• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Grondige wijziging RSZ-doelgroepvermindering eerste werknemer vanaf 2022

Gepost op 11 maart 2022 in Algemeen

Voorheen waren werkgevers in de privésector bij de aanwerving van een eerste medewerker volledig vrijgesteld van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze doelgroepvermindering voor een eerste werknemer echter gereduceerd tot maximum 4.000 euro per kwartaal.

  • De volledige vrijstelling van de RSZ-basisbijdrage bij aanwerving van een eerste werknemer wordt vanaf 2022 vervangen door een korting van maximum 4.000 euro per kwartaal. De kortingen voor de aanwervingen tot en met de zesde werknemer blijven ongewijzigd.
  • Daarnaast worden er vanaf 2022 nog een aantal andere wijzigingen op deze regeling ingevoerd.

RSZ-korting bij aanwerving eerste tot zesde werknemer

Sinds 2016 tot en met 2021 moest je als werkgever geen patronale basisbijdrage betalen bij de aanwerving van je allereerste werknemer en dit voor onbepaalde duur. Dit voordeel wordt vanaf 2022 gereduceerd tot een forfait van maximum 4.000 euro per kwartaal, ook voor reeds vóór 2022 toegepaste verminderingen. Er geldt evenwel nog steeds geen beperking in tijd: de werkgever kan dus nog steeds gedurende de volledige tewerkstellingsperiode een beroep doen op deze korting.

Bij de aanwerving van een tweede werknemer geniet de werkgever nog steeds dertien kwartalen lang van een korting in de vorm van een RSZ-vermindering. In totaal wordt een korting van 13.750 euro toegekend, waarvan 1.550 euro vermindering toegekend wordt gedurende 5 kwartalen, 1.050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen. De werkgever heeft een referteperiode van 20 kwartalen om de verminderingen toe te passen, waarbij het kwartaal van indienstname als startmoment geldt.

Voor de derde tot zesde werknemer wordt over dertien kwartalen een RSZ-vermindering van 11.250 euro toegekend: 1.050 euro korting gedurende negen kwartalen en 450 euro korting gedurende vier kwartalen. Ook hier is er een referteperiode van 20 kwartalen en geldt het kwartaal van indienstname als startmoment.

Andere wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Tot voor kort hadden werkgevers in de horeca ook recht op een doelgroepvermindering eerste werknemer bij de aanwerving van flexi-jobbers of gelegenheidswerknemers. Vanaf 2022 vervalt dit recht echter en worden deze medewerkers buiten beschouwing gelaten bij de telling om te bepalen of een beroep kan worden gedaan op de doelgroepvermindering.

Ook de referteperiode om te bepalen of het om een eerste aanwerving gaat, werd gewijzigd. Tot voor kort startte deze referteperiode 4 kwartalen vóór de aanwerving. Sinds 2022 start deze referteperiode 12 maanden (dag op dag) vóór de aanwerving. Voorbeeld: voor een werknemer die op 18 januari 2022 aangeworven wordt, moest volgens de oude regeling teruggekeken worden tot 1 januari 2021. Nu moet echter maar teruggekeken worden tot 18 januari 2021.

Een bepaalde vermindering (bijvoorbeeld de doelgroepvermindering voor een tweede aanwerving) kan in principe slechts toegepast worden voor één medewerker binnen een kwartaal. Vanaf 1 januari 2022 wordt in geval van een vervanging in hetzelfde kwartaal een uitzondering voorzien op dit principe: indien deze tweede medewerker uit dienst gaat en gedurende hetzelfde kwartaal vervangen wordt door een nieuwe (tweede) medewerker, mag ook voor de nieuwe medewerker de vermindering toegepast worden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief