• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
 • Proactivité
 • Service personnel
 • Pragmatique et dynamique
 • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Managementadvies en groeisubsidies voor Vlaamse KMO's

Managementadvies en groeisubsidies voor Vlaamse kmo’s

Postée le 25 août 2016 in Management

 • Externe kennis als bron voor groei
 • Wie komt in aanmerking?
 • Hoe ver reiken de subsidies?
 • Het proces om steun aan te vragen

Bedrijven met groeiambities kunnen sinds kort beroep doen op de kmo-groeisubsidie. Daarnaast blijft de vereenvoudigde kmo-portefeuille in werking met twee pijlers: managementadvies en opleiding.

Externe kennis als bron voor groei

De bestaande pijlers zoal het strategisch en managementadvies, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies, de aanwervingspremie voor kennismanagers en de starterstudies van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) worden geïntegreerd tot één instrument waardoor de kmo-groeisubsidie hét aanspreekpunt bij uitstek wordt voor bedrijven met concrete ambities. Deze groeidoelstellingen kunnen betrekking hebben op:

 • Innovatie: de ontwikkeling van een innovatief product;
 • Transformatie: een wijziging van een bestaand businessmodel;
 • Internationalisering: een stap naar het buitenland.

De financiële ondersteuning die geboden wordt, dient gebruikt geworden voor het verwerven van externe kennis, gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

De bedrijven met groeiambities kunnen deze kennis verwerven op twee verschillende manieren:

 • Zich laten adviseren door een dienstverlener of expert. Dienstverleners waarmee kmo’s samenwerken, hoeven niet geregistreerd of erkend zijn. Dit betreft doorgaans managementadvies.
 • Een werknemer aanwerven die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of halftijds).

Wie komt in aanmerking?

Beroep doen op de kmo-groeisubsidie kan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw onderneming is een kmo of u beoefent een vrij beroep met een vestiging in het Vlaams Gewest.
 • U bent actief in de privésector en de participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 %.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. De NACEBEL-code van uw hoofdactiviteit moet op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten staan. Uw hoofdactiviteit is degene die het meeste omzet genereert.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. Stille of tijdelijke vennootschappen, feitelijke verenigingen en de maatschap komen niet in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie.
 • Voldoende aantoonbare groeiambitie hebben.

Hoe ver reiken de subsidies?

Enkel loonkosten voor nieuw aangeworven werknemers of vergoedingen voor dienstverleners van strategisch managementadvies komen in aanmerking voor subsidies.

 • Voor zowel extern managementadvies van een dienstverlener als het aanwerven van een nieuwe werknemer bedraagt de subsidie maximaal 25.000 euro, in totaal dus maximaal 50.000 euro per kalenderjaar.
 • De groeiprojecten worden enkel gesubsidieerd wanneer de kosten minimaal 20.000 euro bedragen. Het steunpercentage bedraagt 50% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidies.

Het proces om steun aan te vragen

De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Indien het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard, wordt u uitgenodigd om uw dossier mondeling toe te lichten. Tijdens de toelichting wordt verwacht dat het groeitraject geschetst wordt met daarbij de vermelding welke externe kennis vereist is om het groeitraject te realiseren. Ten vroegste bij de start van de prestaties (bewijs via een gedateerde factuur of een ondertekende arbeidsovereenkomst) wordt er een eerste schijf van 50% van de subsidie toegekend.

Wie vragen heeft over de kmo-groeisubsidies kan steeds terecht bij de experts van Certifisc. Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Lees hier meer:

Abonnez-vous à notre newsletter