• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Boekhouding: nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening

Boekhouding: nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening

Gepost op 25 oktober 2016 in Boekhouding

Voor de neerlegging van de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de boekhouding, met name nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor vennootschappen: nieuwe versies van het volledig model en het verkort model, en het nieuwe micromodel.

Standaardmodellen voor boekjaren vanaf 1 januari 2016

Er gelden 3 standaardmodellen in functie van de grootte van de vennootschap.

Een kleine vennootschap is een vennootschap die op datum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt tijdens de 2 laatst afgesloten boekjaren: jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro, balanstotaal: 4.500.000 euro en jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50. Kleine, niet beursgenoteerde vennootschappen mogen voor het opmaken en de neerlegging van hun jaarrekening het verkort model (VKT) gebruiken.

Het verkort model voor kleine vennootschappen

Dit bestaat uit:

 • de identificatiegegevens van de vennootschap en de jaarrekening (sectie VKT 1)
 • de volledige lijst van de zaakvoerders, bestuurders en commissarissen (sectie VKT 2.1) en de identiteit van bedrijfsrevisoren, externe accountants, erkende boekhouders of erkende boekhouders-fiscalisten die een opdracht hebben uitgevoerd betreffende de boekhouding van de onderneming (sectie VKT 2.2)
 • de jaarrekening met: de balans (secties VKT 3.1 en VKT 3.2), de resultatenrekening (sectie VKT 4); de tabel met de resultaatverwerking (sectie VKT 5) en de toelichting (sectie VKT 6)
 • de andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten: de inlichtingen betreffende de deelnemingen (sectie VKT 7.1) en de lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is (sectie VKT 7.2), de aandeelhoudersstructuur (sectie VKT 8), de andere overeenkomstig het artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen te vermelden inlichtingen (sectie VKT 9), het jaarverslag (sectie VKT 10), het verslag van de commissarissen (sectie VKT 11) en de sociale balans (sectie VKT 12)

Voor het verkort model zijn er ook nog volgende wijzigingen:

Balans: 

 • de oprichtingskosten werden uit de immateriële activa gehaald (sectie VKT 3.1)
 • een rubriek milieuverplichtingen werd toegevoegd aan de uitsplitsing van de voorzieningen voor risico's en kosten (sectie VKT 3.2)

Resultatenrekening:

 • een rubriek werknemers is toegevoegd aan de uitsplitsing van de uit te keren winst (sectie VKT 5)
 • toevoeging van 4 rubrieken: niet-recurrente opbrengsten en bedrijfskosten, niet-recurrente opbrengsten en financiële kosten (sectie VKT 4) met de gedetailleerde uitsplitsing in de toelichting (sectie VKT 6.12) 

Het micromodel voor microvennootschappen

Door de omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU voerde men een nieuwe vennootschapsvorm in, de microvennootschappen, met een aangepaste boekhouding. Een microvennootschap is een kleine vennootschap die moeder noch filiaal is, en die niet meer dan één van de volgende limieten overschrijdt: jaaromzet (exclusief btw): 700.000 euro, balanstotaal: 350.000 euro en jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10. Kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen, die aan deze criteria voldoen, mogen een micromodel (MIC) met minimale toelichtingen gebruiken.

Tijdstip

Jaarrekeningen voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016, mogen vanaf zomer 2016 worden neergelegd in pdf-formaat. Vanaf 1 april 2017 zal dit ook kunnen in XBRL-formaat.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij uw boekhouding, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wie wil overstappen naar een online boekhouding kan bij Certifisc terecht voor begeleiding implementatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief