• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Aangifte inkomstenbelasting: nu ook controle van data in de cloud

Gepost op 27 oktober 2016 in Fiscaliteit

Ongetwijfeld weet u al dat als u een belastingcontroleur op bezoek krijgt, u hem alle documenten die nodig zijn om het bedrag te bepalen van uw belastbare inkomsten, moet laten zien. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli 2016 heeft daaraan toegevoegd dat controleurs nu ook de gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken. Deze nieuwe maatregel is sinds 14 juli 2016 van kracht. U vult dus voortaan uw aangifte van de inkomstenbelasting maar beter correct in. 

Controleur mag stukken inkijken

Krijgt u als belastingplichtige een controleur over de vloer, dan moet u hem uw boeken laten zien als hij daar om vraagt. Het maakt niet uit of u onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting van niet-inwoners of de personenbelasting. Deze verplichting is van toepassing voor alle belastingplichtigen. Een correcte aangifte van uw inkomstenbelasting is dus een must!

U bent natuurlijk niet verplicht om documenten van persoonlijke aard voor te leggen, maar wel alle professionele stukken die nodig zijn om het bedrag te bepalen van uw belastbare inkomsten.

Ook btw-controleurs hebben het recht om de boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken in te kijken.

Elektronische gegevens

Tegenwoordig worden deze documenten door belastingplichtigen echter vaak bijgehouden op een computer of server. Deze mogen worden ingekeken door belastingambtenaren.

De technologie evolueert echter snel. De elektronische gegevens worden niet enkel meer bewaard op de computer van de belastingplichtige die staat op zijn bureau. Steeds vaker houdt men de gegevens bij op een server. Die hoeft niet fysiek bij de belastingplichtige te staan. Dat kan ook extern. De gegevens kunnen dus ook gewoon worden bewaard in de cloud. Meer zelfs, dit is de norm geworden. Deze hebben ook een bewijskrachtige waarde in fiscale zaken.

Inzage in de cloud

De programmawet van 1 juli 2016 artikel 315bis WIB92 werd gewijzigd door toe te voegen dat het inzagerecht ook geldt als de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal bevinden in België of in het buitenland. Dit betekent dat de belastingcontroleur nu ook gegevens in de cloud mag inkijken. Een gelijkaardige aanpassing gebeurde in het btw-wetboek (WBTW), zodat ook de btw-ambtenaren dezelfde bevoegdheid krijgen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij de aangifte van uw inkomstenbelasting, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief