• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscale impact bij wijziging van uw leasing- of huurcontract

Gepost op 15 maart 2024 in Fiscaliteit

Om te weten welke aftrekregeling geldt, is het van belang te weten op welke datum het voertuig is aangekocht, geleased of gehuurd. In circulaire 2023/C/99 van 12 december 2023 verduidelijkt de fiscale administratie o.m. de gevolgen wanneer de voorwaarden van een leasing – of huurcontract m.b.t. een personenwagen worden gewijzigd.

Wijziging voorwaarden contract

Elke wijziging van de oorspronkelijke voorwaarden van het leasing- of huurcontract heeft een nieuwe contractdatum tot gevolg, behalve als de mogelijkheid tot wijziging van bij de aanvang in het contract was opgenomen en alle concrete uitvoeringsmodaliteiten van die wijziging reeds bij het afsluiten van het leasing- of huurcontract in dat contract waren voorzien zodat er bij een wijziging geen bijkomende overeenkomst tussen de leasinggever of verhuurder en de leasingnemer of huurder meer moet worden gesloten, maar dat de leasingnemer of huurder de modaliteiten van de wijziging, eenzijdig kan activeren.

Verlenging bestaand contract

Als een leasing- of huurcontract bij aanvang niet in een verlenging voorziet of slechts voorziet in de mogelijkheid tot verlenging van het contract zonder dat alle modaliteiten reeds zijn bepaald (met inbegrip van de duur van de verlenging, de nieuwe voorwaarden van het contract, de nieuwe optieprijs, enz.), wordt de eventuele verlenging gelijkgesteld met een nieuw contract.

Lichten aankoopoptie

Wanneer u na afloop van het leasing- of rentingcontract de aankoopoptie zou lichten, dan blijft de aftrekbeperking van het voertuig te bepalen in functie van de initiële datum van afsluiting van het leasing – of rentingcontract en niet op de datum van het lichten van de optie. De lichting van de optie wordt niet gezien als een nieuwe aankoop en heeft dus geen gevolgen voor de fiscale regels inzake de aftrek van de kosten.

Voorbeeld
Op 23.03.2023 sluit een vennootschap een leasingcontract af (looptijd van 48 maanden) voor een volledige elektrische personenwagen. Zij geniet van de 100% kostenaftrek gedurende de ganse looptijd van het leasingcontract, dus tot 23.03.2027. Als vennootschap aankoopoptie licht op 23.03.2027 dan zullen alle kosten met betrekking tot deze wagen verder voor 100% aftrekbaar zijn.

Overdracht contract aan andere vennootschap

Als een onderneming een bedrijfswagen en het bijhorende leasingcontract overdraagt aan een andere onderneming, in voorkomend geval van dezelfde groep, en er een addendum aan het contract wordt opgemaakt om de nieuwe contractant aan te duiden, dan is het de datum van dat addendum die bepaalt welk belastingstelsel op de wagen van toepassing is.

Wijziging financiering

Wanneer een belastingplichtige zelf een wagen bestelt, maar daarna een financiering zoekt en voor een leasingformule opteert, waardoor hij het voertuig dus niet zelf aankoopt, is het de datum van afsluiting van het leasingcontract die voor de aftrekbeperking in aanmerking wordt genomen.

Raadpleeg hier de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief