• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Meerwaarde gerealiseerd in 2019 gespreid laten belasten, dus vóór 31 december 2021 herinvesteren?

Gepost op 10 december 2021 in Algemeen

Vennootschappen die in 2019 een investering met winst verkochten die ze gespreid willen laten belasten, moeten in principe tegen uiterlijk 31 december 2021 de verkoopprijs herinvesteren.

  • De winst kan gespreid in de tijd belast worden. Hierbij moet de vennootschap wel een bedrag gelijk aan de verkoopprijs tijdig herinvesteren.
  • De herbelegging moet in afschrijfbare (im)materiële vaste activa gedaan worden.
  • De verkoopprijs moet volledig herbelegd worden binnen de drie jaar.
  • Indien de herbelegging te laat (of niet) werd gedaan, wordt het nog niet belaste deel van de meerwaarde in één keer belast.

Wanneer kan ik een meerwaarde gespreid laten belasten?

Wanneer een vennootschap een actief (denk aan een machine of een gebouw) met winst verkoopt, dan wordt die winst of meerwaarde in principe in één keer belast.

Indien de vennootschap het actief al minstens vijf jaar gebruikte voor haar activiteit, kan de meerwaarde ook gespreid in de tijd belast worden. Hierbij moet de vennootschap de verkoopprijs tijdig herinvesteren. De meerwaarde wordt bijgevolg belast aan hetzelfde ritme van de afschrijvingen van de herinvestering.

Met de gespreide belasting worden uiteindelijk geen belastingen bespaart, maar er blijft tijdelijk wel meer cash in de vennootschap.

In wat kan ik herinvesteren?

De herinvestering moet in afschrijfbare (im)materiële vaste activa gedaan worden, d.w.z. die door de vennootschap gebruikt worden. De herinvestering dient niet noodzakelijk “nieuw” te zijn.

Voorbeelden van materiële vaste activa: gebouwen, machines en installaties, bedrijfsvoertuigen en computers. Gronden komen niet in aanmerking, omdat deze niet afschrijfbaar zijn.

De herbelegging kan bovendien gecombineerd worden met volgende zaken:

  • investeringsaftrek van 25%: indien er geïnvesteerd wordt in nieuwe activa
  • Omzetting van vrijgestelde reserves: omzetting van bepaalde tijdelijke vrijgestelde reserves tegen een gunsttarief van 10%, indien deze reserves opnieuw geïnvesteerd worden. Deze herinvesteringen tellen echter niet mee als herinvestering.

Wanneer moet ik herinvesteren?

De verkoopprijs moet volledig herbelegd worden binnen de drie jaar. De drie jaar begint vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de meerwaarde gerealiseerd werd.
Wanneer de meerwaarde gerealiseerd werd in 2019, moet tegen uiterlijk 31/12/2021 (indien boekjaar gelijk met kalenderjaar) geherinvesteerd worden.

Handig om te weten: een voorschot voor een investering die pas volgend jaar geleverd wordt, wordt ook gezien als herinvestering.

Indien het om een investering in een gebouw gaat, wordt de herinvesteringstermijn verlengd met twee jaar. In voorgaand voorbeeld is dit dus uiterlijk tegen 31/12/2023.

Handig om te weten: ook ingrijpende verbouwingswerken of zonnepanelen die op een gebouw verankerd zijn, worden gezien als investeringen in een gebouw.

Wat als ik te laat ben?

Indien de herinvestering te laat (of niet) werd gedaan, wordt het nog niet belaste deel van de meerwaarde in één keer belast. Daarnaast zullen ook nalatigheidsinteresten van 4% per jaar aangerekend worden.

Opgelet! Indien het om een meerwaarde uit 2019 gaat, wordt het oude tarief van 29,58% (toen van kracht) gehanteerd.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief