• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Aangepaste maatregel belastingvermindering voor kinderoppas

Gepost op 13 november 2020 in Boekhouding

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kind(eren). In het kader van de coronacrisis werden de algemene voorwaarden tijdelijk aangepast. Zo kunnen ouders die het inschrijvingsgeld niet terugvragen alsnog genieten van een belastingvermindering.

 • Uitgaven voor een kinderoppas kunnen recht geven op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag.
 • Wie het inschrijvingsgeld voor een kinderoppas, kampen of andere activiteiten tijdens de coronacrisis niet terug vraagt, kan rekenen op een fiscale ondersteuning.
 • De belastingvermindering zonder effectieve opvang kan enkel worden toegepast indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • In tegenstelling tot de normale regeling, moet voor de tijdelijke maatregel een verplicht modelattest worden opgemaakt waarin de organisator de gelijkgestelde oppasdagen opneemt.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Uitgaven voor een kinderoppas kunnen recht geven op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag. Het gaat om maximaal 11,20 euro per dag, per kind.

De vermindering geldt voor kinderen jonger dan 12 en kinderen met een zware handicap onder de 18 jaar en is van toepassing op alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren (opvang voor en na school, op vrije dagen, schoolvakanties, weekends, …)

Indien een kind een dag (of meerdere) niet naar de (vooraf betaalde) opvang gaat, wordt dit niet als een uitgave voor kinderopvang gezien. Omdat er die dag geen effectieve opvang heeft plaatsgevonden, is er ook geen recht op belastingvermindering.

Aanpaste maatregel in het kader van COVID-19

Vanaf 14 maart 2020 werden heel wat jeugdactiviteiten geschrapt. Sindsdien wordt er aangedrongen op solidariteit van de betrokken ouders om het inschrijvingsgeld voor opvang, kampen en andere activiteiten niet terug te vragen. Dit geldt uiteraard enkel voor ouders bij wie dit financieel mogelijk is. Op deze manier hoopt de overheid te voorkomen dat heel wat (jeugd)organisaties in financiële problemen komen.

De gevraagde solidariteit wordt intussen fiscaal ondersteund. Wie het betaalde inschrijvingsgeld niet terug vraagt zal (onder bepaalde voorwaarden) toch recht hebben op een belastingvermindering. Deze regeling gaat dus in tegen de algemene voorwaarden, waarbij er geen belastingvermindering wordt toegekend zodra er geen effectieve opvang heeft plaatsgevonden. 

Wat zijn de voorwaarden voor belastingvermindering zonder effectieve opvang?

Uitgaven voor een kinderoppas die in 2019 of 2020 werden betaald, maar waarop geen effectieve oppas is geweest, worden als oppasdag gezien wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De uitgaven zijn gedaan voor de opvang die had moeten plaatsvinden tussen 14/03/2020 en 31/12/2020, maar door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus.
 2. De belastingplichtige had het recht om het betaalde bedrag terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet te doen. Wie zijn uitgaven geheel of gedeeltelijk terugvordert, heeft dus géén recht op belastingvermindering.
 3. De organisator zorgt voor een attest met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen.

Welke bewijzen moet de kinderopvang bezorgen?

De kinderopvang moet een fiscaal attest bezorgen met daarin twee luiken:

 1. Een bevestiging van het gemeente- of provinciebestuur of van de Vlaamse Overheid dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd wordt. Dit deel moet door een gevolmachtigd ambtenaar ondertekend zijn.
 2. De gegevens over het kind, de opvangperiode, het dagtarief en het totaal ontvangen bedrag, ingevuld door het jeugdwerkinitiatief, per kind en per vakantieperiode. Voor gemeentelijke initiatieven moet enkel dit deel worden ingevuld.

In tegenstelling tot de normale regeling, moet voor de tijdelijke maatregel een verplicht modelattest worden voorzien. Het model van dit attest werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 20/07/2020.

Het attest heeft dezelfde inhoud als het niet-verplichte attest dat eerder werd voorgesteld voor de uitgaven voor kinderoppas. Organisatoren die het reeds gebruiken, zullen zowel de effectieve opvangdagen als de dagen die worden gelijkgesteld op hetzelfde attest kunnen vermelden.

Download hier het voorbeeldattest van de FOD Financiën.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief