• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat houdt de nieuwe berekeningswijze van het zelfstandigenpensioen concreet in?

Gepost op 20 augustus 2021 in Algemeen

Historisch moment voor het sociaal statuut van de zelfstandigen: begin juni 2021 werd het wetsvoorstel van minister Clarinval ter afschaffing van de correctiecoëfficiënt bij de berekening van het zelfstandigenpensioen unaniem goedgekeurd.

  • De toepassing van de correctiecoëfficiënt zorgde ervoor dat het jaarinkomen van zelfstandigen maar voor 69% meetelde bij de pensioenberekening.
  • De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

 

Wat is de correctiecoëfficiënt?

Sinds 1984 werd bij de berekening van de pensioenen van zelfstandigen met een correctiecoëfficiënt gewerkt omdat de sociale bijdragen voor werknemers destijds veel hoger lagen dan die voor zelfstandigen. Concreet hield deze correctiecoëfficiënt in dat het zelfstandigenpensioen berekend werd op basis van slechts 69% van het beroepsinkomen. Aangezien de sociale bijdragen door de jaren heen min of meer gelijk getrokken zijn en het onderscheid in pensioenopbouw bijgevolg niet meer te rechtvaardigen was, werd nu besloten om deze correctiecoëfficiënt af te schaffen.

Net zoals dit bij werknemers het geval is, zal het jaarinkomen van de zelfstandige dus voor 100% meetellen bij de pensioenberekening. Daarnaast werd ook het maximumbedrag aan inkomsten die in aanmerking kunnen worden genomen voor de pensioenberekening opgetrokken met 2,38%. Ook in de volgende jaren van de legislatuur zal de stijging doorgevoerd worden, tot het plafond in 2024 9,86 procent hoger zal liggen dan vandaag. Deze stijging komt bovenop de index.

Wie kan genieten van de verhoogde pensioenopbouw?

Voor het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1 januari 2022 zal vanaf loopbaanjaar 2021 100% van het inkomen in rekening worden gebracht.

Voor de jaren tot en met 2020 wordt het pensioenbedrag dus wel nog volgens de oude regeling, mét correctiecoëfficiënt, berekend. Zelfstandigen met recht op een gewaarborgd minimumpensioen of die dit jaar nog met pensioen gaan, zullen met andere woorden niet kunnen genieten van de hogere pensioenopbouw. De impact van deze nieuwe regeling blijft ook beperkt voor zelfstandigen die op 1 januari 2022 hun pensioen opnemen, aangezien de nieuwe berekeningswijze maar op 1 loopbaanjaar zal worden toegepast. Wie aan het begin van zijn loopbaan als zelfstandige staat, zal daarentegen ten volle de vruchten kunnen plukken van de nieuwe berekeningswijze.

Een concreet voorbeeld: voor een zelfstandige met een jaarinkomen van 30.000 euro zal er per loopbaanjaar 127 euro extra aan pensioenrechten bijkomen. Voor de zelfstandige die in 2022 start en een loopbaan van 45 jaar vervolmaakt, zal deze pensioenbonus oplopen tot 5.730 euro of 477 euro extra pensioen per maand.

Aangezien in het online overheidsportaal MyPension reeds rekening wordt gehouden met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt, kunnen zelfstandigen de impact van de nieuwe regeling op hun persoonlijk pensioenbedrag gemakkelijk raadplegen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief