• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welk BTW-tarief is van toepassing bij de facturatie van tuinwerkzaamheden?

Gepost op 20 maart 2019 in Fiscaliteit

Het BTW-tarief voor werkzaamheden in de tuin is verschillend voor BTW-plichtige klanten en particulieren. Daarnaast zijn er voor particulieren enkele uitzonderingen op de regel.

 •  Wanneer de klant BTW-plichtig is, vallen tuinwerken onder het systeem van “BTW medecontractant” en moet er dus geen BTW gefactureerd worden. Vermeld dan steeds op uw factuur ‘BTW verlegd’.
 • Het systeem van “BTW medecontractant” houdt in dat de heffing van de BTW verlegd wordt van de leverancier naar de afnemer. In plaats van dat de afnemer de BTW voorfinanciert om daarna terug te vorderen, voorziet de wetgever een nul-operatie.
 • Wanneer u werkzaamheden doet in de tuin van een particulier moet u in principe steeds 21% BTW aanrekenen.
 • Bij renovatiewerken aan een privéwoning van meer dan 10 jaar oud betaalt men slechts 6% BTW. In principe worden werken aan de tuin hierbij altijd uitgesloten, er zijn slechts enkele uitzonderingen op de regel: Toegangswegen, buitenterrassen en muurtjes voor zover zij grenzen aan de woning.

Wat met de BTW wanneer mijn klant BTW-plichtig is?

Tuinwerkzaamheden zijn werken in onroerende staat waarvan de BTW verlegd moet worden indien werken worden uitgevoerd voor een BTW-plichtige klant. Werken in onroerende staat zijn met andere woorden niet alleen de werken die door een loodgieter of een metser zijn gebeurd. Ook het onderhoud van de tuin, zoals het snoeien van hagen en bomen worden als werken in onroerende staat beschouwd. Wanneer de klant BTW-plichtig is, vallen tuinwerken onder het systeem van “BTW medecontractant” en moet er dus geen BTW gefactureerd worden. Vermeld dan steeds op uw factuur ‘BTW verlegd’.

Maar wat houdt het begrip “BTW medecontractant” in?

Het systeem van “BTW medecontractant” houdt in dat de heffing van de BTW verlegd wordt van de leverancier naar de afnemer. De afnemer dient in dit geval de BTW niet voor te financieren om deze daarna terug te vorderen, maar de wetgever voorziet een nul-operatie. De leverancier brengt dus geen BTW in rekening. De afnemer vermeldt het BTW-bedrag in zijn BTW-aangifte bij “verschuldigd” én bij “terug te vorderen”.
Het begrip “BTW medecontractant” is enkel van toepassing op werken in onroerende staat voor beroepsdoeleinden. Het gaat hier dus niet over de aankoop van onroerend goed maar enkel over het verbouwen ervan. Daarnaast komen privéwoningen niet in aanmerking. Wanneer bijvoorbeeld 30% van de privéwoning voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt is “BTW medecontractant” van toepassing maar zal op 70% van het factuurbedrag wel BTW moeten worden betaald. Deze correctie gebeurt bij de BTW-aangifte.

Wat met de BTW wanneer mijn klant particulier is?

Doet u werkzaamheden in de tuin van een woning van een particulier, dan moet u in principe steeds 21% BTW aanrekenen. Slechts in enkele gevallen kan er beroep gedaan worden op het gunsttarief van 6%.

Wanneer is het gunsttarief van 6% van toepassing?

Bij renovatiewerken aan een privéwoning van meer dan 10 jaar oud betaalt men slechts 6% BTW. In principe worden werken aan de tuin hierbij altijd uitgesloten, er zijn slechts enkele uitzonderingen op de regel.
Dankzij administratieve soepelheid worden werken in de tuin die dicht bij de woning aansluiten (of er eigenlijk deel van uitmaken) beschouwd als werken in onroerende staat en kunnen aan het tarief van 6% BTW gefactureerd worden. Het gaat hier over volgende 3 uitzonderingen:

 • Toegangswegen: Opdat de aanleg van toegangswegen aan het verlaagd tarief kan gefactureerd worden, moet het gaan om wegen die een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond rechtstreeks te verbinden met de openbare weg en die worden gebruikt door de bewoners van de woning en bezoekers, zoals bijvoorbeeld opritten. Alle andere wegen, zoals bijvoorbeeld een tuinpad (dat niet naar de openbare weg leidt), een paadje dat leidt naar een bijgebouw,… vallen er buiten.
 • Buitenterrassen: De aanleg van een terras valt onder het verlaagd tarief als het terras grenst aan de woning die voor bewoning wordt gebruikt. Terrassen die bijvoorbeeld grenzen aan een tuinhuisje vallen hier niet onder. Ook parkings worden niet als terrassen beschouwd.
 • Muurtjes: Het bouwen van muurtjes die grenzen aan de woning en geen eigenlijke afscheiding of afbakening van de eigendom vormen, kunnen worden aangemerkt als een deel van de woning. Hieronder vallen ook de hekken of poortjes in deze muurtjes. Maar scheidingsmuren die bijvoorbeeld een perceel afbakenen van een ander perceel vallen onder het gewone tarief van 21%.

Sinds 1 april 2019 mag ook het plantenmateriaal dat geleverd wordt door een tuinaannemer gefactureerd worden aan 6% BTW. De dienst, meer bepaald het aanleggen van de tuin, blijft onderworpen aan 21% BTW.
De tuinaannemer dient hierbij wel een duidelijke opsplitsing te maken in zijn factuur tussen enerzijds de levering van de planten en anderzijds de werkuren. Anders zal de gehele factuur evenwel onderworpen zijn aan 21% BTW.

Alle andere werken van tuinaanleg moeten aan 21% BTW gefactureerd worden. Het gaat onder andere om:

 • tuinaanleg
 • plaatsen van afsluitingen
 • aanleg van zwembaden
 • aanleg van parkings
 • ...

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief