• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Bedrijfsvoorheffing: fiscus controleert naleven verplichtingen

Gepost op 15 juni 2016 in Fiscaliteit

Werkgevers zijn verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden op de lonen die ze uitbetalen aan hun werknemers. Bovendien moeten ze de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Schatkist. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing zelf houden, bijvoorbeeld startende ondernemers en de bedrijfsvoorheffing van personeel in onderzoek. Nogmaals kondigde de fiscus aan dat ze het nakomen van de regels strenger zal controleren.

Verplichtingen opgelegd aan de werkgever

De werkgever heeft betreffende de bedrijfsvoorheffing een dubbele verplichting: de correcte bedrijfsvoorheffing inhouden en de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten.

Het inhouden van bedrijfsvoorheffing is niet alleen van toepassing op het loon in de strikte zin, maar voor alle elementen die men beschouwt als een beloning voor de gepresteerde arbeid, dus ook op voordelen van alle aard, of voor het deel van de overdreven huur dat men als loon herkwalificeert (bij het verhuren van een onroerend goed door een bedrijfsleider aan zijn eigen vennootschap).

Maandelijks is de werkgever verplicht om een aangifte bedrijfsvoorheffing in te dienen. Werkgevers die vorig jaar minder dan 38.180 euro bedrijfsvoorheffing hebben aangegeven, mogen hun aangifte per kwartaal indienen.

Niet naleven van de verplichtingen

Uiteraard wordt de niet-naleving van de verplichtingen gesanctioneerd. Hoe meer overtredingen er plaatsvinden, hoe zwaarder de sanctie. Een eerste overtreding wordt bestraft met een boete van 50 euro. Bij latere overtredingen kan de straf oplopen tot een boete van 1.250 euro of een belastingverhoging van 10 tot 200 %.

Een sanctie wordt opgelegd als de werkgever geen (volledige) aangifte bedrijfsvoorheffing indient of als hij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig betaalt. Ook als men een nihilaangifte niet indient, wordt de werkgever bestraft.

Meer controles

Het is dus belangrijk dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt. Niet alleen worden er hoge sancties opgelegd, de fiscus liet ook weten dat ze in 2016 systematisch zullen controleren of men de verplichtingen wel nakomt.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief