• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Heb ik recht op een vrijstelling van mijn vennootschapsbijdrage?

Gepost op 19 januari 2019 in Algemeen

Een vennootschap moet steeds een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen die, afhankelijk van je balanstotaal, 347,50 euro of 868 euro bedraagt. In sommige gevallen kan je vennootschap echter vrijgesteld worden van deze verplichte bijdrage.

 • De vennootschapsbijdrage bedraagt 347,50 euro of 868 euro per jaar, afhankelijk van het balanstotaal van het vorig afgesloten boekjaar.
 • Een personenvennootschap kan in de eerste 3 jaar vrijgesteld worden mits de zaakvoerders (of meerderheid van de werkende vennoten) 10 jaar voorafgaand aan de oprichting niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend
 • Een slapende vennootschap kan een vrijstelling bekomen mits aflevering van een attest 276c1
 • Een vennootschap in een faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie kan een vrijstelling verkrijgen voor het jaar waarin de situatie zich voordoet, maar kan geen terugbetaling vorderen bij een onterecht betaalde vennootschapsbijdrage

Wat is een jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

Als je vennootschap onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, moet deze aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en moet zij een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

Deze bijdrage bouwt geen rechten op voor jou of je vennootschap, maar draagt bij aan de financiering van pensioenen, kinderbijslag, uitkeringen en dergelijke van alle zelfstandigen.

Een startende vennootschap betaalt de eerste 2 jaren steeds een bijdrage van 347,50 euro. Nadien hangt het bedrag van de vennootschapsbijdrage af van je balanstotaal van het vorig afgesloten boekjaar. Voor 2018 werd de bijdrage dus berekend op het balanstotaal van je vennootschap in 2016.

Wanneer heb ik recht op een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage?

Je kan een vrijstelling aanvragen van de vennootschapsbijdrage als je vennootschap onder één van volgende 3 categorieën valt:

 • startende personenvennootschappen
 • slapende vennootschappen
 • vennootschappen betrokken in een faillissement of vereffening

Wanneer heeft een startende vennootschap recht op een vrijstelling?

Een personenvennootschap (alle vennootschappen behalve nv, de comm. va. en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen) kan in de eerste 3 jaar vanaf het jaar van oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage, mits:

 • de vennootschap is ingeschreven als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend (ook bijberoep, medewerking,.. worden in rekening gebracht).

De voorwaarden moeten elk jaar (voor de 3 jaren) opnieuw worden voldaan, gedurende het volledige jaar. Indien er dus een zaakvoerder of werkend vennoot tot een vennootschap toetreedt gedurende de eerste 3 jaar waarin reeds een vrijstelling werd toegestaan, zal steeds opnieuw worden onderzocht of de voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

Indien de vennootschapsbijdrage reeds werd betaald voor een jaar waarin een vrijstelling kon worden aangevraagd, heeft de vennootschap recht op de terugbetaling van deze bijdragen.

Hoe dient de vrijstelling te worden aangevraagd van een slapende vennootschap?

Een vennootschap die één of meerdere volledige kalenderjaren geen handels- of burgerrechtelijke activiteit heeft uitgeoefend, wordt beschouwd als een slapende vennootschap. Voor deze jaren zal de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd zijn, mits aflevering van een attest 276c1.

De Administratie der Directe Belastingen kan een dergelijk attest slechts afleveren na het verstrijken van het jaar waarin de vennootschap geen activiteit heeft uitgeoefend. De bijdrage zal in dit geval dus eerst betaald dienen te worden, maar kan na voorlegging van het attest worden teruggevorderd.
De vrijstelling dient steeds te worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten.

Wat zijn de formaliteiten omtrent de vrijstelling van een vennootschap in een faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie?

Een vennootschap kan ook een vrijstelling bekomen voor het jaar waarin deze failliet wordt verklaard, onderwerp uitmaakt van een WCO (Wet op de continuïteit der ondernemingen) of in vereffening gaat. De publicatie van de opening van de vereffening, het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad wordt als bewijs aanvaard.

Opgelet, indien de vennootschapsbijdrage reeds werd betaald voor een jaar waarin één van deze situaties zich voordoet, kan geen terugbetaling worden aangevraagd.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief