• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat zijn de verplichtingen voor de burgerlijke maatschap?

Gepost op 26 april 2019 in Algemeen

Op 27 april 2018 werd de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Deze heeft ertoe geleid dat een burgerlijke maatschap voortaan ook als een onderneming wordt beschouwd.
Hierdoor gelden tal van regels uit het ondernemingsrecht ook voor burgerlijke maatschappen. Ten laatste op 30 april 2019 dienen alle maatschappen (die uiterlijk op 31 oktober 2018 werden opgericht) zich in te schrijven in de KBO, hoog tijd dus om zich in regel te stellen!

  • Uiterlijk op 30 april 2019 dienen alle bestaande maatschappen zich in te schrijven in de KBO.
  • Maatschappen zijn, afhankelijk van hun jaaromzet, verplicht om een enkelvoudige of dubbele boekhouding te voeren.
  • Maatschappen dienen zich uiterlijk op 30 september 2019 te registreren in het UBO-register.

Wanneer dient de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) uiterlijk te gebeuren?

Elke burgerlijke maatschap moet, vóór aanvang van haar werkzaamheden, worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De KBO is een digitale databank van de FOD Economie waarin de basisgegevens van elke onderneming worden opgenomen, zoals naam, adres, rechtsvorm, zaakvoerder,... Een deel van de gegevens die hierin zijn opgenomen zijn publiek toegankelijk, andere zijn slechts zichtbaar voor de overheidsdiensten en de onderneming zelf. Naar aanleiding van de inschrijving in de KBO wordt steeds een uniek nummer toegekend, het zogenaamde ondernemingsnummer, dat op alle officiële documenten vermeld moet worden.

De inschrijving van een maatschap in de KBO is momenteel gratis en gebeurt door een erkend ondernemingsloket.

Maatschappen die uiterlijk op 31 oktober 2018 werden opgericht, krijgen nog tijd tot 30 april 2019 om zich in regel te stellen met deze verplichting.

Wat houdt de onderwerping aan boekhoudkundige verplichtingen in voor de maatschap?

Een tweede en verstrekkendere wijziging is de verplichting tot het voeren van een boekhouding. Burgerlijke maatschappen waarvan de jaaromzet lager is dan 500.000 euro, kunnen zich beperken tot het voeren van een vereenvoudigde  (enkelvoudige) boekhouding. Deze bestaat uit een aan- en verkoopdagboek, een financieel dagboek en een inventarisdagboek.
Indien de jaaromzet echter 500.000 euro (excl. BTW) overschrijdt, zal de maatschap gehouden zijn tot het voeren van een volwaardige (dubbele) boekhouding met vermelding van alle activa en passiva, kosten en opbrengsten.

Er zal tevens een jaarrekening moeten opgesteld worden, echter zal de maatschap (wellicht) niet verplicht worden om deze neer te leggen of te publiceren. Wel worden burgerlijke maatschappen voortaan ook verplicht hun boekhouding gedurende minstens 7 jaar te bewaren.

Voor burgerlijke maatschappen die werden opgericht vanaf 1 november 2018 geldt de boekhoudplicht onmiddellijk.
Maatschappen die uiterlijk op 31 oktober 2018 werden opgericht, krijgen opnieuw wat respijt en dienen pas een boekhouding te voeren vanaf het eerste volledige boekjaar dat aanvangt na 30 april 2019. Indien het boekjaar het kalenderjaar volgt, dient de maatschap dus voor het eerst een boekhouding te voeren in het jaar 2020 (tenzij deze datum bij Koninklijk Besluit zou worden vervroegd).

Dient de maatschap ook te registreren in het UBO-register?

Naar aanleiding van de hervorming dienen ook maatschappen de informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te geven in het UBO-register, een elektronisch register dat wordt beheerd door de FOD Financiën. Deze registratie dient uiterlijk te gebeuren op 30 september 2019.

De uiteindelijke begunstigden zijn in principe de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks eigenaar zijn van meer dan 25% van de stemrechten of aandelen. In veel maatschappen zullen dit dus zowel de ouders als de kinderen zijn.

Lees ook onze blogs: Deadline voor de eerste registratie in het UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019 en Wanneer moet ik mij ten laatste registreren in het UBO-register?

Is de maatschap nog steeds een interessant instrument om aan vermogensplanning te doen?

Hoewel de burgerlijke maatschap door deze wijzigingen wat van haar discrete en flexibele karakter verloren is, blijft zij nog steeds een geschikt instrument om aan vermogensplanning te doen. Dit gezien de fiscale transparantie van de burgerlijke maatschap en de grote vrijheid bij het opstellen van de statuten. Echter moet deze voortaan worden afgewogen ten opzichte van andere alternatieven van vermogensplanning.


Hebt u vragen over de impact van deze hervormingen op uw burgerlijke maatschap? Wenst u hulp bij het in regel stellen van uw maatschap en het voeren van uw boekhouding? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze experts staan voor u klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief