• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Auteursrechten: ficheverplichting vanaf 1 januari 2022

Gepost op 18 maart 2022 in Algemeen

De wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen brengt een belangrijke rapporteringsplicht voor inkomsten uit auteursrechten met zich mee.

 • Zodra er sprake is van “originaliteit” valt een werk onder auteursrechtelijke bescherming
 • Sinds 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten

Wat zijn auteursrechten?

Het creatief werk van auteurs wordt beschermd tegen bijvoorbeeld het kopiëren of namaken zonder toestemming. Hierbij wordt meteen gedacht aan literatuur, kunst of muziek, maar de wettelijke definitie is veel ruimer.

Zodra er sprake is van “originaliteit” valt een werk onder auteursrechtelijke bescherming, daardoor kan het dus ook om bijvoorbeeld software of een marketingcampagne gaan.

Een auteur die iets met auteursrechtelijke bescherming creëert, zal de rechten in de praktijk vaak overdragen. Een klassiek voorbeeld is de schrijver die zijn publicatierechten van een boek verkoopt aan een uitgeverij.

In de praktijk gaat het vaak over werknemers die de rechten op het door hen ontwikkelde werk (denk aan de softwareapplicatie of marketingcampagne) overdragen aan de werkgever. Hiervoor krijgt de werknemer op zijn beurt een vergoeding voor de auteursrechten van de werkgever

Auteursrechten worden vaak toegepast in volgende sectoren:

 • IT-sector: de ontwikkeling van softwareprogramma’s valt onder de bescherming van het auteursrecht. Het kan hierbij gaan om IT-consultancy (software op maat) of om softwareontwikkeling voor applicaties, platformen,… Opgelet! Niet alle IT-toepassingen worden als creatief werk gezien (bv. Excel-applicaties die door mensen binnen een bepaalde sector gebruikt worden).
 • Architectuur: architecten moeten de originaliteit van het bouwwerk kunnen aantonen om beroep te kunnen doen op auteursrecht.
 • Reclamesector: het creëren van content voor marketingcampagnes en het grafisch ontwerp krijgen auteursrechtelijke bescherming. Daartegenover staat het opstellen van projectfiches met tekst en foto’s van gerealiseerde projecten of het uitschrijven van bepaalde handleidingen over het bedrijfsproces van klanten. Beiden zijn volgens de rulingcommissie een weergave van de werkelijkheid, waar dus geen originaliteit aan te pas komt.
 • Journalistiek: het zorgde in het verleden voor heel wat discussies tussen de fiscus en de zelfstandige journalisten, maar ondertussen worden persartikels en –foto’s auteursrechtelijk beschermd. De originaliteit blijft hierbij wel doorslaggevend.

Fiche 281.45 verplicht vanaf 1 januari 2022

De wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee op vlak van rapportering van inkomsten uit auteursrechten.

Sinds 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 namelijk verplicht geworden voor alle inkomsten uit auteursrechten.

De fiche 281.45 (en bijhorende opgave 325.45) bestaat al even, maar was in het verleden niet verplicht voor auteursrechten die deel uitmaken van een roerend inkomen. Voor auteursrechten die gezien worden als beroepsinkomen was het indienen van een fiche wel reeds verplicht (op grond van het bestaande artikel 57 WIB92).

Vanaf 1 januari 2022 werd aan artikel 57, lid 1 WIB92 toegevoegd dat inkomsten uit auteursrechten altijd moeten worden verantwoord op een individuele fiche.

Belangrijk! De fiche 281.45 betreffende inkomstenjaar 2021 moet uiterlijk op 30 april 2022 ingediend worden.

Bij nieuwe verplichtingen horen ook nieuwe mogelijke sancties. Het niet (op tijd) indienen van de fiche 281.45 kan volgende gevolgen hebben:

 • Wanneer niet voldaan wordt aan de nieuwe ficheverplichting, kan de vergoeding niet afgetrokken worden als beroepskost
 • De fiscus kan een bijzondere aanslag geheime commissielonen opleggen (gelijk aan 100% van de beroepskosten)
 • Bij het laattijdig indienen van de fiche moet aangetoond worden dat de laattijdigheid te goeder trouw gebeurde
 • De fiscus kan ook in de rechtspersonenbelasting een bijzondere aanslag opleggen (ook hier gelijk aan 100% van de beroepskosten)

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief