• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

NEWSFLASH - Forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw verhoogd

Gepost op 19 september 2022 in Algemeen

Bedrijfsleiders die regelmatige beroepsmatige verplaatsingen doen kunnen hiervoor vanuit hun vennootschap een forfaitaire vergoeding ontvangen. Vanaf september 2022 wordt het bedrag van deze vergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw opgetrokken.

 • Er kan zowel een forfaitaire vergoeding voor maaltijden en dranken als voor verblijfskosten toegekend worden.
 • Deze vergoeding is bovendien niet belastbaar indien aan bepaalde fiscale en sociale voorwaarden wordt voldaan.

Maaltijden en dranken

Wanneer een bedrijfsleider binnenlandse verplaatsingen doet, kan hij de gemaakte kosten voor maaltijden en dranken (niet van de verplaatsingskosten) op forfaitaire basis laten terugbetalen door zijn vennootschap. Vanaf september 2022 bedraagt het maximumbedrag voor de forfaitaire dagvergoeding € 19,22 (voorheen: € 18,84).

Om belastingvrij van deze forfaitaire dagvergoeding te kunnen genieten, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • De dagvergoeding wordt in functie van het aantal effectieve verplaatsingen toegekend.
 • Het moet een verplaatsing betreffen van minstens 6 uur.
 • Naar eenzelfde plaats mogen maximaal 40 verplaatsingen gemaakt worden.

Indien bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, is de kostenvergoeding namelijk aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap en privé niet belastbaar. Opdat de kostenvergoeding daarnaast ook niet onderworpen zou zijn aan sociale bijdragen, moet rekening gehouden worden met de forfaits die worden gehanteerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): hier geldt een forfaitaire baanvergoeding van €10 per dag en een maaltijdvergoeding van €7 per dag.

Indien de vennootschap ook maaltijdcheques toekent, moet de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques wel afgetrokken worden van de forfaitaire kostenvergoeding.

Wie regelmatig binnenlandse dienstreizen maakt, kan ervoor opteren om een forfaitaire maandvergoeding toe te kennen. Om deze maandvergoeding vast te leggen, dient men zich te baseren op de gemaakte dienstreizen gedurende het voorgaande jaar. De maandvergoeding mag maximum € 307,52 per maand (€ 19,22 x 16) bedragen, maar de bindende voorwaarde dat verplaatsingen minimaal 6 uur moeten duren vervalt.

Verblijfskosten

Bedrijfsleiders die omwille van een beroepsmatige verplichting buiten hun woonplaats moeten logeren, kunnen zichzelf ook een aanvullende forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten toekennen. Deze vergoeding bedraagt sinds 1 april 2022 maximaal € 144,17 per nacht (voorheen: € 141,33).

Om deze vergoeding toe te kunnen kennen, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.
 • De verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de verblijfskosten op zich neemt.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief