• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Voordelen van alle aard: Bedrijfswagens

Hoe bereken ik het voordeel alle aard van mijn bedrijfswagen?

Gepost op 12 november 2015 in Algemeen

Als uw werkgever u een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, dan geniet u een voordeel alle aard. De omvang van het belastbaar voordeel wordt bepaald op basis van volgende formule:
cataloguswaarde van het voertuig x 6/7 x ouderdomspercentage x  CO2-percentage.

  • CO2-percentage wordt bepaald door het uitstootgehalte van de wagen te vergelijken met de referentie CO2-uitstoot
  • Referentie CO2-uitstoot voor 2018 opnieuw gewijzigd voor dieselmotoren
  • Per jaar verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig wordt een vermindering toegekend van 6% op de cataloguswaarde
  • Overzicht voordeel alle aard privégebruik bedrijfswagen per aanslagjaar

Hoe wordt het CO2-percentage berekend?

Het CO2-percentage wordt berekend door het CO2-uitstootgehalte van het voertuig te vergelijken met de referentie CO2-uitstoot van het betrokken jaar. De referentie CO2-uitstoot wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgelegd voor het volgende jaar. Het basispercentage van 5,5% wordt dus  verhoogd of verlaagd in functie van de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.

[5,5 + ((CO2-uitstoot van bedrijfswagen – CO2-referentie)x 0,1)] %

Dit percentage zal echter nooit hoger kunnen zijn dan 18% en nooit lager dan 4%.
Het CO2-percentage voor elektrische wagens wordt dus standaard vastgelegd op 4%.

Wat is de CO2-referentie voor 2018?

De referentie CO2-uitstoot voor 2018 (AJ 2019) wordt als volgt vastgesteld:

  • Voertuigen met benzine, LPG-, of aardgasmotor: 105 g/km
  • Voertuigen met dieselmotor: 86 g/km

In 2017 bedroeg de referentie voor dieselmotoren nog 87 g/km. De waarde van het voordeel voor bedrijfswagens met dieselmotor stijgt dus ten opzichte van 2017. Nog milieuvriendelijkere motors worden dus de norm.

Voorbeeld: dieselwagen met cataloguswaarde 30.000 euro en een CO2-uitstoot van 100 g/km.

VAA 2018: 30.000 x 6/7 x [5,5 + ((100 – 86)x 0,1)] % = 1.774,29 euro per jaar
VAA 2018: 30.000 x 6/7 x [5,5 + ((100 – 87)x 0,1)] % = 1.748,57 euro per jaar

Voor het privégebruik van de bedrijfswagen met dieselmotor zal u als bedrijfsleider dus opnieuw iets meer moeten betalen.

In welke mate wijzigt de omvang van het voordeel alle aard naargelang de ouderdom van de wagen?

De omvang van het voordeel alle aard daalt naarmate de ouderdom van het voertuig stijgt. Er wordt een jaarlijkse vermindering van 6% toegekend op de cataloguswaarde, te rekenen vanaf het tweede jaar.
Zo wordt het ouderdomspercentage bekomen, dat evenwel nooit lager zal zijn dan 70%.

Overzicht per aanslagjaar

AJ 2019

Benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 105) x 0,1)] % x 6/7 Dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 86) x 0,1)] % x 6/7

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard voor Aj. 2019 bedraagt 1.310,00 EUR.

AJ 2018

Benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 105) x 0,1)] % x 6/7 Dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 87) x 0,1)] % x 6/7

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard voor Aj. 2019 bedraagt 1.280,00 EUR.

AJ 2017

Benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 107) x 0,1)] % x 6/7 Dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 89) x 0,1)] % x 6/7

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard voor Aj. 2019 bedraagt 1.260,00 EUR.

AJ 2016

Benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 110) x 0,1)] % x 6/7 Dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 91) x 0,1)] % x 6/7

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard voor Aj. 2019 bedraagt 1.250,00 EUR.

Bereken hier het voordeel alle aard voor jouw bedrijfswagen.


Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan voor u klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief