• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Tweede woning aankopen – nu of nooit!

Gepost op 5 mei 2023 in Algemeen

Momenteel kan men nog genieten van een federaal belastingvoordeel bij de aankoop of verbouwing van een tweede woning in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Dit belastingvoordeel zal vanaf 2024 volledig verdwijnen.

 • Wat houdt het belastingvoordeel in?
 • Welke leningen genieten van het federale belastingvoordeel?
 • Wanneer kan u van het belastingvoordeel genieten?
 • Tot welk bedrag is er recht op het fiscaal voordeel?
 • Wat als u niet de enige eigenaar bent?
 • Alleen maar voordelen bij de aankoop van een tweede verblijf?


Wat houdt het belastingvoordeel in?

De federale belastingaftrek voor het langetermijnsparen houdt in dat u kan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 30% van de in aanmerking komende uitgaven. De belastingvermindering mag het bedrag € 2.350 niet te boven gaan.

U kan de korf voor langetermijnsparen gebruiken voor onder andere de kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening en voor de premies voor de eventuele schuldsaldoverzekering (SVV). Wat u een nettovoordeel kan opleveren van maximaal € 705 (excl. Gemeentebelasting) per persoon per jaar tot het einde van de afbetaling van de woonlening.

Wat betreft de intresten op uw lening voor de financiering van uw tweede woning verandert er niets. Die intresten kan u momenteel aftrekken van uw netto belastbaar onroerend inkomen en dat zal ook mogelijk blijven voor de leningen gesloten vanaf 2024. Uw onroerende inkomsten worden daardoor verminderd met de interesten, zodat in het beste geval die onroerende inkomsten tot nul worden herleid.

 

Welke leningen genieten van de federale belastingvoordeel?

Het federale belastingvoordeel zal vanaf 2024 volledig verdwijnen voor nieuwe leningen. De leningen afgesloten uiterlijk op 31 december 2023 zullen nog altijd kunnen genieten van het fiscaal voordeel, ook na 2023.

 

Wanneer kan u van het belastingvoordeel genieten?

Om effectief van dat voordeel te kunnen genieten, moet er worden voldaan aan een aantal wettelijke voorwaarden.

 • Het moet gaan om betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan voor het aankopen en/ of (ver)bouwen van een woning.
 • De lening is aangegaan bij een financiële instelling gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
 • U moet als belastingplichtige eigenaar zijn van de woning.
 • Het moet gaan over een lening voor een woning die niet uw enige eigen woning is.
 • De lening moet een looptijd hebben van minstens 10 jaar.

 

Tot welk bedrag is er recht op het fiscaal voordeel?

In eerste instantie is er een beperking in functie van het belastbaar beroepsinkomen. Voor aanslagjaar 2024 is de maximale federale ‘fiscale korf’ beperkt tot: € 176,40 + 6% van het gezamenlijk belastbaar nettoberoepsinkomen, berekend per belastingplichtige met een maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Indien u niet gehuwd bent of niet wettelijk samenwoont en uw netto belastbaar inkomen voor 2023 minstens € 36.226,66 bedraagt, dan geniet u van de maximale federale fiscale korf en geniet u een nettovoordeel van € 705 (excl. gemeentebelasting). Indien u daarentegen wel gehuwd bent of wettelijk samenwoont en het gezamenlijk belastbaar nettoberoepsinkomen voor 2023 minstens € 72.453,32, geniet elk van beide partners van het maximum van € 2.350.

In tweede instantie zijn de kapitaalaflossingen waarop de federale belastingvermindering van toepassing is, begrensd tot een maximumbedrag. Dat bedrag wordt bepaald in functie van het jaar waarin de lening werd afgesloten en geldt per woning en niet per lening. Voor de leningen afgesloten in het jaar 2023 bedraagt het maximumbedrag € 78.440,00 euro.

Om het effectieve bedrag dat recht geeft op het fiscaal voordeel te berekenen, wordt er gebruikt gemaakt van volgende formule:

                             kapitaalaflossingen X (maximumbedrag / totaal geleend bedrag).

 

Wat als u niet de enige eigenaar bent?

Gehuwd of wettelijk samenwonend

Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, dan kan u het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering vrij verdelen en zo een hoger belastbaar inkomen van u of uw partner drukken.

Om het bedrag vrij te kunnen verdelen, zijn er een aantal elementen waarmee er rekening moet gehouden worden.

 • De lening moet hoofdelijk en onverdeeld zijn aangegaan tussen u en uw partner.
 • U en uw partner moeten elk een gedeelte van de eigendom in de woning bezitten.
 • U moet beiden aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering langetermijnsparen.


Mede-eigenaars

Indien de woning in onverdeelde eigendom toebehoort aan u en andere personen waarmee u niet gehuwd of wettelijk samenwonend bent, dan moeten de kapitaalaflossingen voor elke persoon die in aanmerking komt voor de federale belastingvermindering enkel toegepast worden ten belope van diens eigendomsaandeel in de woning.

 

Alleen maar voordelen bij de aankoop van een tweede verblijf?

Een tweede woning zal altijd belast worden in de personenbelasting. Ook als deze niet wordt verhuurd. Afhankelijk van de bestemming die de woning krijgt, zal deze op een verschillende manier worden belast.

Veel steden en gemeenten heffen een belasting op een tweede verblijf. Daarbovenop komt mogelijks ook een provinciale belasting en een forfaitaire milieubelasting.

Uiteraard zijn er nog de standaardkosten zoals verzekeringen, onderhoud, water en verwarming. Wanneer u een appartement koopt, betaal u ook syndicuskosten en betaalt u samen met de mede-eigenaars mee voor het onderhoud van de lift en de gemeenschappelijke delen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief