• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Belastingvrije reserves aan 15% of 10%

Gepost op 15 oktober 2021 in Algemeen

Een vennootschap kan voor de aanslagjaren 2021 en 2022 kiezen om belastingvrije reserves te laten taxeren aan 10% of 15%.

 • Belastingvrije reserves zijn tijdelijk vrijgesteld onder naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde.
 • Vennootschappen krijgen tot aanslagjaar 2022 de keuze om spontaan oude belastingvrije reserves te laten belasten aan een gunsttarief.
 • De beslissing tot belastbaarstelling moet op tijd opgenomen worden in het kader van eventuele voorafbetalingen.

Wat zijn belastingvrije reserves?

Belastingvrije reserves hebben als kenmerk dat ze slechts tijdelijk vrijgesteld zijn van belastingen. Ze zijn namelijk vrijgesteld onder naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde, d.w.z. geboekt zijn en blijven onder een afzonderlijke rekening van het passief.
Deze reserves worden belast zodra er niet meer voldaan is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, uiterlijk bij de vereffening van de vennootschap.

De twee meest voorkomende voorbeelden zijn:

1. Investeringsreserve van artikel 194quater WIB 1992 (die kon aangelegd worden in functie van de winst van de vennootschap en die door het Zomerakkoord werd afgeschaft)

2. De 120% kostenaftrek (190bis WIB 1992) voor:

 • door de werkgever georganiseerd collectief vervoer voor woon-werkverkeer
 • beveiligingskosten
 • fietsgebruik voor woon-werkverkeer
 • elektrische voertuigen

Gunsttarief van 15% of 10%

Vennootschappen krijgen tijdelijk de keuze om spontaan oude belastingvrije reserves te laten belasten aan een gunsttarief. Het tarief bedraagt in principe 15%, maar wordt verlaagd naar 10% voor het gedeelte van de opneming dat overeenstemt met investeringen van de vennootschap verricht tijdens het belastbaar tijdperk.

Hierbij gaat het over investeringen in materiële vaste activa (andere dan personenauto’s) of in immateriële vaste activa die afschrijfbaar zijn en die niet als herbelegging of besteding worden gezien.

Opgepast! De toepassing van de maatregel kan enkel bij oudere belastingvrije reserves toegepast worden. Het gaat hierbij om reserves aangelegd in een belastbaar tijdperk dat afsloot vóór 1 januari 2017.

De vennootschap kan deze spontane taxatie nog toepassen in het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021 of aanslagjaar 2022. Aanslagjaar 2022 is dus het laatste jaar waarvoor deze gunstregeling kan toegepast worden.

Vergeet niet vooraf te betalen

De bijzondere taxatie is onderworpen aan het stelsel van de voorafbetalingen. De beslissing tot belastbaarstelling moet dus op tijd genomen worden in het kader van voorafbetalingen

Concreet: voor een boekjaar dat samen valt met het kalenderjaar 2021 betekent dit dat alleen nog de vierde voorafbetaling van 20 december 2021 kan gebruikt worden om de vermeerdering te vermijden.

Gebroken boekjaren (die dus niet samenvallen met het kalenderjaar) hebben nog meer tijd om de passende hiervoor voorafbetalingen te doen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief