• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

NEWSFLASH – Gevolgen van het begrotingsakkoord voor bedrijven

Gepost op 14 oktober 2022 in Algemeen

Enkele maatregelen die werden genomen in het begrotingsakkoord kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven. Zo heeft de regeling beslist om:

  • een eenmalige minimumbelasting op te leggen aan grote bedrijven;
  • geen patronale bijdragen te heffen op loonindexering;
  • de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te indexeren;
  • de notionele intrestaftrek af te schaffen.

Eenmalige minimumbelasting

Deze maatregel geldt voor grote bedrijven die in 2023 meer dan 1 miljoen euro winst boeken. Zij zullen niet meer in staat gesteld worden om die winst en zo ook de belastbare basis te verkleinen via overdraagbare verliezen van voorgaande jaren. Het gaat om een tijdelijke maatregel in afwachting van een Europees akkoord over een minimumbelasting die er in 2024 zou moeten komen.

Patronale bijdragen

Bedrijven krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 een korting op de patronale bijdragen. In concreto komt dit neer op 7,07% van de netto patronale basisbijdragen. Voor dit deel van de patronale bijdragen kan er voor het derde en vierde kwartaal een betalingsuitstel worden verkregen tot 2025. Deze maatregel moet de bedrijven in staat stellen de automatische indexering van de lonen op te vangen.

Indexatie vennootschapsbijdrage

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage wordt opnieuw geïndexeerd. Voor bedrijven met een balanstotaal van minder dan 706.579,60 euro bedraagt de bijdrage 347,50 euro. Voor bedrijven met een hoger balanstotaal bedraagt de bijdrage 868,00 euro.

Afschaffing notionele intrestaftrek

Vanaf het boekjaar dat begint na 30 december 2022 wordt de notionele intrestaftrek afgeschaft voor grote bedrijven en blijft de aftrek dus beperkt tot kmo's. Bedrijven kunnen wel nog van de overgedragen notionele intrestaftrek van voorgaande jaren gebruik maken. Dit laat hen toe een rente toe te passen op de groei van hun eigen vermogen en deze dan af te trekken van de belastbare winst.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief