• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De nieuwe 80%-regel bij een IPT: gevolgen voor de bedrijfsleider?

Gepost op 9 september 2022 in Algemeen

Medio 2021 werd het wettelijk pensioen voor zelfstandigen verhoogd. Echter heeft een recente circulaire van de belastingadministratie aangetoond dat deze verhoging een belangrijke invloed heeft op het aanvullend pensioen dat door een bedrijfsleider via een vennootschap wordt opgebouwd.

  • Voor de berekening van uw maximaal pensioenkapitaal dient een zelfstandige bedrijfsleider rekening te houden met de 80%-grens en de raming van het wettelijk pensioen.
  • Medio 2021 werd het wettelijk pensioen voor zelfstandigen hervormd waarna in haar circulaire van 31 maart 2022 de administratie de berekeningsbasissen concretiseert.
  • Door de hervorming dient er een proportionele berekeningsmethode te worden toegepast.

80%-grens en wettelijk pensioen

Als aanvulling op het wettelijk pensioen kan een zelfstandige bedrijfsleider ook een groeps- of IPT(Individuele PensioenToezegging)-verzekering via een vennootschap afsluiten. De pensioenpremies die de vennootschap stort in het kader van de aanvullende verzekering kunnen fiscaal ingebracht worden. Hier speelt dan wel de belangrijke 80%-regel: het wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen niet meer bedragen dan 80% van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar.

De belastingadministratie raamt het wettelijk pensioenbedrag op jaarbasis van een zelfstandige bedrijfsleider op 25% van zijn bruto bezoldiging (“25%-vuistregel”).

Hervorming wettelijk pensioen en circulaire 31 maart 2022

Tot voor de laatste hervorming van de pensioenwetgeving medio 2021 werd het inkomen van een zelfstandige met het oog op de berekening van zijn wettelijk pensioen verminderd met de correctie coëfficiënt die 0,7 bedroeg. Door de voormelde hervorming werd deze correctie coëfficiënt geschrapt voor de pensioenvestigende activiteitsjaren vanaf 2021.

In haar recente circulaire van 31 maart 2022 besluit de administratie nu dat de “50%-vuistregel” ter raming van het in de 80%-grens te rekenen wettelijk pensioen vanaf aanslagjaar 2022 ook de regel wordt voor zelfstandige bedrijfsleiders. De “25%-vuistregel” (rekening houdend met de minimum- en maximumbedragen) wordt wel verder toegepast op vóór 2021 pensioenvestigende activiteitsjaren maar hiervoor wordt er uitgegaan van de bruto jaarbezoldiging van het kalenderjaar 2020.

Proportionele berekeningsmethode

Concreet dient er dus een proportionele berekening te worden gemaakt die neerkomt op:

  • Vóór 2021 pensioenvestigende activiteitsjaren als zelfstandige: wettelijk pensioen wordt geraamd op 25% van de bruto jaarbezoldiging van 2020.
  • Vanaf 2021 pensioenvestigende activiteitsjaren als zelfstandige: wettelijk pensioen wordt geraamd op 50% van de bruto jaarbezoldiging van het jaar waarin de 80%-grens wordt berekend.

Indien deze circulaire uiteindelijk zou worden omgezet naar een wet zal er aldus minder kunnen worden opgebouwd in het aanvullend pensioen via een IPT-verzekering. Wanneer de 80%-regel overschreden zou worden, kan er nog altijd geopteerd worden voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief