• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: over fietsvergoedingen en bedrijfsfietsen

Gepost op 19 januari 2016 in Fiscaliteit

Met de fiets naar het werk gaan, is niet alleen goed voor het milieu en uw gezondheid. Ook fiscaal is een verplaatsing met de fiets interessant. Krijgt u van uw werkgever een fietsvergoeding, dan is die immers (gedeeltelijk) vrijgesteld. Daarnaast geven sommige bedrijven een bedrijfsfiets aan hun personeel. Ook dat voordeel wordt niet belast.

Fietsvergoeding voor werknemers en bedrijfsleiders

De kilometervergoeding die werknemers krijgen voor woon-werkverkeer met de fiets is vrijgesteld van belastingen. De vergoeding mag niet meer dan 0,22 euro per kilometer bedragen (bedrag voor aanslagjaren 2015 en 2016). Enkel de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling geven recht op de vrijgestelde kilometervergoeding. De woonplaats is de effectieve verblijfplaats van de belastingplichtige van waaruit hij zich normaal verplaatst om zich naar zijn werk te begeven (en terug). De vrijstelling geldt voor elke keer dat er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de fiets, zelfs al is dat niet elke dag. De vergoeding moet men berekenen op het aantal werkelijk afgelegde kilometers. Een forfaitaire fietsvergoeding per maand geniet niet van deze vrijstelling.

Daarnaast bestaat ook de vrijstelling voor de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer (verplaatsingen met de eigen wagen en het openbaar vervoer). Tussen beide vrijstellingen bestaat een cumulverbod. Dit houdt in dat de 2 vrijgestelde vergoedingen niet kunnen worden toebedeeld aan dezelfde afgelegde kilometers. Het is wel mogelijk dat de 2 vergoedingen worden gecombineerd voor de verschillende delen van een traject tijdens dezelfde verplaatsing. Bijvoorbeeld: een werknemer rijdt met de plooifiets naar het station, neemt vervolgens de trein en daarna weer de fiets van het station naar het bedrijf waar hij werkt. Voor het eerste en derde deel van het traject ontvangt hij een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets, voor het middelste gedeelte de vrijstelling voor de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer.

De fietsende werknemer geniet niet alleen van de belastingvrijstelling, het is ook mogelijk dat hij de reële kosten van het fietsgebruik als beroepskost inbrengt, als hij zijn werkelijke kosten bewijst. Wie zijn werkelijke kosten niet kan aantonen, mag uiteraard de vrijstellingen combineren met de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De vergoeding is voor hetzelfde bedrag per kilometer ook van socialezekerheidsbijdragen vrijgesteld.

Terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets

Naast het betalen van een fietsvergoeding kunnen bedrijven hun personeel nog op een andere manier stimuleren om zich met de fiets te verplaatsen, met name door gratis een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen. Hoewel dit in principe een belastbaar voordeel van alle aard is, is deze terbeschikkingstelling vrijgesteld van belastingen. Deze belastingvrijstelling geldt zowel voor de woon-werkverplaatsingen van de werknemers als voor de zuivere privé-verplaatsingen. De vrijstelling slaat dus op het volledige voordeel dat voortkomt uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets die effectief voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Het is mogelijk deze vrijstelling te cumuleren met de hierboven vermelde vrijgestelde kilometervergoeding van 0,22 euro per kilometer woon-werkverkeer die men met die fiets aflegt.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief