• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Programmawet regering De Croo: welke fiscale maatregelen gelden vanaf 1 januari 2021?

Gepost op 18 december 2020 in Fiscaliteit

Eind oktober 2020 werd het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd door de federale regering. Hierbij komen enkele fiscale maatregelen aan bod die zowel voor particulieren als ondernemingen gevolgen kunnen hebben.

 • Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 worden een aantal fiscale uitgaven bevroren. De maximumbedragen voor enkele belastingverminderingen tijdens deze vier jaar zullen niet worden geïndexeerd.
 • Het Centraal Aanspreekpunt wordt uitgebreid met de gegevens over het saldo van de opgenomen bankrekeningen en contracten.
 • Vanaf 2021 wordt het gunstig btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied.
 • Vanaf het inkomstensjaar 2020 zal elke belastingplichtige die een familielid in huis neemt om ervoor te zorgen een verhoogde belastingvrije som genieten.
 • Uitgaven voor een kinderoppas kunnen recht geven op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag. Het gaat op dit moment om maximaal 11,20 euro per dag, per kind. De regering wil gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van kinderopvang verder te verlichten
 • De eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25%, deze maatregel wordt door de regering De Croo verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.
 • De regering wil werkgevers de mogelijkheid geven om een deel van die bedrijfsvoorheffing niet door te storten en op die manier een subsidie te krijgen. Als tegenprestatie moet de werkgever zijn werknemers meer opleiden.

Niet-indexering van de fiscale uitgaven

Heel wat belastingverminderingen en –vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd. Net zoals lonen elk jaar worden aangepast aan de index, gebeurt dit ook met fiscale bedragen.

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 worden een aantal fiscale uitgaven echter bevroren.

Dit betekent dat de maximumbedragen voor enkele belastingverminderingen tijdens deze vier jaar niet zullen worden geïndexeerd. Hierdoor blijven de bedragen dus gelijk aan het niveau van 2019.
Vanaf inkomstenjaar 2024 zal er wel opnieuw een jaarlijkse indexering plaatsvinden.

Er zijn uiteraard altijd uitzonderingen op de regel, in dit geval is dit het geval bij pensioensparen. De maximumbedragen van het pensioensparen zullen in 2020 wél nog worden geïndexeerd.
Concreet kan er voor maximaal 990,00 euro aan pensioensparen gedaan worden aan 30% belastingvermindering en voor maximaal 1.270,00 euro aan 25% belastingvermindering. Vanaf 2021 geldt er wel een bevriezing van de indexatie.

Bankrekeningen

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een centrale databank, beheerd door de Nationale Bank, met informatie over bankrekeningnummers en bepaalde financiële contracten die door particulieren en rechtspersonen (al dan niet gevestigd in België) worden afgesloten bij Belgische financiële instellingen.

Het CAP wordt nu uitgebreid met de gegevens over het saldo van die bankrekeningen en contracten.

6% BTW op afbraak en heropbouw

Vanaf 2021 wordt het gunstig btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied.

Lees er alles over in onze blogpost 6% btw op afbraak en heropbouw woning in België: de nieuwe wetgeving vanaf 2021

Belastingvermindering voor kinderopvang

Uitgaven voor een kinderoppas kunnen recht geven op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag. Het gaat op dit moment om maximaal 11,20 euro per dag, per kind.

De vermindering geldt voor kinderen jonger dan 12 en kinderen met een zware handicap onder de 18 jaar en is van toepassing op alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren (opvang voor en na school, op vrije dagen, schoolvakanties, weekends, …)

De regering wil gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van kinderopvang verder te verlichten.

Vanaf inkomstenjaar 2020

 • Het maximumbedrag wordt verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro per dag, per kind
 • De leeftijdsgrenzen worden opgetrokken van 12 en 18 jaar naar 14 en 21 jaar
 • De uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komt voortaan ook in aanmerking voor een belastingvermindering

Vanaf inkomstenjaar 2021

 • Het maximumbedrag wordt verder opgetrokken naar 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden

Een attest is voortaan verplicht om deze belastingvermindering te genieten. De informatie zal zoveel mogelijk direct geïntegreerd worden in de belastingaangifte, zodat de belastingplichtige enkel nog moet controleren of de bedragen kloppen.

Lees ook: CORONA UPDATE - Aangepaste maatregel belastingvermindering voor kinderoppas

Verhoogde investeringsaftrek

Om ondernemingen ook tijdens de coronacrisis aan te moedigen om te blijven investeren werd de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die worden uitgevoerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Deze maatregel wordt door de regering De Croo verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

Lees ook: CORONA UPDATE – Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in afschrijfbare vaste activa

Opleiding van medewerkers

Elke werkgever moet bedrijfsvoorheffing inhouden op de lonen die hij betaalt aan zijn werknemers. Die bedrijfsvoorheffing is eigenlijk de voorbelasting die de werknemer elke maand betaalt en die dan wordt verrekend met de eindbelasting op het moment van de aangifte.

De regering wil voortaan werkgevers de mogelijkheid geven om een deel van die bedrijfsvoorheffing niet door te storten. Op die manier krijgen werkgevers een subsidie, op voorwaarde dat er ook een tegenprestatie wordt geleverd. Die tegenprestatie houdt in dat de werkgever zijn werknemers meer moet opleiden.

Concreet zal de werkgever per werknemer minstens 10 extra dagen opleiding moeten organiseren, om de subsidie te kunnen genieten.

Enkele aandachtspunten:

 • De werknemer in kwestie moet al minstens 6 maanden in dienst zijn
 • Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor de subsidie
 • Kmo’s moeten minimaal 5 opleidingsdagen organiseren tijdens een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen
 • Bedrijven in een stelsel van ploegen- en nachtarbeid moeten minimaal 10 opleidingsdagen binnen een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen organiseren

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief