• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Kleine ondernemingen en hun btw-aangifte: hoe wordt de omzetdrempel berekend?

Gepost op 3 augustus 2016 in Fiscaliteit

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Kortom, ze moeten geen btw-aangifte doen. Voor de btw is een onderneming ‘klein’ als ze een omzet haalt van minder dan 25.000 euro (exclusief btw).

Drempel van 25.000 euro

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een omzet hebben die minder bedraagt dan 25.000 euro. Het lijkt op het eerste zicht eenvoudig om deze drempel te berekenen: de omzet van alle afzonderlijke handelingen bij elkaar optellen.

Helaas is het zo eenvoudig niet. Sommige handelingen worden immers uitdrukkelijk uit de berekening gesloten. Een onderneming kan dus een omzet hebben van 40.000 euro (waarbij alle handelingen worden meegeteld), maar toch een kleine onderneming zijn, omdat voor de berekening van de drempel enkele handelingen buiten beschouwing worden gelaten, waardoor de relevante omzet slechts 20.000 euro bedraagt (= onder de drempel van 25.000 euro). 

Maar wat wordt er nu wel en niet in de berekening van de omzet meegenomen?

Handelingen die niet worden meegeteld:

De verzekerings- en herverzekeringsverrichtingen (die zijn vrijgesteld van btw) en de bank- en financiële verrichtingen (die geen recht verlenen op aftrek) worden niet meegeteld op voorwaarde dat ze het karakter van bijkomende handelingen hebben.

Handelingen die worden meegeteld:

De omzet wordt gevormd door de bedragen (exclusief btw) op te tellen van zowel de vrijgestelde handelingen als de belastbare leveringen van goederen en diensten.

Handelingen die niet in de berekening van de omzet worden meegenomen:

 • het vervreemden van een nieuw gebouw of het overdragen of vestigen van een zakelijk recht op een nieuw gebouw;
 • de overdracht van lichamelijke of onlichamelijke bedrijfsmiddelen van de onderneming;
 • de leveringen van nieuwe vervoersmiddelen vervoerd naar een andere lidstaat;
 • de leveringen van goederen en diensten verricht door een belastingplichtige die niet is gevestigd in België;
 • in het buitenland verrichte handelingen;
 • het rechtstreeks van het vissersvaartuig in de gemeentelijke vismijn van de aanvoerhaven brengen van vis, schaal-, schelp- en weekdieren;
 • de handelingen verricht op verborgen wijze, zoals zwarte verkopen;
 • het invoeren, produceren of verwerven van tabaksproducten;
 • de handelingen van landbouwondernemers;
 • de volgende vrijgestelde handelingen:, levering van postzegels, fiscale zegels en andere soortgelijke zegels en weddenschappen, contracten van uitgave, loterijen en andere kans- en geldspelen.

Tot slot worden ook eventuele opbrengsten van het beheer van het privé-patrimonium en ontvangsten als loontrekkende niet meegerekend.

Drempel bij echtgenoten die ieder een eigen activiteit uitoefenen

Oefenen echtgenoten elk afzonderlijk een economische activiteit uit, dan wordt de omzet voor hen beiden apart berekend en dit ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel waarvoor ze hebben gekozen.

Drempel bij meerdere personen die samen één activiteit uitoefenen

Oefenen verschillende personen in onverdeeldheid of in vereniging samen eenzelfde economische activiteit uit, dan wordt de omzet berekend door de omzetcijfers die ze realiseren, samen te tellen.

Formaliteiten bij het overschrijden van de omzetdrempel

Overschrijdt het totaalbedrag van de omzet in de loop van een kalenderjaar de drempel, dan wordt de kleine onderneming opnieuw onderworpen aan de gewone regeling voor de handelingen verricht vanaf het verstrijken van de maand waarin het totaalbedrag van de omzet werd overschreden. Een kleine onderneming die in de loop van september de drempel overschrijdt, zal vanaf oktober opnieuw btw moeten aanrekenen, en dus een btw-aangifte doen Er moet dus niet met terugwerkende kracht btw worden ingevorderd voor de periode januari tot september. De onderneming is verplicht om bij de overschrijding van de drempel zelf onmiddellijk het btw-controlekantoor hiervan op de hoogte te brengen.

Opmerking 1: regeling 'kleine onderneming' is niet verplicht

Het toepassen van de regeling van de kleine onderneming is niet verplicht. Met andere woorden: een onderneming die een omzet heeft lager dan 25.000 euro en dus eigenlijk een vrijgestelde kleine onderneming is, mag ervoor kiezen om toch gewoon de btw toe te passen voor de diensten die ze presteert en de leveringen die zij doet. Dan zijn de gewone regels van toepassing.

Het is echter niet de bedoeling dat ondernemingen voortdurend wisselen en het ene jaar gebruikmaken van het regime voor de kleine onderneming en het volgend jaar kiezen voor de gewone regels. Daarom kan de belastingplichtige na zijn keuze voor het toepassen van het gewone regime, pas opnieuw overschakelen naar de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vanaf 1 januari van het derde jaar na dat waarin de optie uitwerking heeft gehad.

Opmerking 2: aanvang activiteit tijdens het jaar

Voor ondernemingen die een activiteit aanvangen in de loop van een kalenderjaar, moet het omzetcijfer worden verminderd in verhouding tot de duur van de activiteit van de onderneming gedurende het jaar van aanvang.

Wenst u meer informatie over uw btw-aangifte, dan kunt u ons vrijblijvend contacteren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief