• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe werkt de kmo-portefeuille?

Gepost op 19 juni 2020 in Algemeen

Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen kunnen via de kmo-portefeuille subsidies ontvangen van de overheid om opleidingen te volgen of adviezen in te winnen bij een erkende dienstverlener.

 • De kmo-portefeuille zorgt er in de vorm van een subsidiemaatregel voor dat een ondernemer financiële steun kan krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming kunnen verbeteren. Onder deze diensten vallen opleidingen en adviezen.
 • Er zijn vijf verschillende voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de kmo-portefeuille.
 • Hoeveel subsidies een onderneming krijgt, is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Zo kan een kleine onderneming 30% steun genieten en een middelgrote onderneming 20%. In beide gevallen is het maximaal bedrag €7.500.
 • De aanvraag voor subsidies via de kmo-portefeuille verloopt digitaal via het Vlaams Agentschap van Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille zorgt er in de vorm van een subsidiemaatregel voor dat een ondernemer financiële steun kan krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming kunnen verbeteren. Onder deze diensten vallen opleidingen en adviezen.

Opleiding

Wat valt er precies onder de term ‘opleiding’? Voor welke opleidingen kan ik met andere woorden een beroep doen op de kmo-portefeuille?

 • Wat? Vormingen of opleidingen bedoeld om de werking en kernprocessen van de onderneming te verbeteren.
 • Wie? Werkenden binnen het bedrijf.
 • Waar? Bij een geregistreerd dienstverlener.
 • Waarom? Om de onderneming verder te professionaliseren.

Enkele concrete voorbeelden: een opleiding om verkooptechnieken bij te schaven, training van computervaardigheden en sociale media, training van communicatieve vaardigheden, ….

Voorwaarden

 1. De opleiding kost minimaal 100 euro (exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag).
 2. Er werd een overeenkomst afgesloten met een geregistreerde dienstverlener.
 3. Bij elke les wordt een aanwezigheidslijst getekend (schriftelijk of elektronisch).
 4. De opleiding wordt betaald voor 31 december van het jaar van de steunaanvraag.
 5. Bij e-learning of afstandsonderwijs moet er sprake zijn van rechtstreekse interactie met de docent.
 6. De steunaanvraag kan worden ingediend vanaf de inschrijving tot veertien dagen na de start van de lessen.
 7. Na de opleiding wordt een gepersonaliseerd vormingsattest uitgereikt.

Advies

Wat wordt er bedoeld met de term ‘advies’?

 • Wat? Schriftelijke raadgevingen, bedoeld om de werking en kernprocessen van de onderneming te verbeteren.
 • Waar? Bij een geregistreerd dienstverlener.
 • Waarom? Om dankzij de raadgevingen correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te kunnen nemen voor het bedrijf.

Enkele concrete voorbeelden van gesubsidieerde adviezen: communicatieplan, marketingplan, marktanalyse, investeringsanalyse, …

Types advies

Advies kan twee vormen aannemen, beide types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het functioneren van de onderneming.

Het doel blijft steeds hetzelfde: de onderneming vooruit helpen.

Voorwaarden

 1. Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt voor bedrijfsbeslissingen op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 2. Het advies staat in een geschreven document.
 3. De dienstverlening kost minimaal 500 euro (exclusief btw).
 4. Er werd een overeenkomst gesloten met een geregistreerde dienstverlener.
 5. Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.
 6. De steun kan online aangevraagd worden vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 7. De dienstverlener bezorgt een gepersonaliseerd adviesrapport na afloop van de adviesprestaties.

Advies i.v.m. gewone bedrijfsuitgaven, verplichte diensten of advies inzake subsidies komt niet in aanmerking voor subsidies via de kmo-portefeuille.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor subsidies via de kmo-portefeuille?

Er zijn vijf verschillende voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om een beroep te kunnen doen om de kmo-portefeuille:

 1. De onderneming is een kmo of de aanvrager beoefent een vrij beroep.
 2. De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 3. De vestiging ligt in het Vlaams Gewest, daar zijn ook de ‘werkenden in het bedrijf’ aan de slag.
 4. De onderneming is actief in de privésector, de participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 5. De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit, de nacebel-code(s) van de onderneming zijn opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel subsidies een onderneming kan krijgen, is afhankelijk van de grootte ervan. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij de eerste steunaanvraag, deze blijft voor de rest van het kalenderjaar gelden. Als het bedrijf een rechtspersoon is, haalt de kmo-portefeuille de gegevens op bij de Nationale Bank van België.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Dit kan oplopen tot maximaal 7.500 euro per jaar.

Een middelgrote onderneming kan tot 20% steun genieten voor de investering in opleiding en advies. Ook in dit geval kan het bedrag maximaal 7.500 euro per jaar zijn.

De officiële grootte van een onderneming hangt af van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is gelijk aan één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Hoe kan ik subsidies aanvragen en ontvangen?

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille is volledig digitaal en loopt via VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen).

Gebruik maken van de kmo-portefeuille gebeurt in verschillende stappen:
STAP 1: Inschrijving voor een opleiding of ondertekenen van een adviesovereenkomst bij een geregistreerd dienstverlener.
STAP 2: Subsidieaanvraag indienen via het online platform INKOM.
STAP 3: De onderneming stort de eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening.
STAP 4: VLAIO stort eveneens de subsidie op de kmo-portefeuille rekening.
STAP 5: Het effectief volgen of krijgen van de opleiding of advies.
STAP 6: Ontvangst van de factuur, de factuur betalen kan op dit moment online via de kmo-portefeuille (en dus met het geld die eerder door de onderneming en VLAIO werd gestort).

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 © CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief