• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De notionele interestaftrek: hoe zit dat nu eigenlijk?

De notionele interestaftrek: hoe zit dat nu eigenlijk?

Gepost op 12 november 2015 in Algemeen

U heeft er ongetwijfeld al van gehoord; Maar wat schuilt er in hemelsnaam achter dit begrip? Wel, in het kort: het is een fictieve intrest die u mag aftrekken van de belastbare basis van uw vennootschapsbelasting. De notionele intrestaftrek, of aangiftetechnisch de aftrek voor risicokapitaal, houdt niet meer in dan dat. Maar, waarom werd deze beruchte aftrek geïntroduceerd? En, hoe wordt dat nu berekend?

Deze fictieve (= notionele) aftrek werd in België bedacht aangezien intrest, die de vennootschap betaalt op schulden, aftrekbaar is. Financiering van een vennootschap met eigen vermogen was daardoor oninteressant geworden, waardoor een onevenwicht gecreëerd werd op het passief van de balans, tussen enerzijds het eigen vermogen en anderzijds de schulden. 

Berekening 

Aan de basis van de aftrek ligt dus het risicokapitaal. Dat bestaat hoofdzakelijk uit het eigen vermogen van de vennootschap. Dit wordt (uiteraard) gecorrigeerd - om misbruiken te voorkomen. Zo worden voornamelijk bestanddelen die op het actief van de balans staan, die eigenlijk voornamelijk privé zijn, geweerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a. de woning waar de zaakvoerder verblijft, kunstwerken die niet dienen tot de uitbouw van de economische activiteit, ... U stelt zich terecht de vraag welke intrestvoet hierop wordt toegepast. De wet bepaalt: maximum 3%, tenzij de vennootschap klein is (volgens art. 15 W.Venn.). Dan is de aftrek 0,5% hoger. Voor aanslagjaar 2014 bedraagt de aftrek slechts 2,742% en voor kleine vennootschappen dus 3,242%. Een ('grote') vennootschap met een risicokapitaal van 100.000,00 euro, heeft dus een notionele intrestaftrek van 2.742,00 euro.

Tegen het standaardtarief (33% + 3% crisisbijdrage) betekent dit een belastingvermindering van amper 932,01 euro. Echter, het is nog niet zeker dat u de aftrek (volledig) kan genieten. Eerst wordt uit uw boekhoudkundige winst het fiscale resultaat berekend. Vervolgens worden nog verschillende 'bewerkingen' op het fiscaal resultaat losgelaten, waaronder de notionele intrestaftrek. Die bewerkingen dienen in een welbepaalde volgorde te worden uitgevoerd.

Als u dus geen of te weinig positief fiscaal resultaat meer heeft na de bewerkingen, die de notionele intrestaftrek voorafgaan, bent u de aftrek volledig of gedeeltelijk kwijt. De aftrek is echter niet meer overdraagbaar. Maar zo was het vroeger niet... 

Soorten 

Doorheen de jaren heeft de federale regering - ja, u leest het goed - drie soorten notionele intrestaftrek gecreëerd. In den beginne (vanaf aanslagjaar 2007), was de aftrek 7 jaar overdraagbaar. Dus in principe tot aanslagjaar 2014 - 

nu dus!

Indien u in de voorbije zeven jaar dus onvoldoende winst had, na al die voorgaande bewerkingen, riskeert u nu de aftrek, ontstaan in aanslagjaar 2007, te verliezen. En volgend jaar die van aanslagjaar 2008,...

Later, werd een beperking ingevoerd om de aftrek toch ietwat te milderen (lees: onze schatkist te verzekeren van toch enige inkomsten). In de mate dat de vorige overdraagbare aftrek niet gebruikt kan worden, omwille van de invoering van deze beperking, wordt de aftrek onbeperkt overdraagbaar.

Als laatste is er dan nog de huidige regelgeving. Die stelt dat de notionele interestaftrek, ontstaan sinds aanslagjaar 2013, niet meer overdraagbaar is. Als klant, kan u er uiteraard zeker van zijn dat wij bij het indienen van uw vennootschapsaangifte extra aandacht zullen besteden aan dit topic. En waar nodig, alle mogelijkheden zullen benutten om het verlies van beperkt overdraagbare notionele intrestaftrek, te vermijden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief