• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020

Gepost op 17 juli 2020 in Algemeen

Het uitstel van betaling voor woon- en ondernemingskredieten kon in eerste instantie tot eind oktober 2020 aangevraagd worden. Nu hebben minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin beslist om particulieren en ondernemingen verder financieel te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Het betalingsuitstel voor hypothecaire en ondernemingskredieten werd dan ook verlengd tot en met 31 december 2020.

 • Bij een betalingsuitstel van het hypothecair krediet of ondernemingskrediet zal de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn/haar krediet niet moeten afbetalen.
 • Het uitstel van betaling kan aangevraagd worden indien de kredietnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Gezinnen met een netto gezinsinkomen lager dan €1.700 zullen geen bijkomende intresten moeten betalen na de periode van uitstel. Andere kredietnemers krijgen na de periode van uitstel een aangepaste maandlast. Hierdoor worden de uitgestelde intresten verrekend.
 • Het betalingsuitstel werd verlengd tot 31 december 2020, aanvragen moeten tussen 1 september en 20 september 2020 ingediend worden.


Wat is een betalingsuitstel?

Bij een betalingsuitstel van het hypothecair krediet of ondernemingskrediet zal de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn/haar krediet (kapitaal of intresten) niet moeten afbetalen. Na deze periode van uitstel, hernemen de betalingen zoals voorheen. De totale looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. De kredietnemer zal dus maximaal 6 maanden langer terugbetalen dan aanvankelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend bij de banken voor het opnemen van het betalingsuitstel.

Wie kan een betalingsuitstel aanvragen?

Het uitstel van betaling van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan volgende 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg tijdens de coronacrisis. Bij koppels is het voldoende als het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt.

Dit kan het geval zijn door:

 • Tijdelijke of volledige werkloosheid
 • Ziekte ten gevolge van Covid-19
 • Sluiting van een zaak
 • Overbruggingsmaatregelen

2) Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel).

4) Op het moment van de aanvraag is het totaal roerend vermogen kleiner dan €25.000. Er wordt rekening gehouden met het roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille. Pensioensparen wordt hierbij niet meegerekend.

Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten kan aangevraagd worden door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan volgende voorwaarden voldoen:

1) De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis.

Dit kan om verschillende redenen het geval zijn:

 • De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
 • Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
 • De overheid verplicht de onderneming tot sluiting


2) De onderneming / organisatie is gevestigd in België

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 OF de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan bij alle banken gedurende de laatste 12 maanden voor 31 januari 2020 en heeft geen actieve kredietherstructurering lopen.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van deze ondernemingskredieten:

 • Kredieten met een vast aflossingsplan
 • Kaskredieten
 • Vaste voorschotten


Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst. De onderneming kan natuurlijk altijd zelf contact opnemen met de leasing- of factoringmaatschappij om samen een oplossing te zoeken.

Hoe ziet het betalingsuitstel er uit?

1) Voor gezinnen met een netto maandinkomen lager of gelijk aan €1.700
De kredietnemer kan de betaling uitstellen zonder bijkomende interesten. Na deze periode hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.

Het netto gezinsinkomen per maand:

 • Loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten (bv. alimentatie), exclusief kindergeld en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (inkomen 2019 gedeeld door 12) inclusief terugkerende inkomsten (bv. alimentatie), exclusief kindergeld en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.


2) Voor alle kredietnemers

De kredietnemer kan de betaling van het krediet uitstellen, maar wanneer de periode voorbij is hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast. De uitgestelde interesten worden op deze manier verrekend.

Verlenging van het reeds bestaande uitstel tot eind 2020

Wie onder het oorspronkelijke charter al een betalingsuitstel kreeg, kan tot 31 december 2020 een verlenging van het lopende betalingsuitstel aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat de kredietnemer op het moment van de aanvraag nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het betalingsuitstel.

De mogelijkheid tot verlenging van het betalingsuitstel van het woonkrediet tot 31 december geldt voor:

 • Het eerder toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 30 september 2020
 • Het eerder toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 31 oktober 2020
 • Een nog aan te vragen / toe te kennen uitstel dat loopt tot 31 oktober 2020


De aanvraag moet tussen 1 september en 20 september 2020 gedaan worden. De kredietgevers zullen eind juli de modaliteiten bekend maken voor de aanvraag van verlenging tot 31 december 2020..

Indien een onderneming / organisatie zonder onderbreking een verlenging wil van het reeds toegekende betalingsuitstel, kan de aanvraag tot verlenging:

 • Voor uitstellen die lopen tot eind september 2020: ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel
 • Voor uitstellen die lopen tot eind oktober 2020: tussen 1 september 2020 en 20 september 2020


Het is voor de banken toegestaan om ruimere termijnen te voorzien voor het indienen van de aanvraag. De uiterste datum van indiening (20 september 2020) mag hierbij niet overschreden worden.

Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief