• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat is de nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard bij gratis terbeschikkingstelling van een woning sinds 1 januari 2019?

Gepost op 12 januari 2019 in Fiscaliteit

Reeds lange tijd werd door de rechtspraak geoordeeld dat het onderscheid in de forfaitaire raming van het voordeel naargelang de woning ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon, in strijd was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Via een circulaire van 15 mei 2018 werd het standpunt van de Minister van Financiën bijgeschaafd en werd het onderscheid afgeschaft. Sinds 1 januari 2019 is de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor 2 bij de berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning definitief (Koninklijk Besluit van 7 december 2018).

  • In de oude regeling werd het voordeel vermenigvuldigd met een factor 3,8 of 1,25 indien de woning ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon
  • In de circulaire van 15 mei 2018 werd de vermenigvuldigingsfactor (tijdelijk) afgeschaft en kon het voordeel berekend worden aan de hand van de formule: geïndexeerd KI x 100/60
  • Vanaf 1 januari 2019 wordt de nieuwe vermenigvuldigingsfactor 2 toegepast bij de berekening van voordeel alle aard gratis woning

Wat was het onderscheid tussen de terbeschikkingstelling door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon?

In het geval een woning kosteloos aan een bedrijfsleider of personeelslid ter beschikking wordt gesteld, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard in hoofde van de bedrijfsleider of het personeelslid. Dit voordeel alle aard wordt forfaitair bepaald aan de hand van het kadastraal inkomen van de woning.

In de oude regeling was er een onderscheid in de berekening naargelang de woning ter beschikking werd gesteld door een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon. Bij de terbeschikkingstelling door een rechtspersoon lag het voordeel alle aard veel hoger omdat het voordeel werd vermenigvuldigd met een factor 3,8 of 1,25 (naargelang het K.I. van de woning hoger of lager was dan 745 euro).
Bij een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon werd daarentegen geen vermenigvuldigingsfactor toegepast.

In tussentijd?

In afwachting van een definitieve wetsaanpassing werd geoordeeld in de Circulaire van 15 mei 2018 dat voorlopig geen vermenigvuldigingsfactor 3,8 (of 1,25) meer zou worden toegepast. Het voordeel alle aard kon dus, zowel bij terbeschikkingstelling door een rechtspersoon als door een natuurlijke persoon, berekend worden aan de hand van de formule: geïndexeerd KI x 100/60.
Dit betrof echter een tijdelijke oplossing in die tijd dat de Minister van Financiën een nieuwe niet-discriminerende regeling zou uitwerken.

Wat is de nieuwe vermenigvuldigingsfactor?

In het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 werd uiteindelijk de nieuwe waarderingswijze bevestigd die rekening houdt met een vermenigvuldigingsfactor 2, ongeacht of het voordeel wordt toegekend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Het voordeel wordt vanaf 1 januari 2019 dan ook gewaardeerd op: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2.

Hiermee wordt eveneens het onderscheid opgeheven tussen woningen met een K.I. van meer of minder dan 745 euro. De wetgever maakt enkel nog een onderscheid tussen onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. In het geval van onbebouwde onroerende goederen blijft namelijk de oude formule behouden: geïndexeerd geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/90.

Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?

De nieuwe formule met factor 2 treedt in werking voor voordelen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019. Voor de inkomstenjaren 2017 en 2018 wordt het voordeel nog berekend aan de hand van de formule: geïndexeerd KI x 100/60.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief