• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Overzicht Vlaams Beschermingsmechanisme

Gepost op 18 februari 2022 in Algemeen

Het eerste Vlaams Beschermingsmechanisme werd in augustus 2020 in het leven geroepen. Zo wil de Vlaamse overheid bedrijven die geconfronteerd worden met een dreigende omzetdaling financieel ondersteunen.
Het basisprincipe bleef steeds hetzelfde. De ondernemer moet kunnen aantonen dat hij te maken krijgt met een omzetdaling van minstens 60% of een verplichte sluiting tijdens de aangegeven periodes. Wie verplicht moet sluiten moet geen omzetdaling aantonen (denk aan horeca uitbaters, kappers, niet-essentiële winkels, …)

Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Op 4 februari werd beslist om het Vlaams Beschermingsmechanisme ook voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 nog verder te zetten.

Na goedkeuring door Europa, zal ook deze steunmaatregel later dit jaar in werking treden.

Vlaams Beschermingsmechanisme 11

Periode: 20 november 2021 tot en met 31 december 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan aangevraagd worden vanaf 14 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 (20u).

Hoewel de regering eerder had aangekondigd dat Vlaams Beschermingsmechanisme 10 het laatste was, werd in december toch Vlaams Beschermingsmechanisme 11 in het leven geroepen voor ondernemers die hun activiteit verplicht moesten stopzetten of te kampen kregen met zware omzetverliezen door de coronamaatregelen n.a.v. de vierde golf.

Wie verplicht gesloten is, moet voor de desbetreffende sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.

Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en omzetverlies aantonen. Voor hen komt er bovendien een dubbele bewijslast. Dat betekent minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de periode van 20 november 2021 tot 31 december 2021. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. Ook hier geldt de referentieperiode in 2019.

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet (exclusief btw) die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. Er is een maximum steun van € 11.250 voor ondernemingen tot 10 werknemers, € 22.500 voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en € 60.000 voor ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Ondernemingen met activiteiten in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • Uitbating feestzaal
 • Uitbating vakantieverblijf
 • Uitbating jeugdverblijf
 • Sociaal-culturele activiteiten (bv. binnenactiviteiten i.k.v. jeugdwerk)
 • Uitbating reisbureau
 • Personenvervoer
 • Event- of cultuuractiviteiten
 • Uitbating event- of cultuurzaal
 • Uitbating nachtwinkel
 • Sportactiviteiten
 • Uitbating bioscoop
 • Uitbating discotheek of dancing
 • Uitbating binnenspeeltuin
 • Uitbating recreatiepark (bv. pretpark, dierenpark, …)
 • Uitbating recreatieve ruimte (bv. bowlingzalen, escaperooms, subtropische zwembaden, …)
 • Uitbating kansspelzaal

De ondernemingen moeten ook beschikken over de overeenstemmende NACE-codes in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bekijk hier de overeenstemmende NACE-codes per activiteit. Binnen de verschillende sectoren is het Vlaams Beschermingsmechanisme mogelijk voor de volgende categorieën van ondernemingen:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep met een minimuminkomen van 13.993,78 euro in 2019
 • Zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, mits ze minder dan 80% loontrekkend zijn. In dit geval ontvangen zij slechts de helft van de premie.
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens één werkend vennoot of minstens één voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens één werkend vennoot of minstens één voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Startende zelfstandigen die in 2019 geen volledig beroepsinkomen hebben, worden gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen op basis van het verwachte beroepsinkomen vermeld in het financieel plan.

Deze ondernemingen zijn uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen)
 • Managementvennootschappen
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
 • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of een Vlaams beschermingsmechanisme
 • Ondernemingen die op 1 februari 2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Middelgrote en grote ondernemingen die op 31 december 2019 in moeilijkheden waren (meer info via deze link)
 • Kleine ondernemingen die op 31 december 2019 in moeilijkheden waren en momenteel in een nationale insolventieprocedure (WCO) zitten
 • Kredietinstellingen en financiële instellingen onder toezicht van de Nationale Bank van België

Wie voldoet aan de voorwaarden en een online aanvraag voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 indient, zal meteen ook een voorafbetaling voor de maand januari 2022 kunnen aanvragen.

Opgepast! De onderneming zal hierbij (zodra mogelijk) ook een online aanvraag moeten indienen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 12. Mocht na deze aanvraag blijken dat de onderneming toch niet aan de voorwaarden voldoet, zal de toegekende steun voor januari 2022 teruggevorderd worden.

Vlaams Beschermingsmechanisme 10

Periode: 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 9

Periode: 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 8

Periode: 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 7

Periode: 1 april 2021 tot en met 30 april 2021
Steun: 15% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 7,5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 6

Periode: 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 april een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. De referentieperiode is de overeenkomstige periode in de maand maart 2019.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 maart en 31 maart 2021 of tussen 27 maart en 31 maart 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Zij hoeven geen omzetdaling aan te tonen voor deze periode.

Opgelet! Indien een restaurant in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5

Periode: 1 februari tot en met 28 februari 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 februari en 28 februari 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Zij hoeven geen omzetdaling aan te tonen.
Wie niet verplicht moest sluiten, moet wél een omzetdaling van minsten 60% kunnen aantonen om recht te hebben op deze premie.

Opgelet! Indien een restaurant in de periode van 1 februari tot een met 28 februari 2020 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Periode: 1 januari tot en met 31 januari 2021
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Periode: 16 november tot en met 31 december 2020
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Vlaams Beschermingsmechanisme 2 (of Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme)

Periode: 1 oktober tot en met 15 november 2020 of 19 oktober tot en met 15 november 2020
Steun: 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, 5% voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Lees meer: Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Vlaams Beschermingsmechanisme 1

Periode: 1 augustus tot en met 30 september 2020
Steun: 7,5% van de omzet van dezelfde periode in 2019 voor hoofdberoep, de helft hiervan voor bijberoep
Aanvraag: deze premie kan op dit moment niet meer aangevraagd worden

Lees meer: Het Vlaams Beschermingsmechanisme


© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief