• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: moet ik schrik hebben van de kaaimantaks?

Gepost op 29 april 2016 in Fiscaliteit

De kaaimantaks werd in de zomer van 2015 goedgekeurd. De fiscus kan hiermee Belgische rijksinwoners belasten op hun deel van het inkomen van bepaalde buitenlandse juridische constructies. Moet u schrik hebben van deze nieuwe belasting? Of met andere woorden: welke belastingplichtigen en constructies vallen onder de kaaimantaks?

Wat is het precies?

De kaaimantaks belast niet de juridische constructies zelf. Het is een doorkijkbelasting: men belast de achterliggende personen in België op de inkomsten van de juridische constructie. Dit noemt men fiscale transparantie: de oprichters van de constructies moeten zelf rechtstreeks het inkomen verwerven (het is dus niet nodig dat de constructie dividenden uitkeert, opdat de 'aandeelhouders' belastbaar zouden zijn).

De inkomsten behouden hun eigen aard. Dit betekent dat als de juridische constructie winst, interesten, dividenden, onroerende inkomsten ontvangt, die bij de achterliggende Belgische belastingplichtige worden belast als winst, interesten, dividenden, onroerende inkomsten.

Hoewel men de nieuwe belasting pas in de zomer goedgekeurde, ging ze al in op 1 januari 2015.

Welke juridische constructies vallen onder de regeling?

Men viseert 2 categorieën van structuren. De eerste categorie bestaat uit alle fiduciaire constructies, denk daarbij vooral aan trusts (entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid). De tweede categorie zijn de structuren met rechtspersoonlijkheid die in hun land van vestiging niet aan belasting zijn onderworpen of kunnen genieten van een aanzienlijk voordeliger belastingregime (dit betekent dat ze minder dan 15 procent (vennootschaps)belasting betalen).

De regering publiceerde ondertussen 2 koninklijke besluiten waarin de geviseerde entiteiten worden opgesomd:

  • De eerste lijst bevat 3 constructies in EER-landen: de Liechtensteinse Anstalt en Stiftung en de Luxemburgse Sociéte de Gestion de Patrimoine Familiale. Enerzijds is deze lijst limitatief: constructies in EER-landen die er niet op staan, vallen niet onder de kaaimantaks. Anderzijds is de lijst niet weerlegbaar: constructies die erop staan, vallen sowieso onder de kaaimantaks, zonder dat de belastingplichtige mag aantonen dat ze wel aan een normaal tarief worden belast.
  • De tweede lijst bevat een zestigtal constructies buiten de EER, vooral in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden, de Maagdeneilanden, etc.. De regeling voor deze lijst is het spiegelbeeld van de eerste lijst. Deze lijst is dus niet limitatief: ook constructies die niet op de lijst staan, kunnen onder de kaaimantaks vallen. Maar de lijst is wel weerlegbaar: de belastingplichtige kan aan de kaaimantaks ontsnappen door aan te tonen dat de constructie minstens 15 procent belasting betaalt op haar winst of dat ze een wezenlijke activiteit uitoefent in haar land van vestiging.

Welke belastingplichtigen vallen onder het toepassingsgebied?

De belasting wordt toegepast op de oprichter van de structuur. Het idee hierachter is dat de inbrenger wordt geacht te beschikken over het inkomen van de structuur. Het begrip 'oprichter' wordt ruim geïnterpreteerd: men bedoelt niet alleen de oprichter in de strikte zin van het woord, maar iedereen die activa of rechten heeft ingebracht, daarnaast ook de houders van juridische en/of economische rechten in de juridische structuur en tot slot ook de erfgenamen van de oprichter. Zijn er meerdere oprichters, dan wordt de belastingschuld tussen hen verdeeld (in verhouding tot hun aandeel in de constructie).

In 2013 werd trouwens al een eerste stap gezet in het belasten van deze 'oprichters'. Belgische belastingplichtigen zijn sinds aanslagjaar 2014 immers verplicht het bestaan van deze structuren te melden in hun aangiftes van de personenbelasting vanaf 2013.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief