• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: Een bezwaarschrift indienen bij adviseur-generaal of controlekantoor?

Gepost op 25 januari 2017 in Fiscaliteit

  • De fiscus wordt verplicht om een bij de verkeerde dienst ingediend bezwaarschrift zelf door de sturen naar de bevoegde adviseur-generaal.
  • De eerste datum van indiening telt.

Als u niet akkoord bent met een aanslag door de fiscus, dan kan u daar bezwaar tegen aantekenen. Tot augustus 2016 moest een bezwaarschrift ingediend worden bij de adviseur-generaal (nieuwe benaming voor de gewestelijke directeur) van de belastingen “in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd”. Meestal was dit de adviseur-generaal die voor uw woongebied bevoegd was. Vaak gebeurde het echter dat belastingplichtigen een bezwaarschrift indienden bij de dienst waarmee ze vertrouwd zijn: het lokale ontvangst- of controlekantoor. Volgens de letter van de wet was dat bezwaar dan ongeldig, want het moest eigenlijk ingediend worden bij de adviseur-generaal. Het bezwaarschrift werd dan niet ten gronde bekeken en sowieso onontvankelijk verklaard.

Vanaf nu is elke onzekerheid weggenomen, want de fiscus wordt verplicht om een bij de verkeerde dienst ingediend bezwaarschrift zelf door de sturen naar de bevoegde adviseur-generaal.

Aangepaste regelgeving

De fiscus zou volgens het Charter voor een klantvriendelijke overheid het verkeerdelijk ingediend bezwaarschrift moeten doorsturen naar de juiste dienst. In realiteit werd het bezwaarschrift meestal teruggestuurd naar de afzender met de melding dat het bezwaar niet bij de correcte dienst was ingediend. Soms kwam er ook helemaal geen reactie van de fiscus. Zo kon een belastingplichtige voor onaangename verrassingen komen te staan: zijn bezwaar was onontvankelijk en vaak was het dan al te laat om nog een nieuw bezwaar bij de juiste adviseur-generaal in te dienen.

Artikel 366 van het WIB (Wetboek van Inkomstenbelastingen) werd aangepast. Een bezwaarschrift is nu ook geldig als het ingediend wordt bij om het even welke ambtenaar die zich bezighoudt met de vestiging van de inkomstenbelastingen of met de inning en invordering. Dit betekent dus dat bezwaarschriften nu ook in het plaatselijke controle- of ontvangstkantoor kunnen ingediend worden. Een volledig vrijgeleide om een bezwaar overal in te dienen is dit evenwel niet. De dienst waar het bezwaar ingediend wordt moet wel met de inkomstenbelastingen te maken hebben. Het indienen kan bijvoorbeeld niet geldig in een douanekantoor.  

De wet samengevat in vier punten:

  1. De eerste datum van indiening telt. Meestal wordt een bezwaarschrift pas op het allerlaatste moment ingediend. Als het dan nog even blijft liggen op de verkeerde dienst bestaat het risico dan de bezwaartermijn ondertussen verstreken is en dat het bezwaar ongeldig verklaard wordt omdat het te laat toekomt bij de bevoegde adviseur-generaal. Dat probleem is nu opgelost doordat in de aangepaste wet vermeld staat dat er moet gekeken worden naar de datum waarop het bezwaarschrift toekomt bij de eerste ambtenaar.
  2. Ook al werd het bezwaar “geldig” ingediend dit betekent niet dat het sowieso ontvankelijk wordt verklaard of dat u gelijk krijgt.
  3. Het bewaar kan niet lukraak naar een dienst van de fiscus gestuurd worden. Het moet toekomen bij een ambtenaar “van de administratie belast met de vestiging van inkomstenbelastingen”.
  4. De ambtenaar die het bezwaarschrift ontvangt stuurt het door naar de bevoegde adviseur-generaal en stelt de indiener van het bezwaar hiervan op de hoogte.

Wenst u informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij investeren voortdurend in kennis en onze medewerkers zijn opgeleid om u fiscaal advies te verlenen.

Lees ook deze artikels voor meer fiscaal advies: