• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Steunmaatregelen FOD Financiën inzake fiscale schulden en btw (AFGELOPEN)

Gepost op 18 maart 2020 in Algemeen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 30/09/2021 beroep doen op de steunmaatregelen van de FOD Financiën. Deze maatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Wie komt in aanmerking?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht hun activiteitensector, die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus komen in aanmerking voor de steunmaatregelen.

De hinder moet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties of gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden komen in aanmerking?

Er kan een afbetalingsplan worden aangevraagd voor:

 • bedrijfsvoorheffing;
 • btw;
 • personenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • rechtspersonenbelasting.

Bovendien zal FOD Financiën een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling verlenen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

De steunmaatregelen vereisen:

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften;
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …).

Hoe moet het afbetalingsplan worden aangevraagd?

Per schuld dient een aanvraag te worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Deze aanvraag moet per e-mail of per brief via dit formulier worden ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag kan een antwoord verwacht worden.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief