• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE – Heb ik recht op een compensatiepremie als mijn omzet daalt omwille van het coronavirus?

Gepost op 2 april 2020 in Algemeen

Naast de hinderpremie (premie voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten) heeft de Vlaamse Regering nu ook de compensatiepremie in het leven geroepen. Deze premie is er voor ondernemingen die wel nog kunnen verder werken, maar te maken krijgen met een groot omzetverlies door het coronavirus.

Wie komt in aanmerking?

Het gaat om bedrijven met een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die niet verplicht moeten sluiten, maar wel zware beperkingen ondervinden door het coronavirus. Het gaat hierbij om heel uiteenlopende sectoren en bedrijven.

Een overzicht:

1) De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;

2) De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen (bv. kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …);

3) De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten (bv. Schilders, loodgieters,…);

4) De ondernemingen die essentiële diensten leveren (bv. Pralinewinkels of drankenhandelaars binnen de voedingssector, die door gebrek aan passage en/of toeristen een zwaar omzetverlies lijden).

Om te weten of u tot één van deze vier categorieën behoort, kan u de lijst met NACE-codes raadplegen. Deze werd opgesteld door de Vlaamse Regering.

5) UPDATE Indien de onderneming niet actief is in één van bovenstaande sectoren komt de onderneming slechts in aanmerking, indien zij met een substantiële exploitatiebeperking te maken krijgt ten gevolge van de maatregelen. Een daling van de vraag is dus een onvoldoende reden.
De omzetdaling kan wél te wijten zijn aan bijvoorbeeld de opgelegde regels omtrent social distancing, waardoor de onderneming niet op volle kracht kan draaien. Een andere reden kan zijn dat er een verminderde afname van producten en diensten is door professionele klanten, omdat zij hun zaak moesten sluiten.

Belangrijk! de compensatiepremie kan niet gecombineerd worden met de hinderpremie. De hinderpremie geldt namelijk voor ondernemers die verplicht moeten sluiten (bv. kledingwinkels, horecazaken, …), de compensatiepremie is er voor ondernemingen die wel verder kunnen gaan met hun activiteiten, maar een groot omzetverlies lijden door de situatie.

Lees meer over de hinderpremie: Heb ik recht op een hinderpremie als ik mijn zaak verplicht moet sluiten omwille van het coronavirus?

Het effectief verder zetten van de activiteiten is echter geen voorwaarde voor de compensatiepremie. Ondernemingen die (preventief) gestopt zijn kunnen ook van deze premie genieten (op voorwaarde dat hun omzet met minimaal 60% gedaald is).

Het overbruggingsrecht (uitkering voor zelfstandigen die hun activiteit onderbroken hebben door het coronavirus, zonder dat ze zelf ziek zijn) kan wél gecombineerd worden met de compensatiepremie. Bij het overbruggingsrecht gaat het om het feit dat de activiteiten (gedeeltelijk) worden stopgezet, terwijl de compensatiepremie toegewezen wordt op basis van het omzetverlies van de onderneming.

Lees meer over het overbruggingsrecht: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

UPDATE Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor de compensatiepremie:

 • Niet-actieve ondernemingen vanaf 12 maart 2020 (door ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening)
 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen)
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan ene onderneming die de compensatiepremie reeds ontving en waarin deze persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
 • Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht werden de deuren te sluiten
 • Starters na 12 maart 2020

Wat zijn de voorwaarden? 

1. De ondernemer moet kunnen bewijzen dat het omzetverlies van zijn/haar eenmanszaak of vennootschap minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is. De referentieperiode die gehanteerd wordt hiervoor is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont, mag deze vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor starters geldt ook een omzetdaling van -60%, dit ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Opgelet: de starter moet uiterlijk actief zijn sinds 12 maart 2020 (dus voor de maatregelen werden genomen op 13 maart) om een beroep te kunnen doen op de compensatiepremie.

De omzet daling is de daling van de omzet (exclusief btw) door verminderde prestaties door de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie.

De omzetdaling wordt op basis van één van volgende elementen aangetoond:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

2. Ook vzw’s kunnen een compensatiepremie aanvragen, op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds tewerkgesteld is binnen de vereniging.

3. Er is een maximum van vijf premies per onderneming opgelegd indien er meerdere vestigingen of exploitatiezetels binnen de onderneming zijn.

Hoeveel bedraagt de premie?

3.000 euro

Eenmanszaken:

 • Aangesloten in hoofdberoep.
 • Aangesloten in bijberoep met sociale bijdragen volgens hoofdberoep (in 2019 een netto belastbaar beroepsinkomen van minstens 13.993,78 euro).

Vennootschappen:

 • Vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens één voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens één voltijdsequivalent (VTE) bij de RSZ ingeschreven personeelslid (één VTE staat gelijk aan een voltijdse werkweek van één werknemer).
 • Buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens één VTE werkend vennoot of minstens één VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Verenigingen:

 • Vereniging of VZW met economische activiteit met minstens één VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

1.500 euro

Eenmanszaken:

 • Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
  Opgelet! De compensatiepremie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die ook voor 80% of meer tewerkgesteld zijn als werknemer.
 • Gepensioneerden en studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, indien zij ook voldoen aan de voorgaande voorwaarden.
 • Beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen (bv. journalisten).

Hoe moet de compensatiepremie worden aangevraagd?

De compensatiepremie kan binnenkort via een online applicatie op de website van VLAIO aangevraagd worden, zij streven ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei 2020 online te zetten. De uiterste indiendatum voor de aanvraag is 30 juni 2020.

Ondernemers kunnen zich wel al registreren bij VLAIO voor de “Corona update voor bedrijven”. Wanneer de applicatie online staat, zullen zij via VLAIO alle nodige informatie ontvangen.

De ondernemer zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat er een omzetverlies van meer dan 60% is binnen de vooropgestelde periode. Via de btw-aangifte in het tweede kwartaal zal de overheid een controle uitvoeren en nagaan of de aanvraag terecht was.

Indien de overheid bij deze controle merkt dat het omzetverlies binnen de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 inderdaad hoger ligt dan 60% moet er verder niks aangetoond worden.

Indien het omzetverlies volgens de overheid lager ligt dan 60%, zal de ondernemer het tegendeel moeten bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de aangerekende prestaties dateren van voor de lockdown. Het kan dus zeker interessant zijn om facturen, mails of ander bewijsmateriaal van die prestaties goed bij te houden.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief