• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De nieuwe financieringsformules van Participatiefonds Vlaanderen

De nieuwe financieringsformules van Participatiefonds Vlaanderen

Gepost op 19 januari 2016 in Algemeen

Bent u op zoek naar een financiering voor uw nieuw project? Sinds 1 juli 2015 heeft Participatiefonds Vlaanderen haar leningproducten aangepast. Het fonds biedt in het vervolg nog maar 2 leningen aan: de nieuwe Startlening+ en de KMO-cofinanciering. Ook middelgrote ondernemingen komen voortaan in aanmerking voor een financiering via Participatiefonds Vlaanderen.

Participatiefonds in vereffening

Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, vrije beroepers, kmo's en starters die van plan zijn een eigen zaak te beginnen. De gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het toekennen van nieuwe kredieten (gevolg van de Zesde Staatshervorming). Daardoor is het fonds in vereffening. De afsluiting van die vereffening is voorzien voor 30 juni 2022, zodat de afhandeling van de lopende kredieten wordt veiliggesteld. Voor nieuwe kredieten is voortaan Participatiefonds Vlaanderen bevoegd als uw woonplaats in Vlaanderen ligt (www.participatiefonds.be, e-mail: participatiefonds@pmv.eu), Brupart als uw woonplaats in Brussel ligt (www.srib.be/nl) en Sowalfin als u in Wallonië woont (www.sowalfin.be).

Participatiefonds Vlaanderen

Op 1 juli 2015 heeft Participatiefonds Vlaanderen haar leningproducten aangepast. In grote lijnen omvatten de 2 nieuwe formules - Startlening+ en KMO-cofinanciering - het volgende:

Startlening+

De Startlening+ is een achtergestelde lening voor starters, natuurlijke personen en rechtspersonen, die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn. Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd. Is dit niet het geval, maar u investeert in het Vlaams Gewest, dan komt uw project toch in aanmerking.

 De Startlening+ is bedoeld voor:

·      de financiering van uw nieuwe investeringen in een project op Belgisch grondgebied, zoals materiële, immateriële en financiële investeringen;

·      de financiering van uw nood aan bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van uw activiteit;

·      de financiering van de overname van een (deel van een) handelsfonds;

·      de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap.

Leningaanvragen voor landbouw-, export- en transportactiviteiten vallen niet binnen het toepassingsgebied. De duur van de Startlening+ is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt momenteel 3% per jaar. Het maximumbedrag is vastgesteld op 100.000 euro.

Heeft u interesse? Voor aanvragen van de Startlening+ kunt u zich wenden tot de kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen samenwerkt, tot verstrekkers van microkredieten of rechtstreeks tot Participatiefonds Vlaanderen.

KMO-cofinanciering

De KMO-cofinanciering van Participatiefonds Vlaanderen vervangt de Starteo-, Optimeo- en Ba+-lening. Het is een achtergestelde lening van maximum 350.000 euro voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen, starters en bestaande ondernemingen (Europese kmo-definitie). Als aanvrager bent u verplicht ook voor deze lening in het Vlaams Gewest te wonen of er uw maatschappelijke zetel te hebben. Als dat niet het geval is, maar u investeert in het Vlaams Gewest, komt uw project toch in aanmerking. Natuurlijke personen moeten zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.

Ook deze lening dient voor de financiering van uw nieuwe investeringen in een project op Belgisch grondgebied (zie supra). Leningaanvragen voor landbouw-, export- en transportdoeleinden komen niet in aanmerking. Investeringen voor onderzoek en ontwikkeling zijn normaliter eveneens uitgesloten, behalve voor bestaande ondernemingen met een gezonde financiële structuur en een goede rendabiliteit die van plan zijn hun activiteit uit te breiden.

Deze lening combineert men altijd met een cofinanciering van een bank of investeringsfonds, of met één of meerdere business angels. Uw eigen inbreng bedraagt minstens 10% van de totale investering. De cofinancier (bank, investeringsfonds of business angel) staat in voor minstens 20% van de totale financieringsbehoeften. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50%. Het minimumbedrag van de KMO-cofinanciering is vastgesteld op 7.500 euro. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt af van de aard van uw investering. De intrestvoet is vast en gelijk aan de IRS-intrestvoet, met een minimum van 3%.

Heeft u interesse? Voor aanvragen in het kader van de KMO-cofinanciering kunt u zich wenden tot kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen samenwerkt, tot een investeringsfonds (Vectis Participaties II nv), tot BAN Vlaanderen of rechtstreeks tot Participatiefonds Vlaanderen.

N.b. Sinds 24 september 2015 voorziet Participatiefonds Vlaanderen ook voor de kinderopvang financiering via de Startlening+ en de KMO-cofinanciering. Beide leningen zijn cumuleerbaar, maar het bedrag van alle leningen samen mag dan niet meer zijn dan 350.000 euro.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief