• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat houdt de winwinlening voor ondernemers in?

Gepost op 21 oktober 2022 in Algemeen

Met de winwinlening van de Participatiemaatschappij Vlaanderen moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om kmo’s een achtergestelde lening te verstrekken. Dit moet ondernemers toelaten extra kapitaal te verwerven dat niet bij de bank kan verkregen worden.

 • Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het kunnen aangaan van een winwinlening.
 • Daarnaast moeten de kredietnemer en -gever ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Het fiscaal voordeel voor de kredietgever is ook vastgelegd.

Voorwaarden

De winwinlening betreft een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 5 tot 10 jaar van ten hoogste € 75.000. Echter kan een kredietnemer meerdere winwinleningen afsluiten bij verschillende kredietgevers maar met een totaalbedrag van € 300.000 in hoofdsom. De winwinlening kent verder volgende voornaamste modaliteiten:

 • Jaarlijkse rente: minimum 0,75% en maximum 1,50%;
 • Jaarlijks belastingkrediet: 2,5%;
 • Afbetalingsmogelijkheden: eenmalig, maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks.

Kredietnemer en kredietgever

Als kredietnemer komen alle Vlaamse kmo’s (zelfstandigen en vrije beroepers) met een economische activiteit in aanmerking die voldoen aan volgende parameters (ook op geconsolideerde basis):

 • Minder dan 250 werknemers;
 • Jaaromzet van minder dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.

De kredietgever dient op datum van het afsluiten van de winwinlening een natuurlijke persoon te zijn die de lening afsluit buiten zijn beroepsactiviteit om:

 • Hij dient woonachtig te zijn in het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd te zijn voor zijn personenbelasting;
 • Hij mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • Wanneer de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietgever niet zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijke samenwonende partner zijn;
 • Wanneer de kredietnemer een rechtspersoon is, mag de kredietgever niet zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder of bestuurder in de rechtspersoon;
 • Wanneer de kredietnemer een vennootschap is, mag de kredietgever niet zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner zijn of (on)rechtstreeks:

             - Meer dan 5% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezitten;

             - Rechten of effecten bezitten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de 5% overschrijdt.

De kredietgever mag tijdens de winwinlening geen kredietnemer van een andere winwinlening zijn.

Fiscaal voordeel kredietgever

Het fiscaal voordeel in de personenbelasting van de kredietgever uit de winwinlening bedraagt 2,5% met een maximum van € 1.875 per jaar. Daarnaast heeft hij recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% in het geval dat (een gedeelte van) de winwinlening niet wordt terugbetaald door faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening. Voor contracten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 wordt dat bedrag verhoogd tot 40%.

Geïnteresseerd in de aanvraag van een winwinlening? Contacteer ons gerust om samen het model van akte en eventueel een aflossingstabel op te maken. 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief