• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Studiekosten: aftrekbare kost?

Gepost op 8 september 2023 in Fiscaliteit

Studiekosten zijn aftrekbaar in de mate waarin er een rechtstreeks verband is met uw huidige beroepsactiviteit. Zo zijn de kosten van een ‘bijscholing’ fiscaal aftrekbaar, maar de kosten van een ‘herscholing of heroriëntatie van de loopbaan’ niet.

Algemeen principe aftrekbare beroepskosten

Inzake de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten, bestaat geen specifieke bepaling. Bijgevolg dienen de kosten dan ook te voldoen aan de definitie van beroepskosten. Dit zijn ‘’de kosten die de belastingplichtige in een belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken, of ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed’’.

Aftrekbare studiekosten

Kortom dienen de studie – en opleidingskosten te worden gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Zo zullen de studie – en opleidingskosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan hetzij onmiddellijk hetzij in de toekomst.

Niet aftrekbare studiekosten

Studiekosten die onafhankelijk zijn van de op het ogenblik van de studie uitgeoefende beroepswerkzaamheid en er geen verband mee houden, zijn fiscaal niet aftrekbaar. Zo zullen studiekosten gemaakt in het kader van een ‘herscholing/heroriëntatie van de loopbaan’ niet aftrekbaar zijn. Ook studiekosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, zullen fiscaal niet aanvaard worden. Ook is de fiscus streng op buitenlandse studiereizen die eigenlijk verborgen vakantietrips zijn. Zo zal de fiscus de kosten voor ‘’begeleidende personen’’ zoals de echtgenoot of partner en voor de toeristische, gastronomische en ontspannende evenementen bij buitenlandse seminaries in vakantieoorden steeds verwerpen. 

Tolerantie MBA-opleidingen

Wat betreft MBA opleidingen (bv. Vlerick Business School), al dan niet in het buitenland, geeft de rulingcommissie een ruime toepassingssfeer aan het begrip “om inkomsten te verwerven of te behouden.  Het  volgen van een MBA opleiding staat in rechtstreeks verband met de huidige beroepswerkzaamheid van de aanvrager en draagt  bij om de huidige functie in de toekomst met hogere kwaliteit, bekwaamheid en bredere inzichten uit te voeren. Dit is onder meer het geval wanneer de werkgever heeft verklaard dat het behalen van de MBA de doorgroeimogelijkheden van de aanvrager binnen het bedrijf zal bevorderen.  Voor buitenlandse MBA opleidingen worden zelfs de daaraan gerelateerde verblijfskosten aanvaard als beroepskosten. De Rulingcommissie aanvaardde dat niet enkel het inschrijvingsgeld voor de opleiding maar ook de kosten voor de internationale reizen, de extra boeken, het inschrijvingsgeld voor additionele lezingen, de restaurantkosten, het gebruik van het internet, de reis- en transportkosten en zelfs de interest op de lening tot financiering van de opleiding geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn als beroepskosten, mits voldaan is aan de definitie van aftrekbare beroepskosten.

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten zoals verplaatsingskosten, documentatiekosten, vakliteratuur, eventuele financiering zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien de opleiding ook aftrekbaar is. Is de opleiding daarentegen niet aftrekbaar, dan zijn de bijkomende kosten ook niet aftrekbaar.

Twijfelt u of de door u voorgenomen opleiding fiscaal aftrekbaar is? Neem hiervoor contact op met uw dossierbeheerder.

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief