• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
  • Proactivité
  • Service personnel
  • Pragmatique et dynamique
  • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Billijke vergoeding voor vrije beroepen afgeschaft

Postée le 4 septembre 2018 in Algemeen

Sinds 1 januari 2018 moeten vrije beroepers, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' meer betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

Dokters, advocaten, kinesitherapeuten, tandartsen en andere vrije beroepers halen geen enkel commercieel voordeel uit het spelen van muziek in hun wachtzaal. Hun cliënteel komt namelijk uit pure noodzaak naar de beroepspraktijk en niet voor de gezelligheid. De muziek dient enkel om het welbevinden van de bezoekers te ondersteunen, zonder dat ook hier enig concurrentievoordeel uit voortvloeit. De Federatie Vrije beroepen heeft er dan ook jarenlang voor gestreden om de extra vergoeding af te schaffen en sinds januari 2018 is het eindelijk zo ver.

De vrijstelling is wel gekoppeld aan vier cumulatieve voorwaarden:

  1. Het spelen van de muziek mag geen deel uitmaken van een bewuste (wervings-)strategie.
  2. Er moet sprake zijn van een relatief vast en stabiel patiënten- of cliëntenbestand. Bij een sterk wisselend bestand zou immers het vermoeden van werving kunnen ontstaan.
  3. Er mag in de wachtzaal maar een relatief beperkt aantal patiënten of cliënten tegelijk zijn aanwezig zijn.
  4. Er mag geen winstoogmerk zijn bij het spelen van de muziek.

Dit houdt echter niet in dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de aangifte en betaling aan SABAM voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk.

De billijke vergoeding gaat naar de uitvoerders en producenten van muziek, terwijl de SABAM-bijdrage gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek. Ongeacht de bron van de muziek (eigen CD, radio, streaminglijst,..) zal dus nog steeds een aangifte en een vergoeding verschuldigd zijn.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op.

Abonnez-vous à notre newsletter