• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

NEWSFLASH – Aangifte buitenlands onroerend goed

Gepost op 25 juni 2021 in Fiscaliteit

In onze blogpost van 2 april 2021 kon u lezen dat buitenlands vastgoed vanaf het aanslagjaar 2022 op dezelfde manier belast zal worden als Belgisch vastgoed en dat de fiscus in het kader van deze wijziging voor alle panden van Belgen in het buitenland het kadastraal inkomen (KI) zal moeten bepalen.

Vorige week werd het aangifteformulier voor het vaststellen van het KI van buitenlandse onroerende goederen verzonden door de Administratie Opmetingen en Waarderingen naar ca. 170.000 belastingplichtigen.

Buitenlands onroerend goed verworven vóór 1 januari 2021

Eigenaars die het onroerend inkomen van hun goed al hebben aangegeven in hun vorige aangiften in de personenbelasting zullen vanaf 15 juni het aangifteformulier ontvangen op basis waarvan het kadastraal inkomen van het in het buitenland gelegen onroerend goed bepaald zal worden.

Eigenaars die het onroerend inkomen van hun goed voor de eerste keer aangeven in hun aangifte in de personenbelasting van 2021 zullen in september of oktober het aangifteformulier ontvangen.

Wie eBox geactiveerd heeft, zal hierin het digitale formulier ontvangen, anderen krijgen het via de post.

De deadline om dit formulier in te dienen is 31 december 2021. Dit kan op twee manieren:

 • Per mail naar foreigncad@minfin.fed.be
 • Per post naar:

  FOD Financiën – AAPD – Cel Buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6/459
  9050 Ledeberg

Buitenlands onroerend goed verworven na 1 januari 2021

Wie na 1 januari een buitenlands onroerend goed heeft verworden, moet dit binnen de 4 maanden na aankoop spontaan melden.

Wie in de eerste helft van 2021 een buitenlands onroerend goed aankocht, kon zijn aankoop al per mail of per brief melden. Zij zullen het aangifteformulier weldra ontvangen van de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Om na te gaan of de indieningstermijn gerespecteerd werd, zal de Administratie rekening houden met de datum van verzending van mail of brief.

Wie zijn aankoop nog moet aangeven, kan dit online doen via MyMinfin (Mijn woning > Mijn onroerende gegevens raadplegen > Een goed in het buitenland aangeven) of door het formulier in te vullen en te mailen naar foreigncad@minfin.fed.be of per post op te sturen naar FOD Financiën – AAPD – Cel Buitenlands KI, Gaston Crommenlaan 6/459, 9050 Ledeberg.

Wat gebeurt er concreet na de aangifte?

De Administratie Opmetingen en Waarderingen zal na ontvangst van de aangiftes het KI van elk onroerend goed of groep van onroerende goederen vaststellen en dit per aangetekend schrijven meedelen aan de eigenaar(s). Deze kunnen binnen de twee maanden bezwaar indienen tegen het betekend KI.

Het nieuw KI van buitenlands onroerend goed zal pas vanaf de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) gehanteerd worden om onroerende inkomsten vast te stellen. Voor de aangifte in de personenbelasting die dit jaar moet ingediend worden, verandert er met andere woorden niets.

Voor extra info over het hoe en wat en de inhoud van het aangifteformulier kan u terecht op de FAQ van de FOD Financiën.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief