• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe beïnvloedt de gecentraliseerde invordering mijn boekhouding?

Gepost op 27 april 2018 in Boekhouding

·      Waarom krijgen we één rekening voor alle betalingen?

·      Wie krijgt een burgerrekening?

·      Hoe doet de fiscus aan schuldvergelijking voor de belastingplichtige?

·      Wanneer geldt de schuldvergelijking voor de overheid?

Het Zomerakkoord veranderde veel aan de zakelijk boekhouding met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Maar ook voor alle particuliere belastingbetalers verandert er veel. Uiterlijk vanaf 2019 is het dus opletten geblazen. Wat verandert er? Waarop moet ik letten?

Waarom krijgen we één rekening voor alle betalingen?

Vandaag zijn er tal van rekeningen waarop gestort moet worden al naargelang de fiscale schuld die wordt afgelost. De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering is verantwoordelijk voor het innen en invorderen van fiscale en niet-fiscale schulden. Zij willen de procedure vereenvoudigen door één rekening te hanteren waarop alle betalingen kunnen gebeuren. Er zullen wel nog steeds aparte rekeningen bestaan voor bijvoorbeeld voorafbetalingen.

Wie krijgt een burgerrekening?

De fiscus zal voor elke belastingplichtige een burgerrekening bijhouden. Die bestaat uit een overzicht van enerzijds de nog openstaande fiscale en niet-fiscale schulden die door de fiscus ingevorderd worden, en anderzijds de eventuele vorderingen die de burger op de overheid heeft zoals achterstallige teruggaven. Door alles te centraliseren zal de belastingplichtige diverse fiscale schulden in één keer kunnen aflossen. Wanneer u niet het volledige saldo betaalt, moet u aangeven voor welke schuld het bedrag bedoeld is. Wordt dat niet vermeld? Dan beslist de bevoegde ambtenaar.

Daarvoor wordt een specifieke volgorde gehanteerd: eerst op de vervolgingskosten, vervolgens op de interesten en de administratieve sancties, en tot slot op de hoofdsom.

Hoe doet de fiscus aan schuldvergelijking voor de belastingplichtige?

Wanneer een belastingplichtige zowel een schuld als een tegoed heeft, zal de schuld van het tegoed afgetrokken worden. Dat was voorheen al mogelijk, maar nu wordt het systeem opgewaardeerd.  De schuldvergelijking moet uitkomen van de fiscus, de belastingplichtige mag dus zelf geen tegoed aftrekken van te betalen schulden. Men mag zich bijvoorbeeld niet onttrekken van de te betalen roerende voorheffing omdat er nog een terugbetaling van de privé belastingen verwacht wordt. Deze regels moeten ten laatste op 1 januari 2019 in voege treden.

Wanneer geldt de schuldvergelijking voor de overheid?

Ook bij de overheid verandert de fiscale boekhouding. Schuldvergelijking zal namelijk ook toegepast worden op alle overheidsdiensten of staatsorganismen. Dat is wel enkel toegestaan wanneer het verschuldigde tegoed op basis van wetten ontstaan is. Met andere woorden, als de overheidsdienst sommen verschuldigd is op basis van een overeenkomst tussen de overheidsdienst en de particulier kan geen schuldvergelijking gemaakt worden door de fiscus. In dat geval is de overheidsdienst een gewone contractpartij. Die beperking geldt ook op lonen en pensioenen die de overheid verschuldigd is aan personeelsleden.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning bij mijn boekhouding? Welke andere hervormingen zijn belangrijk voor mijn zaak? Neem vrijblijvend contact op met de boekhouders van Certifisc voor advies.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief