• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Kan ik een beroep doen op de handelshuurlening?

Gepost op 4 september 2020 in Algemeen

De voorbije maanden werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Hierdoor ontstonden soms liquiditeitsproblemen, waardoor veel ondernemingen moeilijkheden kregen om de handelshuur te betalen.

De Vlaamse overheid biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van de handelshuurlening.

 • De huurder gaat een lening aan met PMV/z-Leningen en de verhuurder krijgt, mits kwijtschelding van één of twee maanden huur, zekerheid over de betaling van de volgende twee maanden huur.
 • Ondernemingen die verplicht werden de fysieke locatie die ze huren volledig of gedeeltelijk te sluiten door de coronacrisis en ondernemingen in de eventsector kunnen een beroep doen op de handelshuurlening.
 • De waarde van een handelshuurlening van één onderneming bedraagt maximaal twee maanden huur per pand en kan nooit hoger zijn dan €35.000.
 • De handelshuurlening aanvragen kan via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

Wat is een handelshuurlening?

Het systeem van de handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Hierbij gaat de huurder een lening aan met PMV/z-Leningen (dit is een dochterbedrijf van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv) en krijg de verhuurder, mits kwijtschelding van één of twee maanden huur, zekerheid over de betaling van de volgende twee maanden huur.

De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op twee jaar, met een rente van 2% per jaar.
PMV/z-Leningen betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder, dit geldt als betaling van de huurder.

Wie kan beroep doen op de handelshuurlening?

Ondernemingen die verplicht werden de fysieke locatie die ze huren volledig of gedeeltelijk te sluiten door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de handelshuurlening. Daarnaast komen ondernemingen in de eventsector sinds 17 augustus 2020 ook in aanmerking.

Enkele specifieke voorwaarden:

1. De aanvrager is:

 • Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut. Dit met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene in dienst
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene in dienst.

2. De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

3. De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest.

4. De aanvrager beschikt over een geregistreerd handelshuurcontract voor het pand waarvoor de lening wordt aangevraagd. Dit pand moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest

5. De huurder:

 • Moest zijn fysieke locatie volledig of gedeeltelijk verplicht sluiten door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020
 • Behoort op de indieningsdatum tot de eventsector (zie sectoren opgenomen in deze lijst)

 6. Er waren voor het pand geen huurachterstallen op 15 maart 2020

7. De huurder sluit een vrijwillige overeenkomst met de verhuurder waarbij een deel van de huur wordt kwijtgescholden en voor het overige deel van de huur een lening wordt aangegaan bij PMV/z-Leningen

Welk bedrag kan ik lenen via de handelshuurlening?

De waarde van een handelshuurlening van één onderneming bedraagt maximaal twee maanden huur per pand (inclusief lasten). De overeenkomst kan betrekking hebben op meerdere panden, maar PMV/z-Leningen zal nooit meer dan €35.000 toekennen aan één huurder.

De handelshuurlening moet volledig worden terugbetaald binnen de 24 maanden na de toekenning van het krediet. De terugbetalingen worden verspreid over de 18 maanden volgend op de eerste 6 maanden na de toekenning. In deze eerste zes maanden moeten er namelijk nog geen terugbetalingen plaatsvinden.

De regeling kan starten vanaf april 2020.

Hoe vraag ik de handelshuurlening aan?

Een aanvraag indienen kan nog tot 1 oktober 2020 via de roze knop op de pagina van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De huurder doet de aanvraag, waarop deze ook door de verhuurder moet bevestigd worden. Daarna onderzoekt VLAIO of de aanvraag voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.
Eens de aanvraag werd goedgekeurd wordt deze door VLAIO doorgestuurd naar PMV/z-Leningen voor de opmaak van de leningsovereenkomst. VLAIO brengt ook zowel de huurder als verhuurder op de hoogte van de beslissing.

Zodra de leningsovereenkomst, ondertekend door de huurder, terug bezorgd werd aan PMV/z-Leningen, wordt het verschuldigde bedrag gestort op het rekeningnummer van de verhuurder. Deze betaling telt als betaling van de huurder.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief