• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in quarantaine

Gepost op 29 oktober 2020 in Algemeen

Zelfstandigen die in quarantaine moeten kunnen vanaf 1 januari 2021 niet langer beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht, maar wél op het nieuw crisis-overbruggingsrecht.

Sinds 1 september 2020 kunnen zelfstandigen die in quarantaine moeten niet langer aanspraak maken op  de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht. In bepaalde gevallen kunnen ze echter beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking wegens een gebeurtenis met economische impact), indien ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken.

Welke situaties komen in aanmerking?

De zelfstandige wordt in quarantaine geplaatst.

 • De situatie van overmacht moet worden aangetoond aan de hand van een quarantainegetuigschrift afgeleverd door de huisarts. Dit getuigschrift mag opgemaakt zijn op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont.
 • Indien de zelfstandige activiteit van thuis uit kan worden uitgeoefend, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de uitkering.
 • Indien de zelfstandige in quarantaine moet nadat deze om niet-essentiële redenen naar een gebied is geweest dat is aangeduid als een rode zone op het moment van vertrek, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de uitkering.

De klas, school of kinderopvang van het kind van de zelfstandige sluit.

 • Indien de zelfstandige zijn activiteiten (minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen) volledig moet onderbreken om te zorgen voor één of meerdere kinderen tot 12 jaar, door het sluiten van de school, klas of kinderopvang , kan aanspraak gemaakt worden op het klassieke overbruggingsrecht.
 • Indien het kind ouder is dan 12 jaar, moet een specifieke en gedetailleerde motivering gegeven worden waarom voor het kind moet worden gezorgd.
 • De situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk, zoals een beslissing van de schooldirectie of van de kinderopvang.
 • Indien de zelfstandige activiteit niet volledig wordt onderbroken, maar aan een lager tempo wordt verdergezet om te zorgen voor de kinderen, kan nog tot en met eind september een tijdelijke ouderschapsuitkering worden aangevraagd. Deze uitkering mag niet gecumuleerd worden met de overbrugginsuitkering.
  Lees meer: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Wie komt in aanmerking?

Elke zelfstandige die:

 • gedurende de 4 kwartalen, onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de stopzetting van de activiteit, onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen,
 • onderworpen is als zelfstandige in hoofdberoep, als meewerkende partner met een maxistatuut of geniet van artikel 37 met betaling van bijdragen die gelijkwaardig zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • effectief 4 kwartalen sociale bijdragen heeft betaald over een referentieperiode van 16 kwartalen, voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de stopzetting plaatsvindt;
 • geen vervangingsinkomen geniet tijdens deze periode:
  indien de zelfstandige arbeidsongeschikt is (bv. omdat deze besmet is met COVID) en recht heeft op een ziekte-uitkering, zal de uitkering van het ziekenfonds voorrang hebben op de uitkering van het overbruggingsrecht. Ook indien het bedrag van de ziekte-uitkering lager zou zijn;
 • zijn hoofdverblijfplaats heeft in België;
 • geen beroepsactiviteit uitoefent tijdens deze periode.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

In tegenstelling tot de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht zal er geen volledige maanduitkering toegekend worden. Per periode van 7 opeenvolgende dagen zal de zelfstandige een uitkering van 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) ontvangen.

Hoe vraag je deze uitkering aan?

De aanvraag moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds via brief, e-mail of de website (afhankelijk van welk sociaal verzekeringsfonds).
Voeg zeker de vereiste stukken toe van de specifieke situatie, zoals het quarantaine-attest of de beslissing tot sluiting van de school, klas of kinderopvang.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief