• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat houdt het statuut van student-zelfstandige in?

Gepost op 30 oktober 2023 in Fiscaliteit

Student-zelfstandigen kunnen beroep doen op een aantal fiscale en sociale voordelen. Aan dit bijzondere statuut zijn enkele specifieke voorwaarden verbonden.

Voorwaarden voor het statuut van student-zelfstandige

Om in aanmerking te komen voor het statuut van student-zelfstandige moet de persoon in kwestie voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud zijn.
 • Een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en bij aanvang voldoen aan alle vereisten voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.
 • Ingeschreven zijn bij een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met als doel het behalen van een diploma, attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat dat erkend wordt door een bevoegde overheidsinstantie.
 • De inschrijving dient ten minste 27 studiepunten of ten minste 17 lesuren per week te omvatten. Het statuut van student-zelfstandige is eveneens toegankelijk voor buitenlandse studenten die aan deze voorwaarden voldoen.

Procedure voor het statuut van student-zelfstandige

Om het statuut van student-zelfstandige te verkrijgen, dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hierbij kan onze partner-opstartspecialist iStart u van dienst zijn. Wanneer er wijzigingen in uw situatie optreden, dient u deze meteen te melden aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Sociale bijdragen voor student-zelfstandigen

Elke zelfstandige in België heeft doorgaans een verplichting tot het betalen van sociale bijdragen, en dit geldt eveneens voor student-zelfstandigen. Er gelden echter gunstige tarieven:

 • Bij een netto belastbaar inkomen lager dan € 7.329,22 dient u geen sociale bijdragen te voldoen.
 • Bij een netto belastbaar inkomen tussen € 7.329,22 en € 14.658,44 bedraagt de sociale bijdrage 20,5% over het inkomen dat het drempelbedrag overschrijdt.
 • Bij een netto belastbaar inkomen hoger dan € 14.658,44 gelden dezelfde sociale bijdragen als voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Stel dat uw netto belastbaar jaarinkomen € 10.000 bedraagt, dan dient u geen sociale bijdragen te betalen over de eerste schijf van € 7.329,22, en over het deel tussen € 10.000 en € 7.329,22 bedraagt de sociale bijdrage 20,5%.

Beëindiging van het statuut van student-zelfstandige

Uw statuut als student-zelfstandige komt tot een einde:

 • Aan het einde van het kwartaal waarin u niet langer aan alle voorwaarden voldoet.
 • Aan het einde van het kwartaal waarin u afstudeert. Indien uw afstuderen in juni plaatsvindt, kunt u het statuut gedurende het derde kwartaal behouden; indien u in januari afstudeert, eindigt het statuut vanaf het eerste kwartaal, omdat u vanaf dat moment niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • Op 30 september van het kalenderjaar waarin u 25 jaar wordt. Indien u de leeftijd van 25 jaar bereikt in het midden van het academiejaar, kunt u het statuut van student-zelfstandige behouden tot het einde van het academiejaar. Als u na 30 september jarig bent, eindigt het statuut van student-zelfstandige op 30 september, ongeacht het voldoen aan andere voorwaarden.

Voortzetting van de zelfstandige activiteit na afstuderen

Er zijn drie mogelijke scenario's voor de voortzetting van uw ondernemingsactiviteit na het afstuderen:

 • U zet uw onderneming voort als hoofdberoep. Vanaf het kwartaal waarin u niet langer aan de voorwaarden van het statuut van student-zelfstandige voldoet, wordt u beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep, en u dient dit te melden aan uw sociaal verzekeringsfonds.
 • U combineert ondernemen met een baan als werknemer. Als uw dienstverband ten minste een halftijdse betrekking omvat, kunt u worden beschouwd als een zelfstandige in bijberoep. Deze wijziging heeft pas effect vanaf het volgende kwartaal als deze zich tijdens het lopende kwartaal voordoet.
 • U combineert ondernemen met inschrijving als werkzoekende. Indien u zich na uw studie inschrijft als werkzoekende, heeft u niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. U dient eerst een beroepsinschakelingstijd te doorlopen. In principe worden de dagen waarop u als zelfstandige actief was, meegerekend voor de beroepsinschakelingstijd.

Verschil tussen een student-ondernemer en een jobstudent

Het statuut van 'student-zelfstandige' onderscheidt zich van de volgende situaties:

 • Werken als jobstudent: dit betreft een studentenovereenkomst, beperkt tot maximaal 600 uren per kalenderjaar.
 • Het statuut van 'student-ondernemer' dat verschillende hoge onderwijsinstellingen aanbieden. Sommige hogescholen en universiteiten bieden studenten die reeds zelfstandig ondernemen of van plan zijn dit te doen, de mogelijkheid om hun studieverplichtingen beter af te stemmen op hun zelfstand

Impact voor de ouders

Over de impact van het sociaal statuut van de student-zelfstandige op de situatie van uw ouders, leest u meer in deze blogpost.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief