• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor Belgische ondernemingen?

Gepost op 5 februari 2021 in Algemeen

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Het handels- en samenwerkingsakkoord dat in het kader van de brexit in het leven werd geroepen wil een kader creëren voor toekomstige samenwerkingen tussen beiden.

Een belangrijk onderdeel hiervan is uiteraard het handelsverkeer tussen bedrijven gevestigd in de Europese Unie, voor ons meer specifiek België, en het Verenigd Koninkrijk.

Wat is de impact van de brexit op btw en douane?

Tot eind 2020 behoorden het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot dezelfde douane-unie. Hierdoor konden goederen verhandel worden zonder enige verplichtingen op vlak van douane.
Op vlak van btw werden goederenleveringen naar het Verenigd Koninkrijk beschouwd als vrijgestelde intracommunautaire leveringen en goederenontvangsten als belastbare intracommunautaire verwervingen.

Sinds 1 januari 2021 worden goederenleveringen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gezien als uit- en invoeren. Hierdoor moet nu rekening worden gehouden met douaneformaliteiten en formaliteiten zoals voedselveiligheidscontroles. Bij de invoer van goederen zullen in principe ook invoerrechten moeten betaald worden.

Uitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk

Verkopen aan het VK worden beschouwd als een vrijgestelde uitvoer. Hierbij moet een geldig uitvoerdocument worden voorgelegd als bewijs van vrijstelling.

Invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk naar België

Wanneer er goederen ingevoerd worden vanuit het VK moet de btw voldaan worden op het moment dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Indien de invoerder beschikt over een vergunning ET 14000 kan de btw verlegd worden naar de periodieke btw-aangifte. Meer informatie over de vergunning ET 14000 vindt u hier.

Hoe kan ik invoerrechten vermijden?

Indien de oorsprong van de goederen kan aangetoond worden, kunnen de invoerrechten alsnog vermeden worden.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben beslist om geen invoerquota’s toe te passen voor het merendeel van de goederen. Concreet betekent dit dat er geen invoerrechten verschuldigd zijn indien er goederen uit het VK in de EU en omgekeerd worden geïmporteerd.

Belangrijk! Deze vrijstelling is niet automatisch van toepassing en onderhevig aan bepaalde voorwaarden.

Om van een voordelig of nultarief te kunnen genieten moet de invoerder kunnen aantonen dat de goederen als oorsprong de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk hebben. Dit kan op twee manieren:

1. Een verklaring van de leverancier dat de goederen in de EU of het VK verkregen, geproduceerd of herwerkt zijn, samen met de factuur.

Wanneer de goederenwaarde hoger is dan €6.000 of £5.700 moet de EU-leverancier ook een attest van oorsprong toevoegen aan de douaneaangifte. Dit attest kan verkregen worden via het REX-systeem (REX staat voor geregistreerde exporteur). Hiervoor dient de Belgische leverancier een REX-nummer aan te vragen bij de Belgische douane. Het Verenigd Koninkrijk zal op hun beurt een gelijkaardig systeem invoeren.

2. De invoerder levert zelf het bewijs op basis van bewijsstukken verkregen via de leverancier of de fabrikant van de goederen. In deze situatie draag de invoerder de volledige verantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de oorsprong regels.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief