• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Aangifte jaarlijkse taks op effectenrekeningen: deadline 15 juli!

Gepost op 8 juli 2022 in Algemeen

De taks op effectenrekeningen werd begin 2021 opnieuw ingevoerd. De aangifte hiervan moet uiterlijk 15 juli 2022 worden ingediend, de taks moet betaald worden ten laatste op 31 augustus 2022.

  • De taks op effectenrekeningen is een belasting van 0,15% die jaarlijks verschuldigd is op de effectenrekening indien de gemiddelde waarde van de rekening tijdens de referentieperiode hoger is dan 1.000.000 euro.
  • De taks op effectenrekeningen geldt voor elke rijksinwoner in het bezit van een effectenrekening en elke niet-rijksinwoner die een effectenrekening heeft bij een in België gevestigd tussenpersoon.
  • Indien de titularis van de effectenrekening de aangifte zelf indient moet dit uiterlijk 15 juli 2022 gebeuren.
  • De aangifte moet per post verstuurd worden naar de FOD Financiën.
  • De jaarlijkse effectentaks is een indirecte taks, hierdoor gebeurt de heffing in principe door de tussenpersoon die de effectenrekening beheert.

Wat is de taks op effectenrekeningen en hoe wordt deze berekend?

De taks op effectenrekeningen is een belasting van 0,15% die jaarlijks verschuldigd is op de effectenrekening indien de gemiddelde waarde van de rekening tijdens de referentieperiode hoger is dan 1 miljoen euro.

De referentieperiode die gehanteerd wordt, is een periode van twaalf opeenvolgende maanden. De periode start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

Om de gemiddelde waarde van rekening vast te stellen, wordt rekening gehouden met de waarde van de rekeningen op het einde van elk kwartaal. Op deze vier vaste tijdstippen (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september) wordt de waarde van de effectenportefeuille gemeten. Daarna wordt alles opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal gemeten tijdstippen.

Wie valt onder de belasting?

De taks op effectenrekeningen geldt voor elke rijksinwoner in het bezit van een effectenrekening, dit zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen. Daarnaast is ook elke niet-rijksinwoner die een effectenrekening heeft bij een in België gevestigd tussenpersoon onderworpen aan de taks.

Wanneer en door wie moet de aangifte ingediend worden?

Indien de titularis van de effectenrekening de aangifte zelf indient moet dit uiterlijk 15 juli 2022 gebeuren, gelijklopend met de aangifte personenbelasting. Daarna moet de taks ten laatste op 31 augustus 2022 worden betaald.

Indien de aangifte wordt ingediend door een Belgisch tussenpersoon (bv. financiële instelling) of een erkend aansprakelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het inhouden van de taks moet de aangifte uiterlijk de 20ste dag van de 3de maand die volgt op het einde van de referentieperiode ingediend worden. In dit geval is dit dus op 20 december van elk jaar.

Hoe moet de aangifte ingediend worden?

De aangifte kan op dit moment nog niet elektronisch ingediend worden en moet dus nog steeds per post verstuurd worden naar de FOD Financiën.

Hoe wordt de effectentaks geïnd?

De jaarlijkse effectentaks is een indirecte taks. Daardoor gebeurt de heffing in principe door de tussenpersoon (bv. bank) die de effectenrekening beheert.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief