderingen. De extra rechtenvermindering van 5.600 euro, voor bescheiden woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning, wordt vanaf 1 januari 2022 gehalveerd naar 2.800 euro. De vermindering van 4.800 euro, voor bescheiden woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie, wordt teruggebracht naar slechts 960 euro.

Verhoging van het algemeen tarief verkooprecht

Naast bovenvermelde verlaging, wordt vanaf 1 januari 2022 ook een verhoging van het algemeen tarief van het verkooprecht ingevoerd: de registratiebelasting bij de aankoop van onroerende goederen die niet als enige eigen woning gekwalificeerd kunnen worden, stijgt van 10% naar 12%. Een huis of appartement aankopen als loutere investering, het kopen van een tweede (derde, vierde…) verblijf en/of het kopen van een bouwgrond zal met andere woorden duurder worden. 

Afschaffing van de meeneembaarheid

Vanaf 1 januari 2024 wordt bovendien het systeem van de meeneembaarheid van de registratiebelasting afgeschaft. Meeneembaarheid houdt in dat men de registratiebelasting die op een vorige woning betaald werd, kon aftrekken van het verkooprecht dat op een volgende woning betaald moet worden.

Tot en met 31 december 2023 zal een overgangsmaatregel met keuzemogelijkheid ingevoerd worden bij de aankoop van een enige en eigen woning:

 • Enerzijds kunnen de nieuwe tarieven (3 % of 1 %) gekozen worden, maar is geen meeneembaarheid mogelijk
 • Anderzijds kunnen de oude tarieven (6 % of 5 %) gekozen worden en is er wel nog de mogelijkheid tot meeneembaarheid

De meeneembaarheid blijft tot en met 31 december 2023 mogelijk bij aankoop van een onroerend goed onder toepassing van het algemeen tarief van 12 procent.

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief