• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE – Het overbruggingsrecht vanaf oktober 2021

Gepost op 14 oktober 2021 in Algemeen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn er vele verschillende vormen van het overbruggingsrecht de revue gepasseerd. Wij zetten op een rijtje welke types momenteel nog relevant zijn en/of aangevraagd kunnen worden.

Overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling

Dit type overbruggingsrecht is gericht op alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten van alle sectoren die als gevolg van de coronacrisis een aanzienlijk omzetverlies lijden.

Voorwaarden

Tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 moest een omzetdaling van 40% aangetoond worden om een beroep te kunnen doen op dit type overbruggingsrecht.

Dit percentage werd intussen opgetrokken: wie tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 van dit type overbruggingsrecht wil genieten, moet een daling van de omzet van 65% kunnen aantonen. 

De omzetdaling dient steeds aangetoond te worden tussen de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag in vergelijking met diezelfde kalendermaand in 2019. Er wordt steeds vergeleken met het jaar 2019, het jaar voor de coronacrisis. Indien er nog geen activiteit was in de refertemaand in 2019, wordt er rekening gehouden met de eerstvolgende volledige maand.

Verder moet het verband tussen het verlies in omzet en de coronacrisis duidelijk aangetoond worden. Bij de aanvraag moet een attest van de boekhouder, rekeninguittreksels of andere bewijsstukken toegevoegd worden en een motivatie om de link met de coronacrisis aan te tonen. Zowel het sociaal verzekeringsfonds als het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zullen hier controles op uitvoeren.

Aanvraag

Om dit overbruggingsrecht aan te vragen, dient elke maand opnieuw een aanvraag te worden ingediend, met de noodzakelijke omzetcijfers. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Uitkering

Zelfstandigen die in aanmerking komen voor dit type overbruggingsrecht, kunnen concreet volgende bedragen uitgekeerd krijgen:

De volledige uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

De halve uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro.

Overbruggingsrecht omwille van quarantaine of de zorg voor een kind

Het overbruggingsrecht omwille van quarantaine of voor de opvang van een kind werd in januari 2021 in het leven geroepen. Deze maatregel werd nu verlengd vanaf 1 oktober t.e.m. 31 december 2021.

Om een beroep te kunnen doen op dit type van overbruggingsrecht, moet de zelfstandige activiteit daadwerkelijk en volledig onderbroken worden. Voor zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen uitoefenen, vervalt het recht op deze steunmaatregel. Voor wie actief is binnen een vennootschap, telt enkel de persoonlijke activiteit.

Voorwaarden onderbreking omwille van quarantaine

 • De zelfstandige activiteit moet gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken zijn. Deze dagen hoeven niet in dezelfde maand of in hetzelfde kwartaal te liggen.
 • Een quarantaine-attest moet voorgelegd worden op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon ingeschreven op hetzelfde adres.
 • Wie bewust naar een rode zone reisde, komt niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Voorwaarden onderbreking om te zorgen voor een kind

De zelfstandige activiteit moet gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig onderbroken zijn. Anders dan bij de onderbreking omwille van quarantaine, moeten deze dagen niet opeenvolgend zijn, maar moeten ze wel in dezelfde kalendermaand liggen.

Het gaat om de zorg voor inwonende kinderen jonger dan 18 jaar of kinderen met een beperking die de zelfstandige ten laste heeft (geen leeftijdsgrens).

De zelfstandige neemt de zorg voor het kind over omdat het omwille van onderstaande redenen niet naar het kinderdagverblijf, school of het opvangcentrum voor personen met een beperking kan gaan:

 • Het kind zit verplicht in quarantaine of isolatie. Een quarantaine-certificaat moet hierbij kunnen worden voorgelegd.
 • Het kinderdagverblijf, de school (of de klas) of het opvangcentrum is volledig of gedeeltelijk gesloten. Een schoolattest of een attest van het opvangcentrum moet kunnen worden voorgelegd. Opgelet! Schoolvakanties tellen hierbij niet mee.
 • Het kind moet verplicht afstandsonderwijs volgen. Ook hier moet een schoolattest voorgelegd worden.

Uitkering

De volledige uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoot maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep:

 

De halve uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro:

Aanvraag

Voor dit type overbruggingsrecht moet er voor elke onderbrekingsperiode opnieuw een aanvraag worden ingediend door de aanvrager, met het noodzakelijk attest. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

(Dubbel) overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen sluiting

Dit type overbruggingsrecht was gericht op alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit moesten onderbreken als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Deze maatregel liep af op 30 september 2021 en werd dus niet verlengd. In bepaalde gevallen kan het dubbel overbruggingsrecht echter wel nog worden aangevraagd.

Voorwaarden

Zelfstandigen die hun activiteit volledig moesten onderbreken en onder onderstaande categorieën vallen, kunnen voor de maanden vanaf juli 2021 maandelijks een nieuwe aanvraag doen:

 • zelfstandigen in de evenementensector wiens evenement omwille van een verbod van de lokale bevoegdheid niet kon doorgaan. Een bewijs van het verbod dient te worden toegevoegd aan de aanvraag.
 • Zelfstandigen die eigenaar zijn van een discotheek.
 • Zelfstandigen die een reisbureau uitbaten dat enkel actief is op het vlak van reizen buiten de EU.

Deze zelfstandigen hebben nog recht op het dubbel overbruggingsrecht voor de maanden juli, augustus en september 2021. Gezien de eerder ingevoerde versoepelingen, komen andere sectoren hiervoor niet langer in aanmerking.

Uitkering

De zelfstandigen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen de volgende financiële uitkering genieten:

De volledige uitkering geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met maxi statuut, maar ook voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en 65-plussers zonder pensioen die sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

De halve uitkering geldt voor zelfstandigen in bijberoep, 65-plussers zonder pensioen met een bijdragen tussen de 370,82 euro en 741,63 euro en student-zelfstandigen met een bijdrage lager dan 741,63 euro.

Aanvraag

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn ingediend. 

Klassiek overbruggingsrecht

Aan het klassiek overbruggingsrecht, dat ook al kon ingeroepen worden vóór de coronacrisis, werden ook enkele tijdelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo werd het overbruggingsrecht uitgebreid naar starters (die minder dan 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen), kon het gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen en werd de periode waarin de zelfstandige een behoud van sociale rechten genoot in het kader van het overbruggingsrecht gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening. Ook deze tijdelijke versoepelingen kwamen op 30 september 2021 ten einde.

Vanaf 1 oktober geldt het klassiek overbruggingsrecht met andere woorden opnieuw volgens de oude voorwaarden.

Eenmalige premie voor sommige begunstigden van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht

Zelfstandigen die tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht, hebben recht op een eenmalige premie van € 598,81 (netto € 500). Deze eenmalige premie werd in principe ten laatste op 30 september 2021 uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten.

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief