• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Investeringsaftrek: verminder uw belastbaar resultaat van 2023

Gepost op 10 november 2023 in Algemeen

Via de investeringsaftrek kan uw onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe en afschrijfbare investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan en die in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

 • Eenmalige investeringsaftrek
 • Gespreide investeringsaftrek
 • Voorbeelden
 • Beter investeren in 2023 dan in 2024

Eenmalige investeringsaftrek

Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 gold tijdelijk een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd sinds 1 januari 2023 bedraagt het tarief van de gewone investeringsaftrek opnieuw 8%. Grote vennootschappen kunnen niet genieten van de gewone investeringsaftrek.

Als gevolg van de stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen werden de percentages voor vennootschappen voor "bijzondere investeringen" met betrekking tot aanslagjaar 2024 verhoogd.

Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2024 gelden de volgende percentages:

 • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
 • 20,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)
 • 27,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2023, de zogenaamde gebroken boekjaren, gelden de volgende percentages:

 • 13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
 • 13,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)
 • 20,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor kleine vennootschappen is het zinvol om na te gaan of ze geen gebruik kunnen maken van de bijzondere investeringsaftrekken, in plaats van de gewone eenmalige investeringsaftrek van 8%.

Het percentage van investeringsaftrek voor de volgende investeringen is opnieuw hetzelfde:

 • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur
 • 30% voor zeeschepen (alleen voor vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen)
 • 3% voor investeringen in MVA die uitsluitend bestemd zijn voor het verzekeren van het productieproces van herbruikbare verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten (alleen voor vennootschappen)

Gespreide investeringsaftrek

In principe wordt de investeringsaftrek ineens toegepast (eenmalige investeringsaftrek); sommige belastingplichtigen kunnen echter kiezen voor een aftrek die wordt gespreid over de duur van de afschrijvingsperiode. Deze aftrek wordt berekend door toepassing van een bepaald percentage op de (fiscaal aangenomen) afschrijvingen op de kwalificerende investeringen.

Natuurlijke personen met winsten of baten die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2024 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen genieten van een gespreide gewone investeringsaftrek van 17,5% voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2023. Voor aanslagjaar 2023 verbonden met investeringen die werden verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2023 bedraagt het percentage 10,5%.

De gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt 27,5% (en dit ongeacht het aantal werknemers) voor investeringen vanaf 1 januari 2023 verbonden aan aanslagjaar 2024 en bedraagt 20,5% voor investeringen vanaf 1 januari 2023 verbonden aan aanslagjaar 2023. Deze gespreide verhoogde investeringsaftrek is zowel van toepassing op éénmanszaken, vrije beroepers alsook op vennootschappen.

Voorbeeld 1
Een kleine vennootschap doet in de loop van 2023 (boekjaar per kalenderjaar) een milieuvriendelijke investering in onderzoek en ontwikkeling voor 500.000 EUR. De machine wordt lineair afgeschreven over 5 jaar. De vennootschap heeft 5 jaar lang recht op een jaarlijkse investeringsaftrek van 27.500 EUR. In totaal bedraagt de investeringsaftrek 137.500 EUR. In geval van toepassing van de bijzondere éénmalige investeringsaftrek voor de milieuvriendelijke investering, zou de investeringsaftrek slechts 102.500 EUR bedragen (20,5% van 500.000 EUR). Het is dus voordeliger om te kiezen voor de gespreide investeringsaftrek i.p.v. de éénmalige investeringsaftrek.

Voorbeeld 2
Tom is zelfstandig loodgieter. Hij heeft geen personeel in dienst. In de loop van 2023 koopt hij een gereedschapskoffer voor een totaalprijs van 5.000 EUR excl. BTW. Als hij kiest voor de éénmalige investeringsaftrek, bedraagt de aftrek 8% x 5.000 EUR = 400 EUR. Indien hij kiest voor een gespreide investeringsaftrek i.f.v. de afschrijvingsperiode van de gereedschapskoffer (in casu 5 jaar), kan hij 5 jaar lang 1.000 x 17,5% = 175 EUR in aftrek nemen. Dit is een totaal van 5 x 175 EUR = 875 EUR. Voor zelfstandigen en vrije beroepers wordt best geopteerd voor de gespreide investeringsaftrek wanneer het geen ‘’bijzondere investering’’ is die voor een verhoogde éénmalige aftrek in aanmerking komt. Fiscaal is dit dus uiterst interessant, maar uiteraard mag de impact van de inflatie niet uit het oog verloren worden. Het fiscaal voordeel wordt immers gespreid over een periode van 5 jaar.

Beter investeren in 2023 dan in 2024

Investeren in 2023 is interessanter dan in 2024. De inflatie op jaarbasis voor 2023 wordt rond de 4 % geschat tegenover 9,58 % in 2022. Dus de percentages van de investeringsaftrek voor volgend jaar zullen opnieuw sterk verminderen, en waarschijnlijk terugkeren naar het niveau van de voorgaande jaren.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief